Popis projektu

 
Mestá okresu Michalovce, Strážske a Veľké Kapušany budú realizovať projekt Zefektívnenie verejnej správy regiónu posilnením kapacít v najmenej rozvinutom okrese Michalovce. Cieľom projektu je  optimalizovať procesy verejnej správy, vytvoriť nové politiky posilnením odborných kapacít regionálneho rozvoja.


Mestá okresu Michalovce, Strážske a Veľké Kapušany vďaka projektu navýšia personálne odborné kapacity pre zefektívnenie práce verejnej správy. Samosprávy budú realizovať analogické aktivity, ktoré umožnia vzájomnú spoluprácu miest v okrese, súčasne vytvoria priestor pre prepojenie vypracovaných koncepcií a strategických materiálov aj v súvislosti s novým programovacím obdobím 2021-2027.


Celkom bude v projekte vytvorených 5,4 úväzkov pracovných miest, pričom výsledkom projektu bude 7 strategických, koncepčných materiálov a súčasne 8 analytických dokumentov a projektových zámerov počas doby realizácie projektu.

Viac
Subjekt
Mesto Michalovce
Partneri
Mesto Veľké Kapušany, Mesto Strážske
Miesta realizácie
Michalovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.11.2023
Celková suma
416,992 €
Vlastné zdroje
20,850 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zefektívnenie procesov, systémov a poli…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
01.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Zefektívnenie procesov, systémov a poli…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
01.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Zefektívnenie procesov, systémov a poli…
Typ
Procesy, systémy a …
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
01.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.05.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.05.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.05.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií
Hodnota
24,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet zamestnancov VS vykonávajúcich analytické činnosti alebo manažérske činnosti v prospech zavádzania inovačných a reformných opatrení vo VS
Hodnota
4,7 (počet)
Cieľ
5,4 (počet)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
-
Názov
Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 07/21

Sumarizačný hárok - výdavky za 07/21

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Paušálne výdavky 07/21

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 07/21

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
855 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy 08/21

Sumarizačný hárok - výdavky za 08/21

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Paušálne výdavky 08/21

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 08/21

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
972 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Paušálne výdavky 05/22

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 05/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,316 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 05/22

Sumarizačný hárok - výdavky za 05/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 06/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,124 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy 06/22

Sumarizačný hárok - výdavky za 06/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
5,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy 07/21

Sumarizačný hárok - výdavky za 07/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

paušálne výdavky 07/21

Výpočet výšky paušálu 07/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzdy za 08/21

Sumarizačný hárok - výdavky za 08/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Paušálne výdavky 08/21

Výpočet výšky paušálu za 08/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdy 05/22

Sumarizačný hárok - výdavky za 05/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Mzdy 06/22

Sumarizačný hárok - výdavky za 06/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
4,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Paušálne výdavky

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 05/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2022
Názov

Paušálne výdavky 06/22

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 06/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,603 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Mzdy 07/21

DOPLNENIE Sumarizačný hárok - výdavky za 07/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Paušálne výdavky 07/21

Výpočet výšky paušálu za 07/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy za 08/21

DOPLNENIE Sumarizačný hárok za 08/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Paušálne výdavky 08/21

Výpočet výšky paušálu za 08/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Paušálne výdavky za 10/21

Výpočet výšky paušálu za 10/21

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdy 09/21

DOPLNENIE sumarizačný hárok - výdavky za 09/21

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Paušálne výdavky 09/21

Výpočet výšky paušálu za 09/21

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,242 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov

Mzdy za 10/21

DOPLNENIE sumarizačný hárok za 10/21

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
7,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdy za 10/21

DOPLNENIE sumarizačný hárok za 10/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Paušálne výdavky za 10/21

Výpočet výšky paušálu za 10/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2021
Názov

Mzdy za 09/21

DOPLNENIE sumarizačný hárok za 09/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Paušálne výdavky za 09/21

Výpočet výšky paušálu za 09/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy za 09/21

DOPLNENIE sumarizačný hárok za 09/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Paušálne výdavky za 09/21

