Popis projektu

Projekt „Podpora opatrovateľskej služby II v meste Piešťany“ reflektuje potrebu v udržaní klienta v prirodzenom domácom prostredí. Zároveň podporuje inovatívny charakter poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú zvlášť prispôsobené fyzickým osobám odkázaným na opatrovateľskú starostlivosť vykonávanú formou terénnej sociálnej práce. Služba kladie špecifické nároky na osobnosť i samotnú službu opatrovateľky.

Hlavný cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt bude realizovaný v rámci hlavnej aktivity „Projekt zlepšuje prístup k efektívnejším a kvalitnejším službám.  

Cieľovou skupinou projektu sú:

- deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby (klienti),

- zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore (opatrovateľky).

Aktivitu budú realizovať opatrovateľky – zamestnankyne mesta Piešťany, ktoré budú pracovať na plné a polovičné pracovné úväzky pre občanov mesta podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s mestom o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Na plný pracovný úväzok bude pracovať 26 opatrovateliek a na polovičný pracovný úväzok bude pracovať 10 opatrovateliek.

Merateľné ukazovatele projektu žiadateľ stanovil na základe relevancie k hlavnej aktivite projektu a podmienkam OP ĽZHodnoty MU sú uvedené v časti 10 ŽoNFP.

Miestom realizácie projektu je mesto Piešťany, ktoré svojou polohou spadá do menej rozvinutého regiónu SR. Realizácia hlavných aktivít bude prebiehať po dobu 24 mesiacov.

Viac
Subjekt
Mesto Piešťany
Miesta realizácie
Piešťany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.11.2023
Celková suma
499,800 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie domácej opatrovateľskej sl…
Typ
Poskytovanie domáce…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
136,0 (počet)
Cieľ
135,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
62,0 (počet)
Cieľ
36,0 (počet)
Naposledy aktualizované
04.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Jana Smoláková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Lenka Ostrihoňová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Iveta Vatrtová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Anna Karabčíková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Zuzana Martinovičová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Ľubica Mišurová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Slávka Foltýnová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mária Boháčová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Renáta Miháliková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Dagmar Jakubíková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Iveta Berkyová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Jarmila Hercegová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Denisa Hrdinová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
523 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Marta Kovářová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mária Gajdošová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Viera Sékeľová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Sandra Janechová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Oľga Stolárová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Viera Stachurová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Marta Vaníková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Libuša Šprláková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Matej Orviský 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Adriana Molnárová03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Alžbeta Remeňová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Anna Djenková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Magdaléna Žáková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Iveta Rusnáková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Eva Janová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Katarína Drobná 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Veronika Hornáková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Ľubica Mihályová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Anna Kováčová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Zuzana Moravčíková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Monika Tapušíková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Mária Sedláková 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Erika Cagalová 03 2022

03 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Iveta Vatrtová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Marta Vaníková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Sandra Janechová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Slávka Foltýnová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Beáta Kondvárová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Anna Karabčíková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Iveta Rusnáková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Adriana Molnárová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Zuzana Moravčíková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Erika Cagalová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Monika Tapušíková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Anna Kováčová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Iveta Berkyová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Dagmar Jakubíková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Denisa Hrdinová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Jarmila Hercegová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Jitka Cisárová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mária Boháčová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

viera Sékeľová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Jana Smoláková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Libuša Šprláková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Katarína Drobná 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Oľga Stolárová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Magdaléna Žáková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Renáta Miháliková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Zuzana Martinovičová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Ľubica Mihályová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Matej Orviský 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Mária Sedláková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Viera Stachurová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Alžbeta Remeňová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
628 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Ľubica Mišurová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Veronika Hornáková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Anna Djenková 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Marta Kovářová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Eva Janová 04 2022

