Popis projektu

Obsahom predkladaného projektu je realizácia opatrenia v podmienkach ŽOS Vrútky a.s. zameraného na zníženie produkcie emisií skleníkových plynov prostredníctvom zvýšenia účinnosti zdroja tepla. Žiadateľ, v rámci svojej činnosti orientovanej na oblasť dopravného strojárenstva sa v súčasnom období v značnej miere zameriava na zefektívnenie prevádzkových činností s čím súvisí aj návrh opatrenia na zlepšenie energetickej efektívnosti vyplývajúci z vykonaného účelového energetického auditu odborne spôsobilou osobou. Cieľom predloženého projektu je, okrem nákladového zefektívnenia prevádzky, najmä prispenie k zníženiu environmentálneho zaťaženia v regióne. Projekt bude realizovaný vo výrobnom areáli ŽOS Vrútky a.s. prostredníctvom rekonštrukcie stávajúcej kotolne zmenou palivovej základne. Inštaláciou nízkoemisného zdroja sa zabezpečí zníženie spotreby primárnych energetických zdrojov v celkovej výške 7 036,553 MWh/rok. Uvedeným opatrením, v zmysle výzvou stanovených kritérií pre príspevok projektu k dosahovaniu cieľov operačného programu, predstavuje dosiahnutá miera úspor príspevok projektu k špecifickému cieľu OP úroveň „vysoký“. Realizáciou projektu bude zabezpečené naplnenie nasledovných ukazovateľov:

P0290 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora: počet 1

P0248 Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch: počet 1

P0618 Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu MWh/rok: 7 036,553

P0630 Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok: 40 060,346

P0629 Spotreba energie v podniku po realizáciou opatrení energetickej efektívnosti MWh/rok: 33 896,118

P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov: t ekviv. CO2: 5 582,8 t/rok

P0657 Úspora PEZ v podniku MWh/rok: 7 036,553

Viac
Subjekt
ŽOS Vrútky a.s.
Miesta realizácie
Martin
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2021 - 01.11.2022
Celková suma
2,501,516 €
Vlastné zdroje
1,375,834 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia opatrení z energetických …
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.11.2021
Skutočný začiatok
11.11.2021
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
03.11.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
5582,8 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
6467,2148 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
32653,887 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet registrácií EMAS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov energetického manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov merania a riadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
38818,115 (MWh/rok)
Cieľ
38818,115 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
6467,2148 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
22.01.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._kotolňa

konečná faktúra_Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._kotolňa

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._kotolňa

konečná faktúra_Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._kotolňa

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._kotolňa

konečná faktúra_Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._kotolňa

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591,149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._kotolňa

konečná faktúra_Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._kotolňa

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
443,362 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._komín

konečná faktúra_Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._komín

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._komín

konečná faktúra_Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._komín

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._komín

konečná faktúra_Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._komín

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2022
Názov

Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._komín

konečná faktúra_Zavedenie nízkouhlíkovej výroby tepla v ŽOS Vrútky a.s._komín

Vlastník dokladu
ŽOS Vrútky a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
ČKD DUKLA, Montáže s.r.o.
IČO
31591086
Názov
VERTICAL INDUSTRIAL, a. s.
IČO
35830085
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.