Výpočet výšky paušálu za 09/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
863 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Mzdy za 10/21

DOPLNENIE sumarizačný hárok za 10/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Paušálne výdavky za 10/21

Výpočet výšky paušálu za 10/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdy za 11/21

DOPLNENIE sumarizačný hárok za 11/21

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
5,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Paušálne výdavky za 11/21

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 11/21

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy za 12/21

DOPLNENIE sumarizačný hárok za 12/21

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
6,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Paušálne výdavky za 12/21

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 12/21

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdy za 11/21

Sumarizačný hárok - výdavky za 11/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,565 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Paušálne výdavky 11/21

DOPLNENIE Výpočet výšky paušálu za výdavky 11/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy za 12/21

DOPLNENIE Sumarizačný hárok - výdavky za 12/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
5,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Paušálne výdavky 12/21

DOPLNENIE Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 12/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Mzdy 01/22

DOPLNENIE_sumarizačný_hárok_výdavky_01/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Paušálne výdavky 01/22

DOPLNENIE_výpočet_výšky_paušálu_01/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Mzdy za 02/22

DOPLNENIE_sumarizačný_hárok_výdavky_02/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Paušálne výdavky 02/22

DOPLNENIE_výpočet_výšky_paušálu_02/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdy za 01/22

DOPLNENIE_sum._hárok_výdavky_01/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Paušálne výdavky 01/22

DOPLNENIE_výpočet_výšky_paušálu_01/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Paušálne výdavky 02/22

DOPLNENIE_výpočet_výšky_paušálu_02/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,170 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Mzdy 02/22

DOPLNENIE_sum._hárok_výdavky_02/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,926 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Paušálne výdavky 12/21

DOPLNENIE_výpočet_výšky_paušálu_12/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdy 11/21

DOPLNENIE_sumarizačný_hárok_výdavky_11/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Paušálne výdavky 11/21

DOPLNENIE_výpočet_výšky_paušálu_11/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2021
Názov

Mzdy 12/21

DOPLNENIE_sumarizačný_hárok_výdavky_12/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

paušálne výdavky za 02/22

Doplnenie_výpočet_výšky_paušálu_02/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Paušálne výdavky 01/22

Doplnenie_výpočet_výšky_paušálu_01/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy 01/22

Doplnenie_sumarizačný-hárok_výdavky_01/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,984 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Mzdy za 02/22

Doplnenie_sumarizačný_hárok_výdavky_02/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2022
Názov

Mzdy 03/22

Doplnenie_sumarizačný_hárok_03/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
4,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Paušálne výdavky 03/22

Doplnenie_výpočet_výšky_paušálu_03/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Mzdy 04/22

Doplnenie_sumarizačný_hárok_04/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Paušálne výdavky 04/22

Doplnenie_výpočet_výšky_paušálu_04/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdy 05/2021

Sumarizačný hárok - výdavky za 05/2021

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,156 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Paušálne výdavky 05/2021

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 05/2021

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy 06/2021

Sumarizačný hárok - výdavky za 06/2021

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Paušálne výdavky 06/2021

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 06/2021

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,252 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 05/21

DOPLNENIE Sumarizačný hárok - výdavky za 05/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Mzdy 05/21

Sumarizačný hárok - výdavky za 05/2021

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
995 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Paušálne výdavky za 05/21

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 05/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Paušálne výdavky 05/21

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 05/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Mzdy za 06/21

DOPLNENIE Sumarizačný hárok - výdavky za 06/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,153 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 06/21

Sumarizačný hárok - výdavky za 06/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Paušálne výdavky za 06/21

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 06/21

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Paušálne výdavky 06/21

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 06/21

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy za 04/22

DOPLNENIE_Sumarizačný_hárok_výdavky_04/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,266 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdy za 03/22

DOPLNENIE_Sumarizačný_hárok_výdavky_03/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Paušálne výdavky za 03/22

DOPLNENIE_paušálne_výdavky_03/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

paušálne výdavky za 04/22

DOPLNENIE_paušálne_výdavky_04/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzdy 05/22