04 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Iveta Rusnáková 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Libuša Šprláková 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Oľga Stolárová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Ivana Štefancová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
332 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Alžbeta Remeňová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Ľubica Mihályová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Jitka Cisárová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Anna Kováčová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Erika Cagalová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Eva Ferkodičová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Jarmila Hercegová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mária Boháčová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Magdaléna Žáková 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Iveta Vatrtová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Marta Vaníková 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Jana Smoláková 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Matej Orviský 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Viera Sékeľová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Renáta Miháliková 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Erika Gažová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Viera Stachurová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Zuzana Moravčíková 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Adriana Molnárová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Ľubica Mišurová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Zuzana Martinovičová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Iveta Berkyová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Slávka Foltýnová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Sandra Janechová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Dagmar Jakubíková 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Katarína Drobná 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Monika Tapušíková 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Eva Janová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Mária Sedláková 5 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Marta Kovářová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Denisa Hrdinová 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Zuzana Rusková 05 2022

05 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Jana Smoláková 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Eva Ferkodičová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Alena Veselá 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Anna Tomková 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Anna Djenková 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Anna Kováčová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Erika Gažová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Adriana Molnárová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Erika Cagalová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mária Boháčová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Iveta Berkyová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Slávka Foltýnová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Lenka Ostrihoňová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Marta Vaníková 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Danka Tonkovičová 6 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Katarína Drobná 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Eva Janová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Sandra Janechová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mária Sedláková 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Monika Tapušíková 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Viera Sékeľová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Dagmar Jakubíková 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Denisa Hrdinová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Iveta Vatrtová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Magdaléna Žáková 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Martina Vráblová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Alžbeta Remeňová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Oľga Stolárová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Jarmila Hercegová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Zuzana Moravčíková 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Zuzana Martinovičová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Marta Kovářová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Ľubica Mišurová 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Iveta Rusnáková 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Zuzana Rusková 06 2022

06 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Eva Ferkodičová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Magdaléna Žáková 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Iveta Berkyová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Marta Vaníková 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Anna Kováčová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Jana Smoláková 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Libuša Šprláková 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Monika Tapušíková 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Jana Áčová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Denisa Hrdinová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Viera Sékeľová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Ľubica Mišurová 7 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mária Sedláková 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Matej Orviský 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Lenka Ostrihiňová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Katarína Drobná 7 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Marta Kovářová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Ľubica Mihályová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Adriana Molnárová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Anna Djenková 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Danka Tonkovičová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Dagmar Jakubíková 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Iveta Vatrtová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Alena Veselá 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
658 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Eva Janová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Anna Tomková 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Alžbeta Remeňová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Jarmila Hercegová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mária Boháčová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Martina Vráblová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Iveta Rusnáková 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Erika Gažová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Sandra Janechová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Zuzana Martinovičová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Oľga Stolárová 07 2022

07 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Anna Tomková 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Viera Sékeľová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Iveta Rusnáková 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Adriana Molnárová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Sandra Janechová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Dagmar Jakubíková 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Monika Tapušíková 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Oľga Stolárová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Eva Ferkodičová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Alžbeta Remeňová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Jitka Cisárová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Ľubica Mišurová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Magdaléna Žáková 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Lenka Ostrihoňová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Ľubica Mihályová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Jarmila Hercegová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
621 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Danka Tonkovičová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Anna Kováčová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
650 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Jana Smoláková 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Zuzana Rusková 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Matej Orviský 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Alena Veselá 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Denisa Hrdinová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Iveta Vatrtová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Anna Djenková 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Libuša Šprláková 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Marta Kovářová 8 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Erika Cagalová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Katarína Drobná 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Zuzana Martinovičová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Andrea Ferančíková 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Erika Gažová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Eva Janová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Iveta Berkyová 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mária Sedláková 08 2022

