Popis projektu

Predmetom projektu je výmena pôvodného spôsobu vykurovania v budove obecného úradu v obci Dolná Poruba, za ekologickejší a ekonomickejší spôsob vykurovania s využitím OZE.

Projektu rieši ústredné kúrenie s núteným obehom. Zdrojom vykurovania bude vysokoteplotné kompaktné vonkajšie tepelné čerpadlo WAMAK AWK 35 EVI Urban MonoBlock/voda-vzduch/ s príkonom 35,7 kW so stabilnou rámovou konštrukciou. Tepelné čerpadlo využíva obnoviteľnú energiu zo vzduchu. Realizáciou projektu sa znižuje spotreba fosílnych palív, šetria cennné zdroje a znížujú škodlivé emisie CO2, zlepšuje kvalita ovzdušia a životného prostredia.

Oprávnená aktivita B4: Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla.

Ciele projektu:

- výstavba nového zdojra tepla s využitím OZE

- inštalácia pre potreby vykurovania priestorov OcÚ

- modernizácia vykurovacieho systému za účelom zníženia spotreby energie a inštalácia systémov merania a riadenia pri prevádzke kotolne

- zníženie nákladov na vykurovanie a negatívneho dopadu na životné prostredie

Projekt je v súlade so špecifickým cieľom výzvy- Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Viac
Subjekt
Obec Dolná Poruba
Miesta realizácie
Dolná Poruba
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2022 - 01.08.2022
Celková suma
51,880 €
Vlastné zdroje
2,594 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Ústredné kúrenie budova Obecného úradu …
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
05.05.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
31.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2022
Skutočný začiatok
05.05.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
25.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0328 (MW)
Cieľ
0,0357 (MW)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0328 (MWt)
Cieľ
0,0357 (MWt)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
51,3 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
23,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,033 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,945 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,221 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
25.11.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ústredné kúrenie budova Obecného úradu Dolná Poruba

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ústredné kúrenie budova Obecného úradu Dolná Poruba

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Ústredné kúrenie budova Obecného úradu Dolná Poruba

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Riadenie projektu - externé

Faktúra - Externý manažment, NEHEB, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2022
Názov

Externý manažment - FA č. 20221001

Externý manažment - NEHEB, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Dolná Poruba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.11.2022
Názov IČO
Názov
Jozef Galbavý JG - mont
IČO
14194821
Názov
NEHEB s.r.o.
IČO
52004759
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.