Popis projektu

Globálnym cieľom projektu je dosiahnuť zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Očová  v Banskobystrickom kraji. Globálny cieľ bude naplnený špecifickým cieľom projektu, ktorý môžeme zadefinovať ako zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov prostredníctvom vybudovania malej kompostárne a obstaranie techniky na zvoz a dočasné uskladnenie BRKO,  t.j potrebnej techniky a kontajnerov bezprostredne súvisiacej s prevádzkou kompostárne, t.j kompostárne určenej výlučne na zelený odpad,ktorej ročná kapacita neprevyšuje 100t za účelom zvýšenia miery zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci.

Realizáciou aktivít projektu tak dôjde k zvýšeniu úrovne zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu so zameraním na jeho prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci, čím dosiahneme predovšetkým zvýšenie kapacity pre zhodnocovanie odpadov a celkové zefektívnenie spôsobu kompostovania v obci. Realizáciou projektu dôjde k zvýšeniu kapacity pre zhodnocovanie odpadov o 100 t/rok, k zvýšeniu kapacity recyklácie odpadu o 100 t/ rok a dosiahne sa množstvo recyklovaných nie nebezpečných odpadov o 100 t/rok.

Viac
Subjekt
Obec Očová
Miesta realizácie
Očová
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.08.2022
Celková suma
352,977 €
Vlastné zdroje
17,649 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného…
Typ
B.Príprava na opäto…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
30.09.2021
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita pre triedenie komunálnych odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo vytriedeného komunálneho odpadu
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita pre zhodnocovanie odpadov
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo zhodnotených nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita recyklácie odpadu
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo recyklovaných nie nebezpečných odpadov
Hodnota
-
Cieľ
100,0 (t/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.