08 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Zuzana Rusková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Erika Cagalová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Anna Tomková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Monika Tapušíková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Libuša Šprláková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Danka Tonkovičová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Marta Vaníková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Oľga Stolárová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Jana Smoláková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Bc. Viera Sékeľová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mária Sedláková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Matej Orviský 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Magdaléna Žáková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Alena Veselá 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Iveta Vatrtová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Adriana Molnárová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Iveta Rusnáková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mgr. Anna Kováčová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Anna Djenková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Adriana Kováčová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Iveta Berkyová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Jarmila Hercegová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Ľubica Mihályová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
548 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Marta Kovářová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Jitka Cisárová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Dagmar Jelínková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Denisa Hrdinová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Bc. Alžbeta Remeňová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Katarína Drobná 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Andrea Ferančíková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Eva Janová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Eva Ferkodičová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Erika Gažová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Sandra Janechová 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Dagmar Jakubíková 10 2022

10 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Libuša Šprláková 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Andrea Ferančíková 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Iveta Rusnáková 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
577 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Alžbeta Remeňová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Bc. Viera Sékeľová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Mgr. Anna Kováčová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Iveta Vatrtová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Ing. Anna Tomková 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Ľubica Mihályová 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Katarína Drobná 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Magdaléna Žáková 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Erika Cagalová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Monika Tapušíková 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Eva Ferkodičová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Erika Gažová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Daniela Behúlová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Jana Smoláková 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Oľga Stolárová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Alena Veselá 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Iveta Berkyová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Anna Djenková 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Marta Kovářová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Adriana Molnárová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Eva Janová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Matej Orviský 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Adriana Kováčová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Danka Tonkovičová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Beáta Barbušinová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Jitka Ciárová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Marta Vaníková 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Mária Sedláková 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Denisa Hrdinová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Dagmar Jakubíková 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Jarmila Hercegová 09 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Sandra Janechová 9 2022

09 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Daniela Behúlová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Sandra Janechová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Beáta Kondvárová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Adriana Molnárová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mária Boháčová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Anna Karabčíková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Oľga Stolárová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Alžbeta Remeňová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mária Sedláková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Erika Gažová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Erika Cagalová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Jana Smoláková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Veronika Hornáková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Viera Sékeľová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Iveta Rumanská 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Zuzana Moravčíková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Marta Kovářová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Zuzana Martinovičová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Dagmar Jakubíková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Eva Janová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mária Gajdošová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Denisa Hrdinová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Anna Djenková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mgr, Gabriela Krištofovičová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Eva Ferkodičová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Katarína Drobná 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Renáta Miháliková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mgr. Anna Kováčová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Dagmar Jelínková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Ľubica Mihályová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Magdaléna Žáková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Iveta Vatrtová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Libuša Šprláková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Jitka Cisárová 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Marta Vaníková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Monika Tapušíková 12 2021

Sumarizačný hárok 12 2021

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Dagmar Jakubíková 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Jitka Cisárová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Ľubica Mišurová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
653 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Martina Vaníková 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Viera Sékeľová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Anna Kováčová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Viera Sékeľová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Mária Sedláková 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Jana Smoláková 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Adriana Molnárová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Viera Stachurová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Renáta Miháliková 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
671 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Renáta Miháliková 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Adriana Molnárová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Ľubica Mihályová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Slávka Foltýnová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Sandra Janechová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Monika Tapušíková 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Marta Kovářová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Denisa Hrdinová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Lenka Ostrihoňová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Libuša Šprláková 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Věra Petrovičová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Jana Smoláková 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Eva Ferkodičová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Katarína Drobná 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Erika Gažová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Gabriela Krištofovičová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Alžbeta Remeňová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Erika Cagalová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Veronika Hornáková 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
675 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Iveta Vatrtová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Beáta Kondvárová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Slávka Foltýnová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Katarína Drobná 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Anna Karabčíková 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Dagmar Jakubíková 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
479 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Eva Janová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Mária Sedláková 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Zuzana Martinovičová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mária Boháčová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Magdaléna Žáková 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Dagmar Jelínková 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Marta Vaníková 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Mária Gajdošová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Erika Cagalová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Anna Karabčíková 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Zuzana Moravčíková 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Ľubica Mihályová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Daniela Behúlová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Eva Janová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Anna Kováčová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Iveta Berkyová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Matej Orviský 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Marta Kovářová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Monika Tapušíková 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Alžbeta Remeňová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Oľga Stolárová

