ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR (1. fáza)

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Železnice Slovenskej republiky plánujú realizovať modernizáciu úseku Čadca/mimo/ – Svrčinovec zastávka – štátna hranica SR/ČR. Stavebné práce sa obstarávajú ako jedno dielo avšak z dôvodu rôznych zdrojov financovania je stavba rozdelená na dve Sekcie:

Sekcia A:  bude financovaná z Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a štátneho rozpočtu.
Sekcia B:  bude financovaná z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a štátneho rozpočtu a je predmetom tejto ŽoNFP. Pre sekciu B budeme ďalej používať názov zadefinovaný v Zámere národného projektu: „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR“.

Predmetom projektu je modernizácia jestvujúcej dvojkoľajne železničnej trate 106D Žilina – Čadca – Mosty u Jablunkova CZ v úseku Svrčinovec zastávka/mimo/ - štátna hranica SR/ČR. Trasa Žilina – Čadca je z medzinárodného hľadiska súčasťou hlavnej siete TEN-T , Paneurópskeho dopravného koridoru č. VI. Žilina – Čadca – Zwardoň – Gdynia. Úsek Čadca – Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR je prepojením koridoru TEN-T s koridorom č. 3 v sieti ČD. Cieľom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie parametrov:

AGC – európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach (1985) a AGTC – európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy (1993).

Cieľom projektu je prostredníctvom modernizácie železničnej infraštruktúry zabezpečiť kvalitnú a rozvinutú dopravnú infraštruktúru a deľbu prepravnej práce v prospech ekologicky priaznivejších módov dopravy.

Realizáciou projektu budú dosahované požadované hodnoty merateľných ukazovateľov:

• Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T (CORE),

• Úspora času v železničnej doprave (na základnej sieti TEN-T),
• Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí),
• Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí).

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Svrčinovec
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2022 - 01.11.2023
Celková suma
5,516,263 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné práce a stavebný dozor
Typ
A. Modernizácia žel…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
29.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
05.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v železničnej doprave (na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
0 €
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
15,73 (%)
Cieľ
15,82 (%)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2022053

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,246 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2022079

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2023028

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,457 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2023056

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2023056

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202210011

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
108,748 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202210011

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
17,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202211006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
97,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202211006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
9,623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202212012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
98,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202212012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
17,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202302002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
15,786 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202302002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
87,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202304013

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
100,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202304013

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
19,199 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202305005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
416,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202305005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
17,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202306005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
653,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202306005

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
127,482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202307006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
723,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202307006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
135,763 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202308003

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
259,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202308003

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
27,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202309011

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,108,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2023
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202309011

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
169,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202310006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
315,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202310006

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
70,712 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202311003

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
79,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202311003

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
353,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 202312007

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
262,029 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce (Valorizácia)

Faktúra č. 202312007

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
57,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

stavebný dozor

faktúra č. 2023095

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov IČO
Názov
TSS GRADE, a.s.
IČO
35802723
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.