Popis projektu

Predmetom projektu „Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov, realizácia“ je výstavba terminálu, ktorý umožní cestujúcim rýchly, bezpečný a pohodlný prestup medzi preferovanými ekologicky priaznivými dopravnými módmi s ťažiskom na nosný systém koľajovej dopravy. Súčasne terminál umožní pozitívne vplývať na zmenu deľby prepravnej práce v prospech železničnej dopravy, respektíve ich kombinácie v systémoch Park and Ride a Bike and Ride. Výstavba je uskutočňovaná za účelom využívanie cestných vozidiel (autobusy, osobné automobily) a bicyklov najmä na prepravu cestujúcich z a do terminálu integrovanej osobnej prepravy Trebišov (ďalej len „TIOP Trebišov“), odkiaľ budú do cieľa cesty pokračovať veľkokapacitným ekologickým dopravným módom, v tomto prípade železničnou dopravou. Cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu atraktívnosti hromadnej najmä železničnej dopravy a zníženiu vplyvov na životné prostredie.

Výstavbou TIOPu Trebišov je snaha optimalizovať počet a umiestnenie prestupných bodov na sieti verejnej hromadnej osobnej dopravy a tým vytvárať podmienky pre efektívne uspokojenie prepravných potrieb obyvateľstva a poskytnutie adekvátnej dopravnej a prepravnej ponuky pre zvládnutie každodennej regionálnej mobility rezidentov pri poskytovaní konkurencieschopnej kvalitatívnej úrovne služieb najmä voči individuálnej automobilovej doprave. TIOP je navrhnutý tak, aby vzájomný prestup medzi jednotlivými druhmi dopravy bol bezproblémový a pohodlný. K splneniu tejto požiadavky bude slúžiť stavebné riešenie a technické vybavenie. Predmetná stavba je svojím charakterom a umiestnením priamo naviazaná na jestvujúcu železničnú a cestnú infraštruktúru.

Realizácia projektu bude zabezpečovaná prostredníctvom hlavnej aktivity „Realizácia stavebných prác“ a podporných aktivít (Publicita a iné podporné aktivity).

Výstavba TIOPu bude realizovaná na území mesta Trebišov v lokalite súčasnej autobusovej a železničnej stanice.

Realizáciou projektu budú dosahované požadované hodnoty merateľného ukazovateľa:

Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy: 1.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Trebišov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
11,545,301 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia stavebných prác
Typ
C. Výstavba a moder…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
23.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
18.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
05.10.2018
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.02.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220048

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
313,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220048

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
313,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220056

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220056

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
496,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
969,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
969,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220081

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
631,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220081

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
631,602 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220102

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,153,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220102

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,153,747 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220115

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220115

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
572,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404210145

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404210145

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220001

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.03.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220001

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
196,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220026

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.06.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220026

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220039

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220039

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404230142

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522,736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 460220001

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404230080

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
930,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
245,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404230104

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
546,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404230096

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
325,445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404230115

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
233,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404230061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404230041

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
506,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404230019

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
596,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404230013

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
319,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404220132

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,427,395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.02.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404230132

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 404230132

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,349 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
ELTRA, s.r.o.
IČO
31674267
Názov
Chemkostav
IČO
36191892
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.