Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu s názvom "" je vypracovanie strategického dokumentu mesta, čo je zároveň v súlade so špecifickým cieľom OP KŽP ŠC 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území.

Dokument nízkouhlíková stratégia bude spracovaná s využitím metodiky Dohovoru primátorov a starostov k Akčnému plánu udržateľného energetického rozvoja na obdobie minimálne 5 rokov. Obsahovo bude stratégia vychádzať z podmienok mesta, t.j. bude zahŕňať posúdenie aktuálneho stavu zásobovania všetkými dostupnými formami využiteľnej energie s ohľadom na ochranu životného prostredia, najmä v súvislosti s produkciou emisií skleníkových plynov a emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.  Vypracovaná nízkouhlíková stratégia bude zahŕňať nasledujúce sektory v rámci mesta: budovy, verejné osvetlenie, doprava a energetický priemysel. Žiadateľ taktiež zahrnie do nízkouhlíkovej stratégie aj využitie komponentov Smart City. Keďže mesto Strážske disponuje systémom centralizovaného zásobovania teplom, neoddeliteľnou súčasťou spracovanej nízkouhlíkovej stratégie bude aj aktualizovaná koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky. Strategický dokument bude pripravený v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, a teda nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie. 

Hlavnou cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta a samotné územie s počtom obyvateľov k 31.12.2013 - 4391 (údaj Štatistického úradu SR), pričom aktuálne má mesto podľa mestskej evidencie 4593 obyvateľov. 

P0369 - Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stragégii - 1 

P0138 - Počet akutalizvaných koncepcií rozvoja obcí v tepelnej energetike - 1 

Viac
Subjekt
Mesto Strážske
Miesta realizácie
Strážske
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2020 - 01.02.2022
Celková suma
13,916 €
Vlastné zdroje
696 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie a implementácia nízkouhlík…
Typ
A. Vypracovanie a i…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
16.10.2020
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
24.02.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
05.11.2020
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet aktualizovaných koncepcií rozvoja obcí v tepelnej energetike
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.05.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Interný UD 11_2020

Interný UD 11_2020

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
66 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2020
Názov

Interný UD 02_2022

Interný UD 02_2022

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
53 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

Interný UD 06_2021

Interný UD 06_2021

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
46 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Interný UD 01_2022

Interný UD 01_2022

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Interný ÚD 07_2021

Interný UD 07_2021

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Interný UD 01_2021

Interný UD 01_2021

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
104 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2021
Názov

Interný UD 08_2021

Interný UD 08_2021

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Interný UD 11_2021

Interný UD 11_2021

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Interný UD 02_2021

Interný UD 02_2021

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
11 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Interný UD 12_2021

Interný UD 12_2021

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
Mesto Strážske
Žiadaná suma
44 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

Faktúra TERA green s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Strážske
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Strážske
IČO
00325813
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.