ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Železnice Slovenskej republiky plánujú realizovať modernizáciu úseku Čadca/mimo/ – Svrčinovec zastávka – štátna hranica SR/ČR. Stavebné práce sa obstarávajú ako jedno dielo avšak z dôvodu rôznych zdrojov financovania je stavba rozdelená na dve Sekcie:

Sekcia A:  bude financovaná z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a štátneho rozpočtu.
Sekcia B:  bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a štátneho rozpočtu a je predmetom tejto ŽoNFP. Pre sekciu B budeme ďalej používať názov zadefinovaný v Zámere národného projektu: „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR“.

Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej dvojkoľajne železničnej trate 106D Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova CZ v úseku Svrčinovec zastávka/mimo/ - štátna hranica SR/ČR. Trasa Žilina – Čadca je z medzinárodného hľadiska súčasťou hlavnej siete TEN-T , Paneurópskeho dopravného koridoru č. VI. Žilina – Čadca – Zwardoň – Gdynia. Úsek Čadca – Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR je prepojením koridoru TEN-T s koridorom č. 3 v sieti ČD. Cieľom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie parametrov:

AGC – európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach (1985) a AGTC – európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy (1993).

Cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie železničnej infraštruktúry zabezpečiť kvalitnú a rozvinutú dopravnú infraštruktúru a deľbu prepravnej práce v prospech ekologicky priaznivejších módov dopravy.

Realizáciou projektu budú dosahované požadované hodnoty merateľných ukazovateľov:

• Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T (CORE),

• Úspora času v železničnej doprave (na základnej sieti TEN-T),
• Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí),
• Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí).

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Svrčinovec
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.12.2023
Celková suma
34,859,507 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práce a stavebný dozor
Typ
A. Modernizácia žel…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
29.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
05.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
-
Cieľ
2,241 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v železničnej doprave (na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
1,101,088 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí)
Hodnota
-
Cieľ
4,6246 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí)
Hodnota
-
Cieľ
0,4254 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.