Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvom poskytovania opatrovateľskej služby v obci Močenok. Uvedený cieľ prispeje k predchádzaniu umiestňovania klientov do zariadení sociálnych služieb, kedy často práve zmena domáceho prostredia nepriaznivo vplýva na ich celkový psychický a zdravotný stav. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepší kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Hlavnou aktivitou projektu je "Poskytovanie opatrovateľskej služby" počas 24 mesiacov realizácie projektu v obci Močenok. Predmetnú službu bude poskytovať osem opatrovateliek resp. opatrovateľov na plný úväzok. Poskytovanie opatrovateľskej služby bude prebiehať v zmysle ustanovení zákona č. 448/2008 Zb. o sociálnych službách, v zmysle ustanovení §12 odsek 1 písm. c) bod 2 (Domáca opatrovateľská služba); §13 odsek 3 (Terénna forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe v jej prirodzenom sociálnom prostredí alebo v jej domácom prostredí) a § 41 (Opatrovateľská služba).

Cieľovou skupinou projektu sú:

  • deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby,ktorým sa poskytujú sociálne služby;
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Dôvod pre rozširovanie a skvalitňovanie poskytovania opatrovateľskej služby priamo v domácnostiach vychádza nielen zo sociálnej a demografickej situácii v obci, ale aj z demografického vývoja obyvateľstva na Slovensku. Proces starnutia obyvateľstva sa bude v najbližších desaťročiach zrýchľovať. Je to dôsledok poklesu počtu narodených detí a predlžovanie ľudského života. Je to proces, ktorý je nezvratný, nemožno ho zastaviť. Zároveň sa strácajú tradície opatrovania rodičov deťmi, vzhľadom na pracovné vyťaženie, migráciu obyvateľstva za prácou a pod.. V súvislosti so starnutím populácie sa okrem zvýšenej potreby inštitucionalizovanej starostlivosti stále viac do popredia dostáva rozšírenie terénnych sociálnych služieb, ktoré môžu vo veľkej miere pomôcť aj v prípade rodinnej starostlivosti zmierniť záťaž opatrujúcej rodiny. Preto je potrebné sa postupne pripravovať na danú situáciu tak, aby sa opatrovateľská služba stala bežnou súčasťou života seniorov a zdravotne postihnutých občanov.

Viac
Subjekt
Obec Močenok
Miesta realizácie
Močenok
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.11.2023
Celková suma
130,560 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie opatrovateľskej služby
Typ
Poskytovanie domáce…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.12.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová, 03/2022

