Popis projektu

Predkladaný projekt je zameraný na zriadenie nového zdroja tepla pre účely vykurovania v objektoch Denného stacionára a Domu smútku. Navrhovanou výstavbou nového zdroja tepla na báze OZE sa dosiahne zvýšenie účinnosti a hospodárnosti prevádzky zdroja tepla, zníženie emisií skleníkových plynov, zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia. 

Zriadiť alternatívny zdroj vykurovania v objektoch denného stacionára a domu smútku.  

1. Uskutočniť rekonštrukciu kotolne za účelom výmeny a doplnenia zdroja vykurovania vo verejných budovách obce Lemešany. 

2. Zvýšiť kapacitu výroby energie z obnoviteľných zdrojov.

3. Znížiť produkciu emisií skleníkových plynov do ovzdušia.

4. Zvýšiť ochranu životného prostredia. 

5. Zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov. 

- obyvatelia obce Lemešany,

- zamestnanci denného stacionára, 

- návštevníci,

- obyvatelia z okolitých obcí.

Projekt zrealizujeme prostredníctvom hlavnej aktivity: 

Začiatok realizácie projektu: 09/2020

Koniec realizácie projektu: 04/2021

Celkové trvanie projektu: 8 mesiacov

katastrálne územie Lemešany, obec Lemešany, denný stacionár (parcela č. 244/2) a dom smútku (parcela č. 179/2)

- P0080: Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE – 0 MWh/rok
- P0084: Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE – 80,24 MWh/rok
- P0103: Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 30,85 t ekviv. CO2
- P0290: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: 0
- P0691: Zníženie produkcie emisií NOx – 0 kg/rok
- P0692: Zníženie produkcie emisií PM10 – 0 kg/rok
- P0694: Zníženie produkcie emisií SO2 – 0 kg/rok
- P0705: Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov – 0 MWe
- P0706: Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov – 0,0622 MW
- P0707: Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov – 0,0622 MWt

Viac
Subjekt
Obec Lemešany
Miesta realizácie
Lemešany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2021 - 01.01.2022
Celková suma
102,891 €
Vlastné zdroje
5,145 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba zariadení na využitie aeroterm…
Typ
B.Výstavba zariaden…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
15.12.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
10.01.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0699 (MW)
Cieľ
0,0622 (MW)
Naposledy aktualizované
30.12.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0699 (MWt)
Cieľ
0,0622 (MWt)
Naposledy aktualizované
30.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
80,24 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
30,85 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra 1022001

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra 1022001

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra 1022001

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

faktúra_SD

faktúra_SD

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra_SD

faktúra_SD

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2022
Názov

faktúra_TČ

faktúra_TČ

Vlastník dokladu
Obec Lemešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
RELIEN s.r.o.
IČO
47395907
Názov
CAPANNA, s.r.o.
IČO
43943349
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.