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Erika Gažová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Anna Djenková 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Iveta Vatrtová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Libuša Šprláková 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Oľga Stolárová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Anna Djenková 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Jitka Cisárová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Denisa Hrdinová 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mária Gajdošová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Mária Boháčová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Sandra Janechová 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Magdaléna Žáková 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Alena Veselá 02 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Zuzana Moravčíková 01 2022

Sumarizačný hárok 01, 02 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Erika Gažová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Alžbeta Remeňová Bc. 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Ľubica Mihályová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Anna Djenková 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Iveta Berkyová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Beáta Barbušinová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Oľga Stolárová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mária Gajdošová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mgr. Anna Kováčová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Marta Vaníková 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Marta Kovářová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Denisa Hrdinová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Jarmila Hercegová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Katarína Drobná 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Anna Tomková Ing. 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Adriana Kováčová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Libuša Šprláková 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mária Sedláková 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Matej Orviský 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Jana Smoláková 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Iveta Rusnáková 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Adriana Molnárová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Dagmar Jelínková 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Andrea Ferančíková 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Eva Ferkodičová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zuzana Martinovičová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Sandra Janechová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Eva Janová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Magdaléna Žáková 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Danka Tonkovičová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Anna Baxová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Dagmar Jakubíková 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Jitka Cisárová 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Zuzana Moravčíková 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Viera Sékeľová Bc. 11 2022

11 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Ľubica Mišurová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
626 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Iveta Berkyová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Marta Vaníková 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Jana Áčová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Zuzana Moravčíková 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Jana Smoláková 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Erika Cagalová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Sandra Janechová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Matej Orviský 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Denisa Hrdinová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Marta Kovářová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Beáta Barbušinová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Iveta Rusnáková 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Libuša Šprláková 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Dagmar Jakubíková 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Anna Djenková 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Jitka Cisárová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Adriana Kováčová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Viera Stachurová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
302 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Viera Sékeľová Bc 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Alžbeta Remeňová Bc. 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Jarmila Hercegová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Dagmar Jelínková 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Oľga Stolárová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Katarína Drobná 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Erika Gažová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Mária Gajdošová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
197 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Zuzana Martinovičová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Danka Tonkovičová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Veronika Hornáková 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Anna Kováčová Mgr. 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Denisa Horňáková 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Andrea Ferančíková 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Martina Vráblová 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Anna Tomková Ing. 12 2022

12 2022

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Denisa Hrdinová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Jarmila Horúcková 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Ing. Viera Horniaková 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Erika Cagalová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Beáta Barbušinová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Tatiana Benadiková 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Katarína Drobná 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Jitka Cisárová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Jana Smoláková 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Ľubica Mihályová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Zuzana Rusková 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Danka Tonkovičová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Martina Vráblová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Oľga Stolárová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Mária Sedláková 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Ľubica Mišurová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Marta Kovářová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Mgr. Anna Kováčová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Eva Janová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Sandra Janchová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Zuzana Moravčíková 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Adriana Molnárová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Jarmila Hercegová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Erika Gažová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Mária Gajdošová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Michal Kubiska 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Bc. Alžbeta Remeňová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Iveta Rusnáková 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Lenka Sučičová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Marta Vaníková 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Miroslava Šimonová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Libuša Šprláková 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Iveta Vatrtová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Zuzana Martinovičová 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Dagmar Jakubíková 11 2023

11 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Jitka Cisárová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Beáta Barbušinová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Daniela Behúlová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Danka Tonkovičová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Bc. Alžbeta Remeňová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Jarmila Hercgová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Adriana Molnárová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Matej Orviský10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Erika Cagalová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Jamila Horúcková 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Marta Kovářová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Mária Sedláková 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Ľubica Mišurová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Libuša Šprláková 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Ing. Viera Horniaková 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Mgr. Anna Kováčová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Eva Janová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Denisa Horňáková 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Denisa Hrdinová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Marta Vaníková 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Ing. Anna Tomková 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Erika Gažová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Katarína Drobná 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Martina Vráblová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Iveta Vatrtová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Lenka Sučičová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Dagmar Jakubíková 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Tatiana Benadiková 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Michal Kubiska 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Zuzana Moravčíková 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Jana Smoáková 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Ľubica Mihályová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Oľga Stolárová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Iveta Rusnáková 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Miroslava Šimonová 10 2023