BU01-000067

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

521-mzdové náklady, Soňa Straňáková, 03/2022

BU01-000067

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková, 03/2022

BU01-000067

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

521-mzdové náklady, Gabriela Martinková, 03/2022

BU01-000067

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová, 03/2022

BU01-000067

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková, 03/2022

BU01-000067

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová, 03/2022

BU01-000067

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová, 03/2022

BU01-000067

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková, 04/2022

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová, 04/2022

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

521-mzdové náklady, Soňa Straňáková, 04/2022

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová, 04/2022

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková, 04/2022

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová, 04/2022

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

521-mzdové náklady, Gabriela Martinková, 04/2022

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová, 04/2022

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Ľubica Pecová 5/2022

BU01-000110

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Zuzana Kollárová 5/2022

BU01-000110

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Zuzana Zawojaková 5/2022

BU01-000110

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Soňa Straňáková 5/2022

BU01-000110

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Gabriela Martinková 5/2022

BU01-000110

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Eva Laluchová 5/2022

BU01-000110

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Mária Straňáková 5/2022

BU01-000110

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Mária Šimová 5/2022

BU01-000110

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Zdenka Pápayová 6/2022

BU01-000133

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Mária Šimová 6/2022

BU01-000133

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Ľubica Pecová 6/2022

BU01-000133

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Zuzana Kollárová 6/2022

BU01-000133

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Mária Straňáková 6/2022

BU01-000133

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Zuzana Zawojaková 6/2022

BU01-000133

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Iveta Soroková 6/2022

BU01-000133

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

521- mzdové výdavky, Eva Laluchová 6/2022

BU01-000133

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2022
Názov

521-mzdové náklady - Eva Laluchová 7/2022

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

521-mzdové náklady - Zuzana Zawojaková 7/2022

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

521-mzdové náklady - Iveta Soroková 7/2022

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

521-mzdové náklady - Mária Šimová 7/2022

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

521-mzdové náklady - Mária Straňáková 7/2022

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

521-mzdové náklady - Ľubica Pecová 7/2022

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

521-mzdové náklady - Zdenka Pápayová 7/2022

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

521-mzdové náklady - Zuzana Kollárová 7/2022

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

521 - mzdové náklady - Iveta Soroková 8/2022

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

521-mzdové náklady - Mária Straňáková 8/2022

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

521 - mzdové náklady - Zuzana Kollárová 8/2022

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

521-mzdové náklady - Eva Laluchová 8/2022

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

521-mzdové náklady - Zdenka Pápayová 8/2022

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

521-mzdové náklady - Mária Šimová 8/2022

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

521-mzdové náklady - Ľubica Pecová 8/2022

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

521-mzdové náklady - Zuzana Zawojaková 8/2022

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová, 9/2022

BU01-000198

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková, 9/2022

BU01-000198

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová, 9/2022

BU01-000198

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová, 9/2022

BU01-000198

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková, 9/2022

BU01-000198

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zdenka Pápayová, 9/2022

BU01-000198

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová, 9/2022

BU01-000198

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

521-mzdové náklady, Iveta Soroková, 9/2022

BU01-000198

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová, 12/2021

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová, 12/2021

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková, 12/2021

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

521-mzdové náklady, Gabriela Martinková,12/2021

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová, 12/2021

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová,12/2021

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková, 12/2021

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

521-mzdové náklady, Soňa Straňáková,12/2021

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková, 1/2022

BU01-000022

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová, 1/2022

BU01-000022

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková, 1/2022

BU01-000022

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová, 1/2022

BU01-000022

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

521-mzdové náklady, Gabriela Martinková, 1/2022

BU01-000022

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

521-mzdové náklady, Soňa Straňáková 1/2022

BU01-000022

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová, 1/2022

BU01-000022

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová, 1/2022

BU01-000022

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová, 2/2022

BU01-000043

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

521-mzdové náklady, Gabriela Martinková, 2/2022

BU01-000043

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
449 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková, 2/2022

BU01-000043

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová, 2/2022

BU01-000043

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

521-mzdové náklady, Soňa Straňáková, 2/2022

BU01-000043

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová, 2/2022

BU01-000043

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová, 2/2022

BU01-000043

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková, 2/2022

BU01-000043

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová, 10/2022

BU01-000220

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zdenka Pápayová, 10/2022

BU01-000220

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková, 10/2022

BU01-000220

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková, 10/2022

BU01-000220

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová, 10/2022

BU01-000220

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová, 10/2022

BU01-000220

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová, 10/2022

BU01-000220

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

521-mzdové náklady, Iveta Soroková, 10/2022

BU01-000220

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová, 11/2022

BU01-000241

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová, 11/2022

BU01-000241

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zdenka Pápayová, 11/2022

BU01-000241

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková, 11/2022

BU01-000241

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková, 11/2022

BU01-000241

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová, 11/2022

BU01-000241

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

521-mzdové náklady, Iveta Soroková, 11/2022

BU01-000241

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová, 11/2022

BU01-000241

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová 9/2023

BU01-000196

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

521-mzdové náklady, Soňa Straňáková 9/2023

BU01-000196

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová, 9/2023

BU01-000196

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

521-mzdové náklady, Gabriela Martinková, 9/2023

BU01-000196

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová 9/2023

BU01-000196

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková 9/2023

BU01-000196

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová 9/2023

BU01-000196

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková 9/2023

BU01-000196

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková, 10/2023

BU01-000219

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová, 10/2023

BU01-000219

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová, 10/2023

BU01-000219

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová, 10/2023

BU01-000219

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521-mzdové náklady, Soňa Straňáková, 10/2023

BU01-000219

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková, 10/2023

BU01-000219

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová, 10/2023

BU01-000219

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521-mzdové náklady, Gabriela Martinková, 10/2023