DOPLNENIE_sum._hárok_05/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Paušálne výdavky 05/22

DOPLNENIE_výpočet_výšky_paušálu_05/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdy 06/22

DOPLNENIE_sum._hárok_06/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Paušálne výdavky 06/22

DOPLNENIE_výpočet_výšky_paušálu_06/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdy 03/22

Doplnenie_Sumarizačný_hárok_03/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Paušálne výdavky 03/22

Doplnenie_Výpočet_výšky_paušálu_03/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

Mzdy 04/22

Doplnenie_Sumarizačný_hárok_04/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Paušálne výdavky 04/22

Doplnenie_Výpočet_výšky_paušálu_04/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Mzdy 09-11/23

Sumarizačný hárok za výdavky 09-11/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
6,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Paušálne výdavky 09-11/23

Výpočet výšky paušálu za výdavky 09-11/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Mzdy 09-11/23

Sumarizačný hárok výdavky za 09-11/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
10,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Paušálne výdavky 09-11/23

Výpočet paušálnej sadzby za výdavky 09-11/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
4,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Mzdy 07/22

DOPL_Sumarizačný hárok 07/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Paušálne výdavky 07/22

DOPL_Výpočet výšky paušálu 07/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 08/22

DOPL_Sumarizačný hárok 08/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
7,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Paušálne výdavky 08/22

DOPL_Výpočet výšky paušálu 08/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Mzdy 01/23

Sumarizačný hárok - výdavky za 01/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Paušálne výdavky 01/23

Výpočet výšky paušálu za výdavky 01/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Mzdy za 02/23

Sumarizačný hárok - výdavky za 02/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Paušálne výdavky 02/23

Výpočet výšky paušálu za výdavky 02/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 02/23

Sumarizačný hárok za výdavky 02/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Paušálne výdavky 2/23

Výpočet výšky paušálu za výdavky 02/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 01/23

Sumarizačný hárok - výdavky 01/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Paušálne výdavky 01/23

Výpočet výšky paušálu za výdavky 01/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Paušálne výdavky 02/23

Výpočet výšky paušálu 02/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 01/23

Sumarizačný hárok za výdavky 01/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Paušálne výdavky 01/23

Výpočet výšky paušálu 01/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Mzdy 02/23

Sumarizačný hárok výdavky za 02/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Mzdy 07/22

Doplnenie_Sum.hárok_výdavky_07/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Paušálne výdavky 07/22

Doplnenie_Výpočet_paušálu_07/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Mzdy 08/22

Doplnenie_Sum._hárok_výdavky_08/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Paušálne výdavky 08/22

Doplnenie_Výpočet_paušálu_08/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Mzdy 07/22

Doplnenie_Sumarizačný_hárok_výdavky_07/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Paušálne výdavky 07/22

Doplnenie_Výpočet_paušálu_07/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Mzdy 08/22

Doplnenie_Sumarizačný_hárok_výdavky_08/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Paušálne výdavky 08/22

Doplnenie_Výpočet_paušálu_08/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,436 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Paušálne výdavky 09/22

DOPL_Výpočet_paušálu_09/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy 09/22

DOPL_Sumarizačný_hárok_výdavky_09/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,205 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy 10/22

DOPL_Sumarizačný_hárok_výdavky_10/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušálne výdavky 10/22

DOPL_Výpočet_paušálu_10/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušálne výdavky 09/22

DOPL_Výpočet_paušálu_09/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy 09/22

DOPL_Sumarizačný_nárok_09/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Mzdy 10/22

DOPL_Sumarizačný_nárok_10/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Paušálne výdavky 10/22

DOPL_Výpočet_paušálu_10/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Mzdy 03/23

Sumarizačný hárok výdavky 03_23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Paušálne výdavky 03/23

Výpočet výšky paušálnej sadzby 03_23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Mzdy 04/23

Sumarizačný hárok výdavky 04_23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušálne výdavky 04/23

Výpočet výšky paušálnej sadzby 04_23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Mzdy 03/23

