Popis projektu

Cieľom projektu je obstaranie nových električiek štandardnej dĺžky do 32,5 m. Na dosiahnutie cieľa projektu bude žiadateľ realizovať 1 hlavnú aktivitu:

Obstaranie mobilných prostriedkov dráhovej MHD (električiek).

Projekt bude realizovaný na území Bratislavy.

Merateľný ukazovateľ:

Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 8 400 000

Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 20

Viac
Subjekt
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava - mestská časť Dúbravka, Bratislava - mestská časť Rača, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.12.2023
Celková suma
49,000,000 €
Vlastné zdroje
2,450,000 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
10.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie mobilných prostriedkov dráho…
Typ
B. Obstaranie mobil…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
23.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8400000,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.06.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.06.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zálohová faktúra PZF/22410007 (15% zálohová faktúra na dodanie 10 ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Zálohová faktúra PZF/22410007 (15% zálohová faktúra na dodanie 10 ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,585,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra PZF/22410007

Zálohová faktúra PZF/22410007 (15% zálohová faktúra na dodanie 10 ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,585,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Zálohová faktúra PZF/22410007

Zálohová faktúra PZF/22410007 (15% zálohová faktúra na dodanie 10 ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
179,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410036

Zálohová faktúra č. PZF/23410036 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410036

Zálohová faktúra č. PZF/23410036 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410039

Zálohová faktúra č. PZF/23410039 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410039

Zálohová faktúra č. PZF/23410039 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410045

Zálohová faktúra č. PZF/23410045 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410045

Zálohová faktúra č. PZF/23410045 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.07.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410041

Zálohová faktúra č. PZF/23410041 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410041

Zálohová faktúra č. PZF/23410041 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410060

Zálohová faktúra č. PZF/23410060 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410060

Zálohová faktúra č. PZF/23410060 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410063

Zálohová faktúra č. PZF/23410063 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410063

Zálohová faktúra č. PZF/23410063 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410052

Zálohová faktúra č. PZF/23410052 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410052

Zálohová faktúra č. PZF/23410052 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410065

Zálohová faktúra č. PZF/23410065 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410065

Zálohová faktúra č. PZF/23410065 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410067

Zálohová faktúra č. PZF/23410067 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410067

Zálohová faktúra č. PZF/23410067 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410074

Zálohová faktúra č. PZF/23410074 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
836,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/23410074

Zálohová faktúra č. PZF/23410074 (35% zálohová faktúra na dodanie 10ks električiek na základe objednávky č. 4300000264)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,825 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.