BU01-000219

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková 12/2022

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová, 12/2022

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová 12/2022

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zdenka Pápayová 12/2022

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová 12/2022

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

521-mzdové náklady, Gabriela Martinková 12/2022

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová 12/2022

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková 12/2022

BU01-000001

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová 1/2023

BU01-000023

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková 1/2023

BU01-000023

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

521-mzdové náklady, Soňa Straňáková 1/2023

BU01-000023

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová 1/2023

BU01-000023

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková 1/2023

BU01-000023

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová 1/2023

BU01-000023

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová 1/2023

BU01-000023

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

521-mzdové náklady, Gabriela Martinková 1/2023

BU01-000023

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

521-mzdové náklady, Gabriela Martinková, 2/2023

BU01-000044

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová, 2/2023

BU01-000044

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková, 2/2023

BU01-000044

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

521-mzdové náklady, Soňa Straňáková, 2/2023

BU01-000044

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková, 2/2023

BU01-000044

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová, 2/2023

BU01-000044

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová, 2/2023

BU01-000044

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová, 2/2023

BU01-000044

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

521 - mzdové náklady, Ľubica Pecová, 11/2023

BU01-000240

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

521 - mzdové náklady, Mária Šimová, 11/2023

BU01-000240

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

521 - mzdové náklady, Mária Straňáková, 11/2023

BU01-000240

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

521 - mzdové náklady, Zuzana Zawojaková, 11/2023

BU01-000240

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

521 - mzdové náklady, Soňa Straňáková, 11/2023

BU01-000240

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

521 - mzdové náklady, Gabriela Martinková, 11/2023

BU01-000240

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

521 - mzdové náklady, Eva Šimková, 11/2023

BU01-000240

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

521 - mzdové náklady, Eva Laluchová, 11/2023

BU01-000240

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová 04/2023

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková 04/2023

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová 04/2023

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková 04/2023

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová 04/2023

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

521-mzdové náklady, Gabriela Martinková 04/2023

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

521-mzdové náklady, Soňa Straňáková 04/2023

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová 04/2023

BU01-000087

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

521-mzdové náklady, Ľubica Pecová 03/2023

BU01-000068

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Kollárová 03/2023

BU01-000068

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Straňáková 03/2023

BU01-000068

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

521-mzdové náklady, Mária Šimová 03/2023

BU01-000068

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

521-mzdové náklady, Soňa Straňáková 03/2023

BU01-000068

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

521-mzdové náklady, Eva Laluchová 03/2023

BU01-000068

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

521-mzdové náklady, Gabriela Martinková 03/2023

BU01-000068

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

521-mzdové náklady, Zuzana Zawojaková 03/2023

BU01-000068

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Soňa Straňáková 5/2023

BU01-000109

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Zuzana Zawojaková 5/2023

BU01-000109

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Mária Straňáková 5/2023

BU01-000109

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Gabriela Martinková 5/2023

BU01-000109

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Mária Šimová 5/2023

BU01-000109

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Eva Laluchová 5/2023

BU01-000109

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Zuzana Kollárová 5/2023

BU01-000109

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Ľubica Pecová 5/2023

BU01-000109

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Mária Šimová 6/2023

BU01-000132

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Mária Straňáková 6/2023

BU01-000132

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Eva Laluchová 6/2023

BU01-000132

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Zuzana Kollárová 6/2023

BU01-000132

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Zuzana Zawojaková 6/2023

BU01-000132

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Ľubica Pecová 6/2023

BU01-000132

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Gabriela Martinková 6/2023

BU01-000132

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

521-mzdový výdavky, Soňa Straňáková 6/2023

BU01-000132

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Soňa Straňáková 7/2023

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Mária Šimová 7/2023

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Ľubica Pecová 7/2023

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Zuzana Kollárová 7/2023

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Mária Straňáková 7/2023

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Zuzana Zawojaková 7/2023

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Eva Laluchová 7/2023

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Gabriela Martinková 7/2023

BU01-000154

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Mária Šimová 8/2023

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Zuzana Zawojaková 8/2023

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Mária Straňáková 8/2023

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Soňa Straňáková 8/2023

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Ľubica Pecová 8/2023

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Zuzana Kollárová 8/2023

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Gabriela Martinková 8/2023

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

521-mzdové výdavky, Eva Laluchová 8/2023

BU01-000177

Vlastník dokladu
Obec Močenok
Dodávateľ
Obec Močenok
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov IČO
Názov
Obec Močenok
IČO
00308439
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.