Popis projektu

Cieľom  projektu „Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec“ je osadenie bezpečnostných záchytných zariadení (zvodidiel) na mostných objektoch s úrovňou zachytenia v zmysle súčasne platných noriem a predpisov.

Požadovaný cieľ sa dosiahne realizáciou výmeny jestvujúcich zvodidiel s nutnými úpravami mostného zvršku (vozovky, rímsy) ich napojením na bezpečnostné zariadenia pred a za mostným objektom, opravou alebo výmenou odvodňovacích zariadení na moste a opravou zábradlia.

Navrhovaná výmena zvodidiel na mostoch zabezpečí súlad bezpečnostných opatrení vo forme záchytných bezpečnostných zariadení s požiadavkami na bezpečnosť dopravy v zmysle súčasne platných noriem a predpisov. Tým sa dosiahne bezpečnosť premávky z pohľadu účastníkov cestnej premávky a majetku v okolí diaľnice podľa najnovších poznatkov

Miesto realizácie projektu:

Mostné objekty sa nachádzajú v Žilinskom kraji v extraviláne obcí Liptovský Mikuláš, Uhorská Ves, Dovalovo, Hybe, Východná a Važec, v trase diaľnice D1 v úseku Ivachnová – Važec.

Merateľný ukazovateľ predmetného projektu:

P0021 – Celková dĺžka vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení a prvkov v oblasti bezpečnosti dopravy (diaľnice a/alebo RC na základnej sieti TEN-T) - 3,305 km.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Liptovský Mikuláš, Uhorská Ves, Hybe, Východná, Važec, Liptovský Hrádok
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.10.2022
Celková suma
1,578,927 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia prác
Typ
C. Zvyšovanie bezpe…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
12.10.2021
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka vybudovaných alebo zmodernizovaných zariadení a prvkov v oblasti bezpečnosti dopravy (diaľnice a/alebo RC na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
3,305 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.