Popis projektu

„Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti SPORT SERVICE, s. r. o. vo fáze rozvoja“ je stredným stupňom inovácie zavedením inovatívnych technológií, v rámci rozvoja a zvýšenia konkurencieschopnosti spoločnosti v oblasti výroby štruktúrovaných syntetických povrchov.

Realizácia projektu bude zabezpečená hlavnou aktivitou projektu „“ –  realizácia inovácie produkčného procesu v spoločnosti SPORT SERVICE, s. r. o., ktorá predstavuje nákup a uvedenie do prevádzky nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktov žiadateľa v podobe nasledovných : 1. Miešač s vlastným motorom na zmiešavanie gumeného granulátu a poiva (výklopný) s dvoma záťažovými vozíkmi na materiál 250l, 2. Plnoautomatický paver na výrobu gumených pásov s laserovou nivelizáciou s dvoma hladítkami a valcom s elektrickým nahrievaním, 3. Striekač na nástrek vrchnej vrstvy atletickej dráhy s ručným dvojvrtuľovým miešadlom, 4. Generátor 11 kVA/400V/50 až 60 Hz s AVR a s vozíkom.

V rámci realizácie hlavnej aktivity prebehne obstaranie technológií, zaradenie do majetku, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy zariadení.

inovácii 1 produkčného procesu a vytvoreniu 3 FTE nových pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených skupín. projektu je 07/2017-6/2018, hlavná aktivita projektu bude realizovaná vytvoreným žiadateľa a bude viesť v rámci vlastnej existujúcej výrobnej prevádzky malého podniku, spoločnosti SPORT SERVICE, s. r. o. v obci Diaková s. č. 111.

Viac
Subjekt
SPORT SERVICE, s.r.o.
Miesta realizácie
Diaková
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.03.2019
Celková suma
134,866 €
Vlastné zdroje
67,433 €
Vyčerpané z projektu
134,866 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj existujúceho MSP.
Typ
Rozvoj existujúcich…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
24.01.2019
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
28.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet získaných certifikátov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
3,0 (FTE)
Cieľ
3,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú granty
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet inovovaných procesov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov
Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín
Hodnota
3,0 (FTE)
Cieľ
3,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
26.11.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Hydraulický miešač na gumený granulát s dvomi zavážacími vozíkmi na materiál

Faktúra - daňový doklad č. 19010416

Vlastník dokladu
SPORT SERVICE, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,836 €
Schválené na preplatenie
29,836 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Plnoautomatický paver s elektrickou nahrievacou skrinkou s dvoma hladítkami a valcom s elektrickým nahrievaním

Faktúra - daňový doklad č. 19010416

Vlastník dokladu
SPORT SERVICE, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,860 €
Schválené na preplatenie
59,860 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Striekač s dvojvrtuľovým miešadlom

Faktúra - daňový doklad č. 19010416

Vlastník dokladu
SPORT SERVICE, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,400 €
Schválené na preplatenie
35,400 €
Realizácia
28.03.2019
Názov

Elektrocentrála

Faktúra - daňový doklad č. 19010416

Vlastník dokladu
SPORT SERVICE, s.r.o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,770 €
Schválené na preplatenie
9,770 €
Realizácia
28.03.2019
Názov IČO
Názov
AGRA, s.r.o.
IČO
36382914
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.