Sumarizačný hárok za výdavky 03/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušálne výdavky 03/23

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 03/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 04/23

Sumarizačný hárok za výdavky 04/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušálne výdavky 04/23

Výpočet výšky paušálnej sadzby 04/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Paušálne výdavky 10/22

DOPL_Výpočet_paušálu_10/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzdy 09/22

DOPL_Sumarizačný_hárok_09/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Paušálne výdavky 09/22

DOPL_Výpočet_paušálu_09/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Mzdy 10/22

DOPL_Sumarizačný_hárok_10/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Paušálne výdavky 11/22

DOPL_paušál_11/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Mzdy 11/22

DOPL_Sumarizačný_hárok_11/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Paušálne výdavky 12/22

DOPL_paušál_12/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 12/22

DOPL_Sumarizačný_hárok_12/22

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 12/22

DOPL_Sumarizačný_hárok_12/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 11/22

DOPL_Sumarizačný_hárok_11/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušálne výdavky 11/22

DOPL_Paušálne_výdavky_11/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

paušálne výdavky 12/22

DOPL_Paušálne_výdavky_12/22

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 11/22

DOPL_Sumarizačný_hárok_11/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Paušálne výdavky 11/22

DOPL_výpočet_paušálu_11/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Mzdy 12/22

DOPL_Sumarizačný_hárok_12/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Paušálne výdavky 12/22

DOPL_výpočet_paušálu_12/22

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Mzdy 09-11/23

Doplnenie_SH_výdavky_09-11/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
9,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Paušálne výdavky 09-11/23

Doplnenie_paušál_09-11/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov

Paušálne výdavky 07/23

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 07/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy 07/23

Sumarizačný hárok za výdavky 07/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy 08/23

Sumarizačný hárok za výdavky 08/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Paušálne výdavky 08/23

Výpočet výšky paušálnej sadzby za výdavky 08/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

paušálne výdavky 07/23

Výpočet výšky paušálu za výdavky 07/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdy 07/23

Sumarizačný hárok - výdavky za 07/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2023
Názov

Mzdy 08/23

Sumarizačný hárok - výdavky za 08/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

Paušálne výdavky 08/23

Výpočet výšky paušálu za výdavky 08/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2023
Názov

mzdy 07/23

Sumarizačný hárok za výdavky 07/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,389 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Paušálne výdavky 07/23

Výpočet výšky paušálu za 07/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

Mzdy 03/23

DOPLNENIE_sumarizačný hárok 03/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Paušál 03/23

DOPLNENIE_ paušál 03/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2023
Názov

Mzdy 04/23

DOPLNENIE_sumarizačný hárok 04/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

paušál 04/23

DOPLNENIE_paušál 04/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdy 05/23

Sumarizačný hárok za 05/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

paušálne výdavky 05/23

Výpočet výšky paušálu 05/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Mzdy 06/23

Sumarizačný hárok 06/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
3,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

paušálne výdavky 06/23

Výpočet výšky paušálu 06/23

Vlastník dokladu
Mesto Michalovce
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Mzdy 05/23

Sumarizačný hárok za výdavky 05/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,963 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Paušálne výdavky 05/23

Výpočet výšky paušálu za výdavky 05/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Paušálne výdavky 05/23

Výpočet výšky paušálu za 05/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy 06/23

Sumarizačný hárok za výdavky 06/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Mzdy 06/23

Sumarizačný hárok - výdavky 06/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,884 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Paušálne výdavky 06/23

Výpočet výšky paušálu za výdavky 06/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.07.2023
Názov

Paušálne výdavky 06/23

Výpočet výšky paušálu 06/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
754 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Mzdy 05/23

Sumarizačný hárok - výdavky za 05/23

Vlastník dokladu
Mesto Veľké Kapušany
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,203 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

Mzdy 08/23

Sumarizačný hárok za výdavky 08/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
2,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov

Paušálne výdavky 08/23

Výpočet výšky paušálu 08/23

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Michalovce
Žiadaná suma
1,192 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Michalovce
IČO
00325490
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.