Popis projektu

Cieľ obce Modrany je v súlade s cieľom projektu: „Zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení",  t.j. podpora zotrvania klienta v jeho prirodzenom domácom prostredí, jeho aktivizácia aj napriek zhoršenému zdravotnému stavu, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu klienta a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí.  Cieľovými skupinami sú deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby, t.j. občania, ktorí sú  odkázaní na domácu opatrovateľskú službu v zmysle zákona o sociálnych službách.; ako aj zamestnankyne obce - opatrovateľky, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vykonávanie opatrovateľskej služby. Miestom realizácie projektu sú domácnosti klientov na území obce . Riadenie projektu bude realizované na Obecnom úrade. Merateľné ukazovatele projektu sú uvedené v časti 10 ŽoNFP.

Viac
Subjekt
Obec Modrany
Miesta realizácie
Modrany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.11.2023
Celková suma
48,960 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie opatrovateľskej služby v d…
Typ
Poskytovanie domáce…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Erika Ollé_09_2022

Sumarizačný hárok za september 2022

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Zuzana Papp_09_2022

Sumarizačný hárok za september 2022

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Erika Ollé_10_2022

Sumarizačný hárok za október 2022

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Zuzana Papp_10_2022

Sumarizačný hárok za október 2022

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Edita Kunová_05_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Erika Ollé_05_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Zuzana Papp_05_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Zuzana Papp_07_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Erika Ollé_07_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Edita Kunová_07_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Edita Kunová_06_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Celková cena práce_06_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Zuzana Papp_06_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Zuzana Papp_08_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Edita Kunová_08_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Erika Ollé_08_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Edita Kunová

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

Edita Kunová_01_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Zuzana Papp_01_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

Edita Kunová_02_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Zuzana Papp_02_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Erika Ollé_02_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Zuzana Papp_03_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Edita Kunová_03_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Erika Ollé_03_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Edita Kunová_04_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Erika Ollé_04_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Zuzana Papp_04_2022

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Zuzana Papp_11_2022

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za november 2022

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Erika Ollé_11_2022

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za november 2022

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Erika Ollé_12_2022

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za december 2022

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.01.2023
Názov

Zuzana Papp_12_2022

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za december 2022

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.01.2023
Názov

Erika Ollé_01_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za január 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Zuzana Papp_01_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za január 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Zuzana Papp_02_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za február 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Erika Ollé_02_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za február 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Erika Ollé_03_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za marec 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Zuzana Papp_03_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za marec 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Erika Ollé

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za november 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Zuzana Papp

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za november 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2023
Názov

Zuzana Papp_05_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za máj 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Erika Ollé_05_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za máj 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Erika Ollé_06_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za jún 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.07.2023
Názov

Zuzana Papp_06_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za jún 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.07.2023
Názov

Erika Ollé_04_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za apríl 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Zuzana Papp_04_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za apríl 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Erika Ollé_07_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za júl 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2023
Názov

Zuzana Papp_07_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za júl 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2023
Názov

Erika Ollé_10_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za október 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Zuzana Papp_10_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za október 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Erika Ollé_09_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za september 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Zuzana Papp_09_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za september 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Zuzana Papp_08_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za august 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov

Erika Ollé_08_2023

Účtovný doklad - Sumarizačný hárok za august 2023

Vlastník dokladu
Obec Modrany
Dodávateľ
Obec Modrany
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2023
Názov IČO
Názov
Obec Modrany
IČO
00306584
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.