Popis projektu

je zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti Tatravagónka a.s. formou modernizácie systému vykurovania. Opatrenie vyplývajúce z energetického auditu spracovaného odborne spôsobilou osobou, ktoré plánujeme realizovať  zahŕňa nahradenie súčasnej centrálnej vykurovacej sústavy lokálnymi zdrojmi tepla, využitie odpadného tepla z kompresorov, využitie tepelnej energie vyrobenej v zariadeniach OZE a napojenie nových zdrojov tepla na centrálny dispečing. Realizácia navrhovaného opatrenia, zabezpečí zníženie energetického, ekologického a ekonomického zaťaženia, a to prostredníctvom  optimalizácie výroby tepla a elimináciou strát pri distribúcii tepla v nadzemných a podzemných rozvodoch.

je Prešovský kraj, Okres Poprad, obec Poprad, k.u. Spišská Sobota, k.u. Stráže pod Tatrami.

v podniku po zrealizovaní opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti dosiahne hodnotu: 10486 MWh/rok, čo predstavuje mieru príspevku projektu k špecifickému cieľu 4.2.1.

P0084 Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE (Tepelné čerpadlo 2ks): 207 MWh/rok

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: 2044,52 t ekviv. CO2   

P0248 Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch: 1

P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: 1

P0576 Počet zavedených systémov merania a riadenia: 1

P0618 Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu: 10 486 MWh/rok

P0629 Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti: 60 293 MWh/rok

P0630 Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti: 70 725 MWh/rok

P0657 Úspora PEZ v podniku: 10 486 MWh/rok

P0707 Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov: 0,10 MWt

Viac
Subjekt
TATRAVAGÓNKA a.s.
Miesta realizácie
Poprad
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2022 - 01.03.2023
Celková suma
2,081,150 €
Vlastné zdroje
1,144,632 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
B.Implementácia opatrení z energetickýc…
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
11.03.2022
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
27.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1016 (MWt)
Cieľ
0,1016 (MWt)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1016 (MW)
Cieľ
0,1016 (MW)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
207,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov merania a riadenia
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
-
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
13364,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
70725,0 (MWh/rok)
Cieľ
70725,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
2326,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
13364,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
58887,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra FV2022100000037_jún 2022

FV2022100000037_jún 2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
70,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Faktúra FV2022100000044_júl 2022

FV2022100000044_júl 2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
286,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Faktúra FV2022100000051_august 2022

FV2022100000051_august 2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
188,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Faktúra FV2022100000060_september 2022

FV2022100000060_september 2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
237,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Faktúra FV202305000005_marec 2023

FV202305000005_marec 2023

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
92,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2023
Názov

Faktúra FV2022100000021_apríl 2022

FV2022100000021_apríl 2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
77,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Faktúra FV2022100000029_máj 2022

FV2022100000029_máj 2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
102,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Faktúra FV2022100000073_október 2022

FV2022100000073_október 2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
384,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Faktúra FV2022100000086_november 2022

FV2022100000086_november 2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
188,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Faktúra FV2022100000094_december 2022

FV2022100000094_december 2022

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
71,611 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Faktúra FV202305000001_január 2023

FV202305000001_január 2023

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
54,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2023
Názov

Faktúra FV202305000003_február 2023

FV202305000003_február 2023

Vlastník dokladu
TATRAVAGÓNKA a.s.
Dodávateľ
KOOR, s.r.o.
Žiadaná suma
279,383 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov IČO
Názov
KOOR, s.r.o.
IČO
45628246
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.