Popis projektu

Depaul Slovensko sa v rámci projektu bude zameriavať na naplnení cieľa  s individualizovanou mierou podporysociálneho pracovníka zodpovedajúcou ich špecifickým/identifikovaným potrebám. Cieľovou skupinou projektu sú ľudia bez domova, ktorí spĺňajú kritérium oprávnenosti v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách a zároveň podmienky výzvy. Do projektu vstupuje odborný tím: sociálni pracovníci, pracovník pre bytové otázky, psychológ, supervízor, a projektový tím. Aktivity projektu budú pozostávať z nasledujúcich oblastí: - vyhľadávanie bytov, komunikácia o podmienkach nájmu, obhliadka bytov, nadväzovanie dlhodobých vzťahov s prenajímateľmi, materiálno-technické zabezpečenie bytu. - vyhľadávanie ľudí bez domova, ktorí vstúpia do projektu, komunikácia s klientmi o predstavách týkajúcich sa bývania s prihliadnutím na individuálne potreby klienta, sprostredkovanie obhliadky a výber bytu. - sociálne poradenstvo, sprevádzanie klienta, individuálne plánovanie, podpora silných stránok klienta, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, zabezpečenie pomoci od iných odborníkov podľa potrieb klienta, primárna a sekundárna prevencia.

Viac
Subjekt
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Miesta realizácie
Bratislavský kraj
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2021 - 01.10.2023
Celková suma
265,619 €
Vlastné zdroje
13,281 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podpora zefektívnenia súčasných a zaved…
Typ
Podpora zefektívnen…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
01.07.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Albertová, psychológ 1.1./1.1.4

Albertová, psychológ, 1.1./1.1.4

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Albertová, psychológ, 1.1./1.1.4

Albertová, psychológ, 1.1./1.1.4

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

Nájomné Hradištná č. 35 - 03/2022

Nájomné Hradištná č. 35

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2022
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 03/2022

Nájomné Nezábudkova č. 40

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2022
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 04/2022

Nájomné Nezábudkova č. 40

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2022
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 05/2022

Nájomné Nezábudkova č. 40

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 06/2022

Nájomné Nezábudkova č. 40

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Nájomné Hradištná č. 35 - 02/2022

Nájomné Hradištná č. 35

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.02.2022
Názov

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

Nájomné Bezručova č. 23 - 06/2022

Nájomné Bezručova č. 23

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

062022 - Paušálna sadzba

02-062022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2022
Názov

052022 - Paušálna sadzba

02-062022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

042022 - Paušálna sadzba

02-062022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

032022 - Paušálna sadzba

02-062022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2022
Názov

022022 - Paušálna sadzba

02-062022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2022
Názov

072021 - Paušálna sadzba

07-082021-Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

082021 - Paušálna sadzba

07-082021-Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1/1.1.1

Poláková - Sociálny pracovník č. 1, 1.1/1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Mlynková, sociálny pracovník č. 2, 1.1/1.1.2

Mlynková, sociálny pracovník č. 2, 1.1/1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Mrázik - pracovník pre bytové otázky, 1.1/1.1.3

Mrázik - pracovník pre bytové otázky, 1.1/1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Mlynková - sociálny pracovník č. 2. 1.1/1.1.2

Mlynková - sociálny pracovník č. 2. 1.1/1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mrázik, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.3

Mrázik, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

012022 - Paušálna sadzba

09-122021-012022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

122021 - Paušálna sadzba

09-122021-012022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

102021 - Paušálna sadzba

09-122021-012022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

092021 - Paušálna sadzba

09-122021-012022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

112021 - Paušálna sadzba

09-122021-012022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Mrázik, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.3

Mrázik, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.3

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
615 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
588 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Albertová, psychológ 1.1./1.1.4

Albertová, psychológ, 1.1./1.1.4

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Mlynková - sociálny pracovník č. 3. 1.1/1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2022
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Kyzeková, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Kyzeková, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

07-112022 - Paušálna sadzba

07-112022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

07-112022 - Paušálna sadzba

07-112022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

07-112022 - Paušálna sadzba

07-112022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

07-112022 - Paušálna sadzba

07-112022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

07-112022 - Paušálna sadzba

07-112022 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,636 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
45 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Nájomné Bezručova č. 23 - 09/2022

Nájomné Bezručova č. 23

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2022
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Nájomné Bezručova č. 23 - 10/2022

Nájomné Bezručova č. 23

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2022
Názov

Nájomné Bezručova č. 23 - 11/2022

Nájomné Bezručova č. 23

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2022
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 07/2022

Nájomné Nezábudkova č. 40

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2022
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
34 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 08/2022

Nájomné Nezábudkova č. 40

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2022
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2022
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 09/2022

Nájomné Nezábudkova č. 40

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2022
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 10/2022

Nájomné Nezábudkova č. 40

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 11/2022

Nájomné Nezábudkova č. 40

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2022
Názov

Nájomné Bezručova č. 23 - 07/2022

Nájomné Bezručova č. 23

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Nájomné Bezručova č. 23 - 08/2022

Nájomné Bezručova č. 23

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
227 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 03/2023

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 03/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2023
Názov

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 04/2023

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 04/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2023
Názov

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 12/2022

Nájomné Nezábudkova č. 40 12/2022

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 03/2023

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 03/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2023
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 01/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
99 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2022
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 02/2023

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 02/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2023
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 04/2023

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 04/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Nájomné Bezručova č. 23 - 12/2022

