Popis projektu

Zámerom projektua snaha zabezpečiť, udržať a zvýšiť dostupnosť opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. 

Projekt zrealizujeme prostredníctvom 1 hlavnej aktivity a to 

 • zabezpečenie opatrovateľskej služby pre zadefinovanú cieľovú skupinu, t.j. pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, s nepriaznivým zdravotným stavom, seniorov a pre maloleté osoby (deti), ktorí sú odkázaní na poskytovanie sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách;

• podpora zotrvania klientov v prirodzenom domácom prostredí;

• aktivizácia k posilneniu sebestačnosti, zabránenie sociálneho vylúčenia a podpora začlenenia do spoločnosti;

• napomáhať klientom (prijímateľom sociálnej služby) pri úkonoch sebaobsluhy a pri  úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť.  

Začiatok projektu: 10/2021

Koniec proejktu: 09/2023

 projektu je deinštitucionalizácia poskytovania sociálnych služieb a súvisiaci prechod od pobytovej formy na ambulantnú. Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky na  zotrvanie resp. návrat klienta do prirodzeného rodinného prostredia zo zdravotníckeho zariadenia alebo zariadenia s celoročnou pobytovou formou, pri rešpektovaní jeho osobných cieľov, potrieb, schopností a zdravotného stavu.

Viac
Subjekt
Obec Lemešany
Miesta realizácie
Lemešany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.11.2023
Celková suma
65,280 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie domácej opatrovateľskej sl…
Typ
Poskytovanie domáce…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

1.3.2022 - 31.3.2022

Sumarizačný hárok 1

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

1.2.2022 - 28.2.2022

Sumarizačný hárok 1

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,047 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

1.5.2022 - 31.5.2022

Sumarizačný hárok 1

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

1.12.2021 - 31.12.2021

Sumarizačný hárok 1

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

1.1.2022 - 31.1.2022

Sumarizačný hárok 1

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

1.4.2022 - 30.4.2022

Sumarizačný hárok 1

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

1.1.2022 - 31.1.2022

Sumarizačný hárok 2

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
511 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

1.12.2021-31.12.2021

Sumarizačný hárok 2

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

1.2.2022 - 28.2.2022

Sumarizačný hárok 2

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
519 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

1.5.2022 - 31.5.2022

Sumarizačný hárok 3

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

1.4.2022 - 30.4.2022

Sumarizačný hárok 3

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Nemergutová, 02/2022

Sumarizačný hárok 02/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Sabolová 02/2022

Sumarizačný hárok 02/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Nemergutová 12/2021

Sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Sabolová 12/2021

Sumarizačný hárok 12/2021

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2022
Názov

Nemergutová, 01/2022

Sumarizačný hárok 01/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Sabolová 1/22

Sumarizačný hárok 01/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Sabolová 3/2022

Sumarizačný hárok 3/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Sabolová 4/22

Sumarizačný hárok 4/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mertová 4/22

Sumarizačný hárok 4/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Sabolová 5/22

Sumarizačný hárok 5/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mertová 5/22

Sumarizačný hárok 5/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Sabolová 6/2022

Sumarizačný hárok 6/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Mertová 6/2022

Sumarizačný hárok 6/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2022
Názov

Sabolová 7/2022

Sumarizačný hárok 7/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mertová 7/2022

Sumarizačný hárok 7/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Mertová 8/2022

Sumarizačný hárok 8/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Sabolová 8/2022

Sumarizačný hárok 8/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

SH 9/2022 - Mertová

Sumarizačný hárok 9/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH 9/2022 - Sabolová

Sumarizačný hárok 9/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH12/2022 - Mertová

Sumarizačný hárok 12/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH 12/2022 - Volková

Sumarizačný hárok 12/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH10/2022 - Volková

Sumarizačný hárok 10/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH 10/2022 - Sabolová

Sumarizačný hárok 10/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH 10/2022 - Mertová

Sumarizačný hárok 10/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH 11/2022 - Sabolová

Sumarizačný hárok 11/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH 11/2022 - Mertová

Sumarizačný hárok 11/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SH11/2022 - Volková

Sumarizačný hárok 11/2022

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Sumarizačný hárok 1/2023 - Volková

Sumarizačný hárok 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Sumarizačný hárok 1/2023 - Mertová

Sumarizačný hárok 1/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Sumarizačný hárok 2/2023 - Mertová

Sumarizačný hárok 2/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Sumarizačný hárok 2/2023 - Volková

Sumarizačný hárok 2/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Sumarizačný hárok 3/2023 Mertová

Sumarizačný hárok 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Sumarizačný hárok 3/2023 Volková

Sumarizačný hárok 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Sumarizačný hárok 3/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok 3/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Sumarizačný hárok 11/2023 Volková

Sumarizačný hárok 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok 11/2023 Mertová

Sumarizačný hárok 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok 11/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok 11/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Sumarizačný hárok - Sabolová 5/2023

Sumarizačný hárok 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - Volková 5/2023

Sumarizačný hárok 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - Mertová 5/2023

Sumarizačný hárok 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok - Sabolová 6/2023

Sumarizačný hárok 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - Volková 6/2023

Sumarizačný hárok 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - Mertová 6/2023

Sumarizačný hárok 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok - Volková 4/2023

Sumarizačný hárok 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - Mertová 4/2023

Sumarizačný hárok 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Sumarizačný hárok - Sabolová 4/2023

Sumarizačný hárok 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH 5/2023 Mertová

Sumarizačný hárok 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

SH 5/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

SH 5/2023 Volková

Sumarizačný hárok 5/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

SH 4/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH 4/2023 Volková

Sumarizačný hárok 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH 4/2023 Mertová

Sumarizačný hárok 4/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

SH 6/2023 Volková

Sumarizačný hárok 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

SH 6/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

SH 6/2023 Mertová

Sumarizačný hárok 6/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2023
Názov

Sumarizačný hárok 8/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok 8/2023 Volková

Sumarizačný hárok 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok 8/2023 Mertová

Sumarizačný hárok 8/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok 9/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 Volková

Sumarizačný hárok 9/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 9/2023 Mertová

Sumarizačný hárok 9/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2023
Názov

Sumarizačný hárok 7/2023 Mertová

Sumarizačný hárok 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok 7/2023 Volková

Sumarizačný hárok 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok 7/2023 Sabolová

Sumarizačný hárok 7/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 Volková

Sumarizačný hárok 10/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Sumarizačný hárok 10/2023 Mertová

Sumarizačný hárok 10/2023

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
Obec Lemešany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov IČO
Názov
Obec Lemešany
IČO
00327344
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.