10 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Anna Tomková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Oľga Stolárová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Denisa Horňáková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Katarína Drobná 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Matej Orviský 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mgr. Anna Kováčová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Martina Vráblová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Eva Janová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Danka Tonkovičová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Beáta Barbušinová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Mária Sedláková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Gabriela Krištofovičová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
331 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Veronika Hornáková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Iveta Rusnáková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Adriana Molnárová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Marta Vaníková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Zuzana Moravčíková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Sandra Janechová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Zuzana Martinovičová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Libuša Šprláková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Bc. Alžbeta Remeňová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Magdaléna Žáková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Anna Djenková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Lenka Sučičová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Dagmar Jakubíková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Jarmila Hercegová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Erika Cagalová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Iveta Berkyová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Slávka Foltýnová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Renáta Miháliková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
623 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Denisa Hrdinová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Andrea Ferančíková 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Jitka Cisárová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Erika Gažová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Marta Kovářová 02 2023

02 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Eva Ferkodičová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Martina Vráblová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mária Sedláková 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Ing. Anna Tomková 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Jarmila Hercegová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Bc. Alžbeta Remeňová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Matej Orviský 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mgr. Anna Kováčová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Denisa Hrdinová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Jitka Cisárová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Slávka Foltýnová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Veronika Hornáková 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Jana Smoláková 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Beáta Barbušinová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Iveta Rusnáková 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Marta Kovářová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Gabriela Lieskovská 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Bc. Viera Sékeľová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Magdaléna Žáková 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Erika Gažová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Dagmar Jakubíková 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Zuzana Martinovičová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Adriana Kováčová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Sandra Janechová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Zuzana Moravčíková 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
674 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Oľga Stolárová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Libuša Šprláková 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Denisa Horňáková 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Danka Tonkovičová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Erika Cagalová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
678 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Adriana Molnárová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Anna Djenková 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Marta Vaníková 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Katarína Drobná 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Iveta Berkyová 01 2023

01 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Katarína Drobná 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Marta Kovářová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Adriana Kováčová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Iveta Rusnáková 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Danka Tonkovičová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mária Gajdošová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mgr. Anna Kováčová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Eva Janová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Iveta Berkyová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Ľubica Mišurová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Oľga Stolárová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

LIbuša Šprláková 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Martina Vráblová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Dagmar Jakubíková 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Erika Cagalová 03 02023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Sandra Janechová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Zuzana Martinovičová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Denisa Horňáková 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Erika Gažová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Matej Orviský 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Marta Vaníková 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Eva Ferkodičová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mária Sedláková 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Ažbeta Remeňová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Anna Djenková 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Jarmila Hercegová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Zuzana Rusková 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Denisa Hrdinová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Zuzana MOravčíková 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Gabriela Krištofovičová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Jitka Cisárová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Lenks Sučičová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Slávka Foltýnová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Magdaléna Žáková 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Adriana Molnárová 03 2023

03 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Katarína Drobná 04 2023

04 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
646 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Jarmila Hercegová 04 2023

04 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mária Gajdošová 04 2023

04 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
340 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Zuzana Martinovičová 04 2023

04 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Dagmar Jakubíková 04 2023

04 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Jitka Cisárová 04 2023

04 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Eva Janová 04 2023

04 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Andrea Ferančíková 04 2023

04 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Denisa Hrdinová 04 2023

04 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Ľubica Mihályová 04 2023

04 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Marta Kovářová 04 2023

04 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mgr. Anna Kováčová 04 2023

04 2023

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
Mesto Piešťany
Žiadaná suma
670 €