Nájomné Bezručova č. 23 - 12/2022

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2022
Názov

Nájomné Bezručova č. 23 - 01/2023

Nájomné Bezručova č. 23 - 01/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2022
Názov

Nájomné Hany Meličkovej č. 11/C - 03/2023

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 03/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Nájomné Hany Meličkovej č. 11/C - 02/2023

Nájomné Hany Meličkovej č. 11/C - 02/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Nájomné Hany Meličkovej č. 11/C - 04/2023

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 04/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
31 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Nájomné Pribišova č. 8 - 01/2023

Nájomné Pribišova č. 8 - 01/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Nájomné Pribišova č. 8 - 02/2023

Nájomné Pribišova č. 8 - 02/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
84 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Nájomné Pribišova č. 8 - 03/2023

Nájomné Pribišova č. 8 - 03/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Nájomné Pribišova č. 8 - 04/2023

Nájomné Pribišova č. 8 - 04/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2023
Názov

Nájomné Šancova č. 52 - 02/2023

Nájomné Šancova č. 52 - 02/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Nájom Šancova č. 52 - 03/2023

Nájomné Šancova č. 52 - 03/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2023
Názov

Nájomné Šancova č. 52 - 04/2023

Nájomné Šancova č. 52 - 04/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

122022-042023 - Paušálna sadzba

122022-042023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

122022-042023 - Paušálna sadzba

122022-042023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

122022-042023 - Paušálna sadzba

122022-042023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

122022-042023 - Paušálna sadzba

122022-042023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,683 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

122022-042023 - Paušálna sadzba

122022-042023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Poláková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Kyzeková, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Kyzeková, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Poláková, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Poláková, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Kyzeková sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Rabenseiferová, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Rabenseiferová, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Köhler, pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Rabenseiferová, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Rabenseiferová, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Rabenseiferová, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Rabenseiferová, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Krivošová, psychológ, 1.1./1.1.4

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
57 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Václavíková (Köhler), pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Václavíková (Köhler), pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Rabenseiferová, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Rabenseiferová, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Václavíková (Köhler), pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Václavíková (Köhler), pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Václavíková (Köhler), pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Václavíková (Köhler), pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 05/2023

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 05/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 08/2023

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 08/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2023
Názov

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 06/2023

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 06/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 07/2023

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 07/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
453 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 06/2023

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 06/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Rabenseiferová, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Rabenseiferová, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 09/2023

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 09/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 07/2023

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 07/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 05/2023

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 05/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Nájomné Šancova č. 52 - 06/2023

Nájomné Šancova č. 52 - 06/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2023
Názov

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 06/2023

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 06/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 08/2023

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 08/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2023
Názov

Nájomné Pribišova č. 8 - 06/2023

Nájomné Pribišova č. 8 - 06/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 09/2023

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 09/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 07/2023

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 07/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 05/2023

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 05/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
35 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 08/2023

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 08/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 09/2023

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 09/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

Nájomné Pribišova č. 8 - 05/2023

Nájomné Pribišova č. 8 - 05/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

Nájomné Pribišova č. 8 - 07/2023

Nájomné Pribišova č. 8 - 07/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Nájomné Pribišova č. 8 - 08/2023

Nájomné Pribišova č. 8 - 08/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Nájomné Pribišova č. 8 - 09/2023

Nájomné Pribišova č. 8 - 09/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

Nájomné Šancova č. 52 - 05/2023

Nájomné Šancova č. 52 - 05/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Nájomné Šancova č. 52 - 07/2023

Nájomné Šancova č. 52 - 07/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

052023-092023 - Paušálna sadzba

052023-092023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

052023-092023 - Paušálna sadzba

052023-092023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2023
Názov

052023-092023 - Paušálna sadzba

052023-092023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

052023-092023 - Paušálna sadzba

052023-092023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

052023-092023 - Paušálna sadzba

052023-092023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Nájomné Šancova č. 52 - 08/2023

Nájomné Šancova č. 52 - 08/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Nájomné Šancova č. 52 - 09/2023

Nájomné Šancova č. 52 - 09/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Nájomné A. Mráza č. 9 - 09/2023

Nájomné A. Mráza č. 9 - 09/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Kyzeková, sociálny pracovník č. 1, 1.1./1.1.1

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Mock, sociálny pracovník č. 2, 1.1./1.1.2

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Rabenseiferová, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Rabenseiferová, sociálny pracovník č. 3, 1.1./1.1.3

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Václavíková (Köhler), pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Václavíková (Köhler), pracovník pre bytové otázky, 1.1./1.1.5

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 10/2023

Nájomné Nezábudkova č. 40 - 10/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 10/2023

Nájomné Hany Meličkovej 11/C - 10/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

102023 - Paušálna sadzba

102023 - Paušálna sadzba

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Žiadaná suma
1,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2023
Názov

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 10/2023

Nájomné Dr. Kautza č. 15 - 10/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Nájomné Pribišova č. 8 - 10/2023

Nájomné Pribišova č. 8 - 10/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2023
Názov

Nájomné Šancova č. 52 - 10/2023

Nájomné Šancova č. 52 - 10/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Nájomné A. Mráza č. 9 - 10/2023

Nájomné A. Mráza č. 9 - 10/2023

Vlastník dokladu
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.09.2023
Názov IČO
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Názov
DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia
IČO
37924443
Názov
Pavol Duchoň
IČO
54194539
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.