Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování a rekonstrukce cyklotras zapadajících do příhraničních oblastí Moravskoslezského a Trenčianského kraje. Cyklotrasy budou sloužit návštěvníkům z obou stran hranice a budou propojovat stávající síť již realizovaných projektů cyklotras. Součástí projektu je propagace  obou oblastí, jejímž cílem je zvýšit povědomí o zdejším jedinečném přírodním a kulturním dědictví a možnostech cestovního ruchu (cykloturistiky) v příhraničních regionech. Na české straně to bude realizace Cyklostezky Slezská Harta - úseky 8 a 10 v katastrech obcí Razová a Leskovec nad Moravicí (celkem 4 496 m - z toho 2 476 m v obci Razová a 2 020 m v obci Leskovec nad Moravicí) a  na slovenské straně Rekonstrukce cyklotrasy Horná Mariková SO 02 v délce 4361,13 m. Obě území disponují množstvím přírodních a kulturních zajímavostí (např. pozůstatky sopečné činnosti, Venušina sopka, Velký a Malý Roudný, Lávový proud u Meziny, Razovské tufity).  

Viac
Subjekt
Mikroregion Slezská Harta
Partneri
Mesto Považská Bystrica
Miesta realizácie
Horná Mariková, Leskovec nad Moravicí, Razová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2021 - 01.03.2023
Celková suma
2,471,694 €
Vlastné zdroje
205,424 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
8,857 (km)
Cieľ
8,857 (km)
Naposledy aktualizované
01.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
17,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
791,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
11,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
17,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
11,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
1,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
791,228 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

VŘ TDS a BOZP

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

VŘ TDS a BOZP

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
570 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Náklady na přípravu projektu

PD 1/2 prací, geodetické zaměření

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

Náklady na přípravu projektu

PD 1/2 prací, geodetické zaměření

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov

Náklady na externí expertízu a služby II

VŘ stavba - zrušená zakázka, zjednodušené podl.řízení

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Náklady na externí expertízu a služby II

VŘ stavba - zrušená zakázka, zjednodušené podl.řízení

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.09.2021
Názov

Náklady na přípravu projektu II

PD 2.polovina projektových prací, lávka Leskovec

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Náklady na přípravu projektu II

PD 2.polovina projektových prací, lávka Leskovec

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,181 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2019
Názov

Náklady na zaměstnance

Mzdové výdaje

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

Mzdové výdaje

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

administrativní náklady

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

administrativní náklady

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,501,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,496,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_2

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Mikroregion Slezská Harta
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Mesto Považská Bystrica
Dodávateľ
Mesto Považská Bystrica
Žiadaná suma
706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Považská Bystrica
IČO
00317667
Názov
Mikroregion Slezská Harta
IČO
71193821
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.