Zníženie en. náročnosti zdroja tepla ZŠ s MŠ v Slanci využitím aerotermálnej energie

Obec Slanec

Popis projektu

Predmetom projektu je zmena spôsobu vykurovania z tradičných foriem na využívanie OZE v objekte MŠ a ZŠ  obce  Slanec. Predmetom spracovania projektu je rekonštrukcia kotolne s využitím aerotermálnej energie na výroby tepla pre vykurovanie a prípravu teplej vody pre objekt Základnej školy s Materskou školou v obci Slanec. Technické zariadenie kotolne je v zlom stave a výroba tepla je realizovaná dvoma plynovými kotlami. Jeden kotol sa nahradí plynovými tepelnými čerpadlami s vysokou účinnosťou a nízkymi emisiami. Rekonštrukcia zefektívni prevádzku budovy a zníži produkciu škodlivých látok. Riešené územie je vymedzené parcelami vo vlastníctve obce číslo „800/3, 800/1“ v katastrálnom území obce Slanec, okres Košice-okolie.

Ciele projektu sa dosiahnu realizáciou hlavnej aktivity: Výstavba zariadení na využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla; táto pozostáva z podaktivít - stavba, stavebný dozor, odborný autorský dohľad. Realizáciou projektu sa prispeje k plneniu jeho cieľa, ktorým je prispieť k Zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR.

Realizáciou projektu sa prispeje k naplneniu merateľných ukazovateľov:

Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov - 0,4978 MW

Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov - 0, 4978 MW

Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE – 104,665 MWh/rok

Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 19,69 t ekviv CO2

Zníženie produkcie emisií SO2 – 0,096 kg/rok

Zníženie produkcie emisií NOx – 15,6 kg/rok

Zníženie produkcie emisií  PM10 – 0,8 kg/rok

Viac
Subjekt
Obec Slanec
Miesta realizácie
Slanec
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2023 - 01.12.2023
Celková suma
902,876 €
Vlastné zdroje
45,144 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
B.4 Výstavba zariadení na využitie aero…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
13.06.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
01.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
30.07.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
14.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,4978 (MWt)
Cieľ
0,4978 (MWt)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,4978 (MW)
Cieľ
0,4978 (MW)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
104,665 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
19,69 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
15,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,096 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
12.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce na tepelných čerpadlách v ZŠ s MŠ - faktúra č. 20230067

Faktúra za stavebné práce - tepelné čerpadlá v ZŠ s MŠ

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
Klima - Therm Prešov, s.r.o.
Žiadaná suma
14,997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebný dozor na tepelných čerpadlách v ZŠ s MŠ - faktúra č. 2023021

Faktúra za stavebný dozor - tepelné čerpadlá v ZŠ s MŠ

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Odborný autorský dohľad na tepelných čerpadlách v ZŠ s MŠ - faktúra č. 202323

Faktúra za odborný autorský dohľad - tepelné čerpadlá v ZŠ s MŠ

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce na tepelných čerpadlách v ZŠ s MŠ - faktúra č. 20230066

Faktúra za stavebné práce - tepelné čerpadlá v ZŠ s MŠ

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
Klima - Therm Prešov, s.r.o.
Žiadaná suma
25,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Externé riadenie na tepelných čerpadlách v ZŠ s MŠ - faktúra č. 2023084

Faktúra za externé riadenie - tepelné čerpadlá v ZŠ s MŠ

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Stavebné práce na tepelných čerpadlách v ZŠ s MŠ - faktúra č. 20230063

Faktúra za stavebné práce - tepelné čerpadlá v ZŠ s MŠ

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
Klima - Therm Prešov, s.r.o.
Žiadaná suma
809,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

Stavebné práce na tepelných čerpadlách v ZŠ s MŠ - faktúra č. 20230063

Faktúra za stavebné práce - tepelné čerpadlá v ZŠ s MŠ

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
Klima - Therm Prešov, s.r.o.
Žiadaná suma
809,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor na tepelných čerpadlách v ZŠ s MŠ - faktúra č. 2023017

Faktúra za stavebný dozor - tepelné čerpadlá v ZŠ s MŠ

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2023
Názov

Stavebný dozor na tepelných čerpadlách v ZŠ s MŠ - faktúra č. 2023017

Faktúra za stavebný dozor - tepelné čerpadlá v ZŠ s MŠ

Vlastník dokladu
Obec Slanec
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Klima - Therm Prešov, s.r.o.
IČO
47424532
Názov
Ing. Ján Kačala
IČO
30648904
Názov
AK Prešov, spol. s r.o.
IČO
52233278
Názov
JUTOM s.r.o.
IČO
46518533
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.