Popis projektu

Cieľom projektu je poskytnúť potrebné a kvalitné služby občanom odkázaných na pomoc inej osoby, zabezpečiť ich zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí a zvýšiť ich kvalitu života prostredníctvom poskytovania terénnej opatrovateľskej služby. Zámerom je udržať odkázaných občanov v rodinnom prostredí, podporovať ich mieru samostatnosti a predchádzať ich umiestňovaniu do pobytových zariadení sociálnych služieb. Projekt sa bude realizovať 1 hlavnou aktivitou „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“ s trvaním 23 mesiacov (1.1.2022-30.11.2023).
Opatrovateľskú službu bude zabezpečovať opatrovateľka (opatrovateľ), ktorá bude zamestnankyňou obce Margecany. Terénne opatrovateľské služby sa budú poskytovať pre občanov obce Margecany podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s obcou o poskytovaní opatrovateľskej služby a podľa podmienok stanovených v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.
Cieľovou skupinou projektu sú osoby odkázané na pomoc inej osoby (deti aj dospelí). Podľa zisťovania záujmu u občanov je a bude o túto službu záujem najmä u seniorov odkázaných na pomoc iných osôb. Do cieľovej skupiny patria aj zamestnanci obce vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia.
Hodnoty MU:
P0274 Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 3
 P0966 Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby: 1

Viac
Subjekt
Obec Margecany
Miesta realizácie
Margecany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.11.2023
Celková suma
15,640 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie opatrovateľskej služby v d…
Typ
Poskytovanie domáce…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky 04/2022

Sumarizačný hárok 04/2022

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022

Sumarizačný hárok 02/2022

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2022

Sumarizačný hárok 03/2022

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2022

Sumarizačný hárok 05/2022

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2022

Sumarizačný hárok 01/2022

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Mzdové výdavky

Sumarizačný hárok 12/2022

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2022

Sumarizačný hárok 07/2022

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 06/2022

Sumarizačný hárok 06/2022

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 08/2022

Sumarizačný hárok 08/2022

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 09/2022

Sumarizačný hárok 09/2022

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 10/2022

Sumarizačný hárok 10/2022

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 11/2022

Sumarizačný hárok 11/2022

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky 03/2023

Sumarizačný hárok č. 15_

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 01/2023

Sumarizačný hárok č. 13

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 05/2023

Sumarizačný hárok č. 17

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023

Sumarizačný hárok č. 14

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023

Sumarizačný hárok č. 16

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2023

Sumarizačný hárok č. 18

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2023

Sumarizačný hárok č. 19

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023

Sumarizačný hárok č. 22

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 09/2023

Sumarizačný hárok č. 21

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023

Sumarizačný hárok č. 23

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 08/2023

Sumarizačný hárok č. 20

Vlastník dokladu
Obec Margecany
Dodávateľ
Obec Margecany
Žiadaná suma
296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov IČO
Názov
Obec Margecany
IČO
00329347
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.