Popis projektu

Obec Veľká Čausa  leží v juhovýchodnej časti Hornonitrianskej kotliny na strednom toku Handlovky. Administratívne patrí do okresu Prievidza v Trenčianskom kraji. V obci s katastrálnym územím  7,81 km2  žije 475 obyvateľov. Hustota obyvateľstva je na úrovni 60,82 obyv./km2. Priemerná ročná teplota vzduchu sa v tejto oblasti pohybuje medzi 0 -12°C. Ročný úhrn zrážok  predstavuje 900 – 1 000 mm. Dažďová voda sa  z územia odvádza do potoka. Obec Veľká Čausa nemá vybudovanú obecnú kanalizáciu ani ČOV. Cieľom projektu je „Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa“. Uvedený cieľ plánujeme dosiahnuť pomocou realizácie 5 vodozádržných opatrení s celkovou plochou 967,04 m2. Realizáciu projektu predpokladáme na 6 mesiacov od 09/2021 do 02/2022.

Viac
Subjekt
Obec Veľká Čausa
Miesta realizácie
Veľká Čausa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.11.2022
Celková suma
77,291 €
Vlastné zdroje
3,865 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej k…
Typ
C.Vodozádržné opatr…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
30.09.2019
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
28.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
15.12.2021
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných vodozádržných opatrení
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.01.2023
Riziko
-
Názov
Plocha vytvoreného vodozádržného opatrenia
Hodnota
967,04 (m2)
Cieľ
967,04 (m2)
Naposledy aktualizované
10.01.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Fakturujeme Vám na základe súpisu vykonaných prác na zákazke: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa""

FAKTÚRA č. 220100005

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
29,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám na základe súpisu vykonaných prác na zákazke: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa""

FAKTÚRA č. 220100005

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
29,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

Fakturujeme Vám na základe súpisu vykonaných prác na zákazke: Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa

FAKTÚRA č. 220100006

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám na základe súpisu vykonaných prác na zákazke: Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa

FAKTÚRA č. 220100006

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
23,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2022
Názov

Na základe Zmluvy o dielo č. 013/2019 zo dňa 25.09.2019 Vám faktúrujeme: projektové práce - Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa

FAKTÚRA - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,668 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2020
Názov

Na základe Zmluvy o dielo č. 013/2019 zo dňa 25.09.2019 Vám faktúrujeme: druhú časť projektových prác - Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa.

FAKTÚRA - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Fakturujeme Vám na základe súpisu vykonaných prác na zákazke: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
6,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Fakturujeme Vám na základe súpisu vykonaných prác na zákazke: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100007

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
SITE s.r.o.
Žiadaná suma
6,121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 04/SD/2020 výkon funkcie stavebného dozoru v mesiaci júl 2022 na investičnej akcii "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

Faktúra čislo: 10220032

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 04/SD/2020 výkon funkcie stavebného dozoru v mesiaci august 2022 na investičnej akcii "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

Faktúra číslo: 10220040

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Fakturujeme Vám v zmysle Mandátnej zmluvy č. 04/SD/2020 výkon funkcie stavebného dozoru v mesiaci november 2022 na investičnej akcii "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

Faktúra číslo: 10220058

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 01/2022 k projektu s názvom: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100008

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 02/2022 k projektu s názvom: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100029

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 03/2022 k projektu s názvom: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100055

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 04/2022 k projektu s názvom: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100063

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 05/2022 k projektu s názvom: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100088

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 06/2022 k projektu s názvom: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100105

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 07/2022 k projektu s názvom: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100109

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 08/2022 k projektu s názvom: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100117

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 09/2022 k projektu s názvom: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100123

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 10/2022 k projektu s názvom: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100128

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Fakturujeme Vám zabezpečenie výkonu činnosti externého manažmentu za obdobie 11/2022 k projektu s názvom: "Vodozádržné opatrenia v obci Veľká Čausa"

FAKTÚRA č. 220100137

Vlastník dokladu
Obec Veľká Čausa
Dodávateľ
MANOS CONSULTING, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Veľká Čausa

Suma celkom
556 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
MANOS CONSULTING, s.r.o.
IČO
46041915
Názov
SITE s.r.o.
IČO
36800864
Názov
BAUING Slovakia s.r.o.
IČO
36322776
Názov
brelka s. r. o.
IČO
48340553
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.