Popis projektu

Vybudovanie WiFi prístupových bodov v území Žiadateľa na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s, ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti

Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:

  • Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.67426, 18.55083)
  • Bod 2 Futbalové ihrisko- Externý AP (48.67422, 18.55544)
  • Bod 3 Detské ihrisko-Externý AP (48.675, 18.55395)
  • Bod 4 Multifunkčné ihrisko pri ZŠ-Externý AP (48.67312, 18.55484)
  • Bod 5 Detské ihrisko pri bytovkách-Externý AP (48.6656, 18.55179)
  • Bod 6 Kultúrny dom-Externý AP (48.67671, 18.55547)
  • Bod 7 Oddychová zóna, aut.zastávka-Externý AP (48.6778, 18.55645)
  • Bod 8 Námestie, tržnica- Externý AP (48.67209, 18.54728)
  • Bod 9 Amfiteáter-Externý AP (48.6716, 18.54672)
  • Bod 10 Spoločenský dom- Externý AP (48.67298, 18.54453)

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako "WiFi pre Teba" a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka tzv. landing page. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať na všetky miesta, ktoré sú uvedené v zozname vyššie a taktiež sú zakreslené v mapovom podklade, ktorý zobrazuje priestorový priemet prístupových bodov v území.

Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupového bodu (resp. prístupových bodov) je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa.  

Čestné vyhlásenie žiadateľa je zároveň podporené:
a)    Mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia Prístupových bodov / AP (prostredníctvom voľne dostupných nástrojov pre určenie GPS súradníc
 
Mapový podklad, v ktorom sú zakreslené jednotlivé prístupové body sú súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
-    Dokument zobrazujúci orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov.

Viac
Subjekt
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Miesta realizácie
Kamenec pod Vtáčnikom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2021
Celková suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
15.11.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
24.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Ext. AP

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Kamenec pod Vtáčnikom
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
NITRANET, s.r.o.
IČO
36534633
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.