Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy RTVS Košice (budova archívu). Miestom realizácie je areál Rozhlasu a televízie Slovenska v meste Košice. Na základe globálneho ukazovateľa – primárnej energia je aktuálne objekt zaradený 
(pred realizáciou projektu) do energetickej triedy „“.


Hlavný cieľ bude naplnený prostredníctvom realizácie opatrení za účelom zlepšenia energetickej efektívnosti tejto budovy. Opatrenia pozostávajú z dvoch celkov a zahŕňajú nižšie popísané činnosti:

  • zateplenie obvodového plášťa vrátane strešnej konštrukcie v plnom rozsahu
  • výmena všetkých vyplní otvorov – okien, vonkajších dvier
  • zateplenie strešného plášťa
  • realizáciou ostatných opatrení, inštalácia zariadenia využívajúceho obnoviteľné zdroje

Realizáciou projektu dôjde k významnej úspore potreby energie a budova bude patriť na základe globálneho ukazovatele do kategórie . Využívanie obnoviteľných zdrojov energie zabezpečí minimalizáciu prevádzkových nákladov trvalú udržateľnosť výsledkov projektu.

 Z architektonického hľadiska nedochádza k žiadnym dispozičným ani prevádzkovým zmenám. Vnútorné priestory, ich rozmiestnenie a účel ostáva pôvodný. Zmena z architektonického hľadiska sa týka novej fasády. Projektom bude zrealizovaná výmena všetkých okien a exteriérových dverí.

Viac
Subjekt
Rozhlas a televízia Slovenska
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Barca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2022 - 01.07.2023
Celková suma
799,651 €
Vlastné zdroje
39,983 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
1,297 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti verejn…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
30.08.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
28.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
28.07.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2,193 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0016 (MW)
Cieľ
0,0017 (MW)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0016 (MWt)
Cieľ
0,0017 (MWt)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
193,7346 (MWh/rok)
Cieľ
193,7346 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
148331,4417 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
113855,0458 (kWh/rok)
Cieľ
114344,2138 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
192466,62 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
45,4032 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
30,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
815,28 (m2)
Cieľ
815,28 (m2)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
10,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
12,35 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
03.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Kód projektu- 310041X385- RTVS Košice- Obnova administratívnej budovy- budova archívu

Faktúra FV20230101

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
232,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Kód projektu- 310041X385- RTVS Košice- Obnova administratívnej budovy- budova archívu

Faktúra FV20230101

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
232,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2023
Názov

Kód projektu- 310041X385- RTVS Košice- Obnova administratívnej budovy- budova archívu

Faktúra

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
133,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kód projektu- 310041X385- RTVS Košice- Obnova administratívnej budovy- budova archívu

Faktúra

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
133,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Kód projektu- 310041X385- RTVS Košice- Obnova administratívnej budovy- budova archívu

Faktúra

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
155,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kód projektu- 310041X385- RTVS Košice- Obnova administratívnej budovy- budova archívu

Faktúra

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
155,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Výkon stavebného dozora za mesiac jún 2023

Faktúra dozor jún 2023

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2023
Názov

Výkon stavebného dozora za mesiac júl 2023

Faktúra dozor júl 2023

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Administratívnu budovu RTVS- budova archívu

Faktúra PD

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Administratívnu budovu RTVS- budova archívu- Inžiniering

Faktúra inžiniering

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2019
Názov

Podporná aktivita 03/2022

Súhrnný účtovný doklad 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Podporná aktivita 04/2022

Súhrnný účtovný doklad 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Podporná aktivita 07/2022

Súhrnný účtovný doklad 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Podporná aktivita 01/2022

Súhrnný účtovný doklad 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Podporná aktivita 06/2022

Súhrnný účtovný doklad 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Podporná aktivita 05/2022

Súhrnný účtovný doklad 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Podporná aktivita 02/2022

Súhrnný účtovný doklad 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Podporná aktivita 09/2021

Súhrnný účtovný doklad 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Podporná aktivita 10/2021

Súhrnný účtovný doklad 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Podporná aktivita 11/2021

Súhrnný účtovný doklad 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Podporná aktivita 12/2021

Súhrnný účtovný doklad 1

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
1,863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2022
Názov

Vypracovanie EA pre 3 samostatné budovy RTVS v Košiciach

Faktúra EA

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.01.2019
Názov

Výkon stavebného dozora stavby za mesiace september a október 2022

Faktúra dozor september a október 2022

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Výkon stavebného dozora za mesiac december 2022

Faktúra dozor december 2022

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2023
Názov

Vyhotovenie dočasného veľkoplošného pútača pre projekt Obnova AB- budova archívu

Faktúra veľkoplošný pútač

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Hi-Reklama, s.r.o.
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Názov

Výkon stavebného dozora stavby za mesiac november 2022

Faktúra dozor november 2022

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2022
Názov

Výkon stavebného dozora za mesiac marec 2023

Faktúra dozor marec 2023

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Výkon stavebného dozora za mesiac apríl 2023

Faktúra dozor apríl 2023

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Výkon stavebného dozora za mesiac január 2023

Faktúra dozor január 2023

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2023
Názov

Výkon stavebného dozora za mesiac február 2023

Faktúra dozor február 2023

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra- stavebné práce

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
62,491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Prenesená DPH z Fa 20230101

Súhrnný účtovný doklad DPH

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
37,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Prenesená DPH z Fa 20230720

Súhrnný účtovný doklad DPH

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
9,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Prenesená DPH z Fa 20230417

Súhrnný účtovný doklad DPH

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
21,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Prenesená DPH z Fa 20230704

Súhrnný účtovný doklad DPH

Vlastník dokladu
Rozhlas a televízia Slovenska
Dodávateľ
Rozhlas a televízia Slovenska
Žiadaná suma
24,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.08.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Rozhlas a televízia Slovenska

Suma celkom
34 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nezákonné a/alebo d…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Rozhlas a televízia Slovenska

Suma celkom
900 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Nedodržanie lehôt n…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Rozhlas a televízia Slovenska

Suma celkom
1,297 €
Vrátená suma
1,297 €
Suma na vymáhanie
1,297 €
Typ
Nesprávne doklady
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Rozhlas a televízia Slovenska
IČO
47232480
Názov
Hi-Reklama, s.r.o.
IČO
36199451
Názov
EURO-BAU s.r.o.
IČO
46738479
Názov
Milan Závacký
IČO
32925263
Názov
DGA DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o.
IČO
36514241
Názov
NOVACO s. r. o.
IČO
50689801
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.