Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného domu v
obci Dolná Súča. Technický stav budovy je nevyhovujúci, nakoľko dochádza k neefektívnym stratám
tepelnej energie a k zvyšovaniu energetickej náročnosti budovy.

Objekt bol postavený v rokoch 1984-1985 podľa projektovej dokumentácie a stavebno-technických požiadaviek a noriem platných v tom období. Objekt je dvojpodlažný, jednoduchého pôdorysného tvaru. 
Cieľom zvolených opatrení a aktivít je zlepšenie kvality prostredia, zníženie energetickej náročnosti
prevádzky, a tým výrazné zlepšenie energetickej efektívnosti objektu a predĺženie jeho životnosti.
Na základe analýzy skutkového stavu, projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti
budovy prostredníctvom:
- Zateplenia obvodového plášťa budovy certifikovaným zatepľovacím systémom

- Zateplenia strešných konštrukcií

- Výmeny otvorových konštrukcií
- Rekonštrukcie a zateplenia rozvodov vykurovania a rekuperácie
- Výmeny osvetlenia

- Inštalácie fotovoltaického zariadenia, ktoré bude pozostávať zo šiestich solárnych panelov a príslušenstva
Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť
merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
Obec Dolná Súča
Miesta realizácie
Dolná Súča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2022 - 01.11.2022
Celková suma
869,538 €
Vlastné zdroje
43,477 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
440 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti OÚ a KD
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
14.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
02.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0032 (MW)
Cieľ
0,0032 (MW)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0032 (MWe)
Cieľ
0,0032 (MWe)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
3,24 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
30,76 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
45,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
19,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
3235,93 (m2)
Cieľ
3235,93 (m2)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
89,0519 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
236,7873 (MWh/rok)
Cieľ
236,7873 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
147735,4666 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
254519,49 (kWh/rok)
Cieľ
241575,77 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
180705,9638 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.02.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
749,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
749,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Dolná Súča

Suma celkom
440 €
Vrátená suma
440 €
Suma na vymáhanie
440 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
e-Dome a. s.
IČO
47256265
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.