Popis projektu

Předmětem projektu je budování páteřního cykloturistického systému, který spojí Zlínský kraj (Východní Moravu) s Trenčianským krajem. V tomto případě se jedná o realizaci dvou ucelených úseků na straně české a doplnění sítě cyklodopravy na slovenské straně. V případě ČR se jedná o realizaci úseků v rámci mezinárodní Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh (BEVLAVA) a dále pak Cyklostezky Ploština, které vede v analogickém severojižním směru jako BEVLAVA, ale propojuje území západně od BEVLAVY ve směru Valašská Polanka – Ploština – Vysoké Pole – Vlachovice – Slavičín – Horná Súča a do budoucna až Trenčín (Vážská magistrála). Na slovenské straně je pak ambicí projektu diverzifikovat nabídku pro cykloturisty cestující po BEVLAVĚ, a to postupným propojením obce Horné Srnie s rozhlednou nad Trenčianskou Závadou. Základním konceptem projektu, který je signalizován i v názvu projektu, je pak propojení 3 míst dalekého výhledu, které jsou lokalizovány v bezprostřední blízkosti připravovaných úseků cyklistického chodníku. Jedná se o nadregionálně známou rozhlednu Královec, nově budovanou rozhlednu nad připravovaným vodním dílem Vlachovice a rozhlednu nad Trenčianskou Závadou.

Projekt sám o sobě integruje více než desítku dílčích úseků a realizací, i proto jsou v něm zahrnuty vybrané obce Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko jakožto vedoucí partner (Město Valašské Klobouky, Obec Vysoké Pole, Obec Vlachovice, Obec Újezd, Obec Poteč), dále pak Město Slavičín jako partner, na slovenské straně pak Obec Horné Srnie jako hlavní přeshraniční partner.

Projekt současně navazuje na další projekty, které jsou připravovány do aktuální výzvy, a to projekt Lesů ČR a Lesů SR s názvem „Lesní cyklotrasou z Valašska na Kopanice“ a současně pak projekt Sdružení obcí Hornolidečska s názvem „Přes hranice na kole“.

Projekt je členěn dle jednotlivých partnerů a jejich výstupů do 3 základních výstupů:

  1. realizace Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh (BEVLAVA) na české straně – realizují pod hlavičkou Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko město Valašské Klobouky a obec Poteč

  2. realizace Cyklostezky Ploština na české straně – realizují pod hlavičkou Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko obce Vysoké Pole, Újezd a Vlachovice, současně pak město Slavičín

  3. realizace propojení Cyklostezky Bečva-Vlára-Váh (BEVLAVA) na slovenské straně s rozhlednou nad Trenčianskou Závadou – realizuje obec Horné Srnie.

Součástí projektu je rovněž pozoruhodný inovační prvek ve formě tzv. InfoPointů, které budou instalovány na 3 nejvíce frekventovaných místech na české straně (Valašské Klobouky, Slavičín a Ploština). Jedná se o designovou modulární architekturu, která bude sloužit jako informační centrum regionu včetně aktuální turistické nabídky, tak současně i jako místo pro úschovnu kol za účelem bližšího poznávání přírodního a kulturního dědictví.

Realizace projektu přináší významnou pomoc při realizaci páteřní trasy pro alternativní formu dopravy a zároveň vytváří přímé propojení československého pomezí, konkrétně dojde k propojení území Zlínského kraje s Trenčianským krajem. Záměr je taktéž podpořen ve strategickém dokumentu Koncepce rozvoje cyklodopravy na území Zlínského kraje.

Viac
Subjekt
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Partneri
Obec Horné Srnie, město Slavičín
Miesta realizácie
Slavičín, Valašské Klobouky, Vlachovice, Vysoké Pole, Horné Srnie, Poteč, Újezd, Rokytnice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2021 - 01.07.2023
Celková suma
2,803,041 €
Vlastné zdroje
255,828 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Realizácia aktivít projektu
Typ
Realizácia aktivít …
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
01.03.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest (II. a III. triedy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov
Hodnota
10,48 (km)
Cieľ
11,58 (km)
Naposledy aktualizované
29.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,413 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_3

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok- ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok- ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
5,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativne, kancelárské a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok- ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok- ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
2,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativne, kancelárské a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok- ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok- ZDV_PP1_1

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
5,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_2_doplnění

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_VP_2_doplnění

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_2_doplnění

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_2_doplnění

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_VP_2_doplnění

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
157,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_2_doplnění

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_2_doplnění

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,399 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_2_doplnění

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície - náklady na infraštruktúru a stavebné náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
529,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
1,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
1,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície - náklady na infraštruktúru a stavebné náklady

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
402,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administrativne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_2

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
1,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
11,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
2,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
11,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_1

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
243 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelářské, administrativní a jiné nepřímé výdaje

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investice

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zaměstnance

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externí expertízu a služby

ZDV_VP_1

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_4_oprava

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Žiadaná suma
14,225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_4_oprava

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Žiadaná suma
6,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

ZDV_VP_4_oprava

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Žiadaná suma
1,131,541 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_4_oprava

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Žiadaná suma
647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
5,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
165,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
165,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_2

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
5,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
164,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
9,140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Investície

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
164,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Administratívne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
8,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_HCP_3

Vlastník dokladu
Obec Horné Srnie
Dodávateľ
Obec Horné Srnie
Žiadaná suma
144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Žiadaná suma
8,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Žiadaná suma
7,772 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Žiadaná suma
12,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na externú expertízu a služby

ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Žiadaná suma
12,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kancelárske, administratívne a iné nepriame výdavky

ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na zamestnancov

ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Žiadaná suma
7,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

ZDV_VP_5

Vlastník dokladu
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Dodávateľ
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
Žiadaná suma
7,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
1,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
8,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Administrativne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Náklady na zamestnancov

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
1,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Administrativne, kancelárske a iné nepriame výdavky

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Náklady na expertízu a iné externé služby

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
7,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Názov

Náklady na vybavenie

Sumarizačný hárok - ZDV_PP1_3

Vlastník dokladu
město Slavičín
Dodávateľ
město Slavičín
Žiadaná suma
500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.09.2023
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko

Suma celkom
20,222 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
20,222 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
Obec Horné Srnie
IČO
00311588
Názov
město Slavičín
IČO
00284459
Názov
Sdružení obcí mikroregionu Valašské Klobucko
IČO
70285195
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.