Popis projektu

Zámerom projektu je podpora zvýšenia kapacity predškolského zariadenia v obci a to prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorá spočíva v rekonštrukcii a dostavbe jestvujúceho objektu materskej školy v obci Slavošovce. Účelom tejto prestavby je zvýšenie kvality predprimárneho vzdelávania s dôrazom na rozšírenie kapacity MŠ o  17 detí s podporou zvyšovania energetickej hospodárnosti predmetnej budovy budúcej MŠ. Neoddeliteľnou súčasťou cieľov projektu je zavedenie uplatňovania prvkov inkluzívneho vzdelávania.

Realizáciou navrhovanej dispozičnej zmeny bude vytvorený objekt budovy MŠ, jednak spĺňajúcej všetky hygienické a prevádzkové normy predškolského zariadenia, ktorá zároveň splní všetky požiadavky Zákona č. 555/2005 Z.z. na tepelno-technické vlastností budovy. Základným cieľom materskej školy je, aby každé dieťa absolvujúce predprimárne vzdelávanie získalo také kľúčové kompetencie, ktoré optimálne ovplyvnia nielen začiatok primárneho vzdelávania, ale dajú mu šancu v najvyššej miere využiť svoj potenciál. Túto šancu chceme dať všetkým deťom a to nielen z hľadiska diktátu povinností samosprávy, plynúcich zo zákona, ale aj z hľadiska podchytenia osobnostného vývoja maloletých prostredníctvom pedagogických odborníkov. Ide predovšetkým o detí z prostredia MRK, u ktorých v mnohých prípadoch absentujú základné hygienické, či sociálne návyky a zručnosti. Tým sa naučia práve návštevou predškolského zariadenia.

Viac
Subjekt
Obec Slavošovce
Miesta realizácie
Slavošovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2017 - 01.11.2019
Celková suma
242,380 €
Vlastné zdroje
12,119 €
Vyčerpané z projektu
235,173 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
01.06.2018
Plánovaný koniec
01.03.2019
Skutočný koniec
31.03.2019
Názov
Rekonštrukcia budovy materskej školy/ e…
Typ
Podpora rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
17.06.2017
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
13.02.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
34788,8 (kWh/rok)
Cieľ
34788,8 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
13.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
42,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.02.2020
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
69,0 (osoby)
Cieľ
72,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.02.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
6447,87 (tony CO2 eq)
Cieľ
6,45 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
13.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externé služby - riadenie projektu

Faktúra Sunflower AMPL s.r.o._7

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
130 €
Realizácia
09.04.2019
Názov

Externé služby - riadenie projektu

Faktúra Sunflower AMPL s.r.o._4

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
120 €
Schválené na preplatenie
120 €
Realizácia
30.01.2019
Názov

Externé služby - riadenie projektu

Faktúra Sunflower AMPL s.r.o._6

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280 €
Schválené na preplatenie
280 €
Realizácia
11.03.2019
Názov

Externé služby - riadenie projektu

Faktúra Sunflower AMPL s.r.o._3

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
200 €
Realizácia
18.12.2018
Názov

Externé služby - riadenie projektu

Faktúra Sunflower AMPL s.r.o._5

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320 €
Schválené na preplatenie
320 €
Realizácia
22.02.2019
Názov

Externé služby - riadenie projektu

Faktúra Sunflower AMPL s.r.o._1

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
610 €
Realizácia
07.09.2018
Názov

Externé služby - riadenie projektu

Faktúra Sunfrower AMPL s.r.o._2

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
840 €
Schválené na preplatenie
840 €
Realizácia
19.11.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra EKO SVIP s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,848 €
Schválené na preplatenie
2,848 €
Realizácia
14.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra EKO SVIP s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,848 €
Schválené na preplatenie
2,848 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,589 €
Schválené na preplatenie
105,589 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,589 €
Schválené na preplatenie
105,589 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,624 €
Schválené na preplatenie
76,624 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,624 €
Schválené na preplatenie
76,624 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,361 €
Schválené na preplatenie
47,611 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra SD - PATRIUM s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra EKO SVIP, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Energetický certifikát

Faktúra ECB - DELWAY, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov IČO
Názov
Eko Svip s.r.o.
IČO
36449717
Názov
PATRIUM s.r.o.
IČO
47390514
Názov
Sunflower ampl s.r.o.
IČO
47052252
Názov
Archgrup s. r. o.
IČO
50883569
Názov
DELWAY s.r.o.
IČO
47993669
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.