Popis projektu

Cieľ obce Bátorove Kosihy je v súlade s cieľom projektu: „Zabezpečiť dostupnosť domácej opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení",  t.j. podpora zotrvania klienta v jeho prirodzenom domácom prostredí, jeho aktivizácia aj napriek zhoršenému zdravotnému stavu, predchádzanie sociálnemu vylúčeniu klienta a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti. Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí.  Cieľovými skupinami sú deti (maloleté osoby) a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby, t.j. občania, ktorí sú odkázaní na domácu opatrovateľskú službu v zmysle zákona o sociálnych službách.; ako aj zamestnankyne obce - opatrovateľky, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vykonávanie opatrovateľskej služby. Miestom realizácie projektu sú domácnosti klientov na území obce . Riadenie projektu bude realizované na Obecnom úrade. Merateľné ukazovatele projektu sú uvedené v časti 10 ŽoNFP.

Viac
Subjekt
Obec Bátorove Kosihy
Miesta realizácie
Bátorove Kosihy
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.11.2023
Celková suma
97,920 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Poskytovanie opatrovateľskej služby v d…
Typ
Poskytovanie domáce…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
01.12.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
21,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Veronika Süttő_06_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Veronika Csekesová_06_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Adriana Danišová_06_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Edina Zaťková_06_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Agnesa Őszi_06_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2022
Názov

Veronika Csekesová_05_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Edina Maurer_05_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Agnesa Őszi_05_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Veronika Süttő_05_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Adriana Danišová_05_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Agnesa Őszi_07_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

Adriana Danišová_07_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

Veronika Csekesová_07_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

Edina Zaťková_07_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

Veronika Süttő_07_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

Veronika Csekesová_08_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Veronika Süttő_08_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Adriana Danišová_08_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Edina Zaťková_08_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Agnesa Őszi_08_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Agneša Őszi_09_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Veronika Csekesová_09_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Adriana Danišová_09_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Edina Zaťková_09_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Veronika Süttő_09_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Agneša Őszi_10_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Edina Zaťková_10_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Veronika Csekesová_10_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Adriana Danišová_10_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

Veronika Süttő_10_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2022
Názov

OPA3_Edina Maurer

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

OPA2_Adriana Danišová

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

OPA1_Veronika Csekesová

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

OPA5_Veronika Süttő

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

OPA4_Agnesa Őszi

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2022
Názov

Veronika Süttő_01_2022

Účtovný doklad_Sumarizačný hárok_01_2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Agnesa Őszi_01_2022

Účtovný doklad_Sumarizačný hárok_01_2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Veronika Csekesová_01_2022

Účtovný doklad_Sumarizačný hárok_01_2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Adriana_Danišová_01_2022

Účtovný doklad_Sumarizačný hárok_01_2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Edina Maurer_01_2022

Účtovný doklad_Sumarizačný hárok_01_2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Veronika Süttő_02_2022

Účtovný doklad_Sumarizačný hárok_02_2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Veronika Csekesová_02_2022

Účtovný doklad_Sumarizačný hárok_02_2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Adriana Danišová_02_2022

Účtovný doklad_Sumarizačný hárok_02_2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Edina Maurer_02_2022

Účtovný doklad_Sumarizačný hárok_02_2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Agnesa Őszi_02_2022

Účtovný doklad_Sumarizačný hárok_02_2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Veronika Csekesová_03_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Adriana Danišová_03_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Veronika Süttő_03_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Edina Maurer_03_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Agnesa Őszi _03_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Veronika Csekesová_04_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Adriana Danišová_04_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Edina Maurer_04_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Agnesa Őszi_04_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Veronika Süttő_04_2022

Sumarizačný hárok - personálne výdavky

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Veronika Süttő_12_2022

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za december 2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Agnesa Őszi_12_2022

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za december 2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Edina Zaťková_12_2022

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za december 2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Adriana Danišová_12_2022

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za december 2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Veronika Csekesová_12_2022

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za december 2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Agnesa Őszi_11_2022

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za november 2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Edina Zaťková_11_2022

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za november 2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Adriana Danišová_11_2022

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za november 2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Veronika Csekesová_11_2022

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za november 2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Veronika Süttő_11_2022

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za november 2022

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Veronika Csekesová_01_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za január 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Veronika Süttő_01_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za január 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Edina Zaťková_01_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za január 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Adriana Danišová_01_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za január 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Agnesa Őszi_01_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za január 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2023
Názov

Veronika Süttő_02_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za február 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Agnesa Őszi_02_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za február 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Adriana Danišová_02_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za február 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Edina Zaťková_02_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za február 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Veronika Csekesová_02_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za február 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Agnesa Őszi_03_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za marec 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Edina Zaťková_03_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za marec 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Adriana Danišová_03_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za marec 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Veronika Csekesová_03_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za marec 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Veronika Süttő_03_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za marec 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Edina Zaťková_04_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za apríl 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Veronika Süttő_04_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za apríl 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Agnesa Őszi_04_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za apríl 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Adriana Danišová_04_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za apríl 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Veronika Csekesová_04_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za apríl 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Agnesa Őszi

Sumarizačný hárok - personálne výdavky_11_2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Edina Zaťková

Sumarizačný hárok - personálne výdavky_11_2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Veronika Csekesová

Sumarizačný hárok - personálne výdavky_11_2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Adriana Danišová

Sumarizačný hárok - personálne výdavky_11_2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Veronika Süttő

Sumarizačný hárok - personálne výdavky_11_2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Agnesa Őszi_05_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za máj 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Edina Zaťková_05_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za máj 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Veronika Csekesová_05_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za máj 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Veronika Süttő_05_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za máj 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Adriana Danišová_05_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za máj 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Edina Zaťková_06_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za jún 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Veronika Csekesová_06_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za jún 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Adriana Danišová_06_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za jún 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Agnesa Őszi_06_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za jún 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Veronika Süttő_06_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za jún 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2023
Názov

Edina Zaťková_07_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za júl 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Veronika Csekesová_07_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za júl 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Adriana Danišová_07_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za júl 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Agnesa Őszi_07_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za júl 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Veronika Süttő_07_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za júl 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2023
Názov

Veronika Csekesová_08_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za august 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Edina Zaťková_08_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za august 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Adriana Danišová_08_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za august 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Agnesa Őszi_08_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za august 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Veronika Süttő_08_2023

Sumarizačný hárok - Personálne výdavky za august 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Veronika Csekesová_09_2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za september 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Veronika Süttő_09_2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za september 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Edina Zaťková_09_2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za september 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Adriana Danišová_09_2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za september 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Agnesa Őszi_09_2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za september 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2023
Názov

Agnesa Őszi_10_2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za október 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Edina Zaťková_10_2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za október 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Adriana Danišová_10_2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za október 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Veronika Csekesová_10_2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za október 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Veronika Süttő_10_2023

Sumarizačný hárok - personálne výdavky za október 2023

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
Obec Bátorove Kosihy
Žiadaná suma
680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov IČO
Názov
Obec Bátorove Kosihy
IČO
00306711
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.