Popis projektu

Cieľom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné WiFi pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Švošov k  širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30/10 Mbit/s . 

V obci budú umiestnené WiFi AP prístupové body nasledovne:  - Externé AP v počte 4 ks ,  - Interné AP v počte 8 ks.

umiestnené na budove Obecného úradu smerujúce na verejné priestranstvo pred obecným úradom, kde sa konajú verejné podujatia. Jedná sa o verejné priestranstvo, kde vo výraznej miere prebieha komunitný život obyvateľov obce. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce.

umiestnené v budove obecného úradu. Pokrytie priestoru spoločenskej sály obecného úradu – ide o verejný priestor budovy ktorý využívajú obyvatelia obce na rôzne akcie, stretnutia a rokovacie konania. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce.

umiestnené na budove školy. Pokrytie verejného priestoru za školou – ide o priestor detského ihriska, kde sa stretávajú obyvatelia obce pri svojich voľno-časových aktivitách. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce.

umiestnené na obecnej budove. Pokrytie priestoru športového viacúčelového ihriska.  Jedná sa o verejné priestranstvo, kde prebieha komunitný život obyvateľov obce počas ich voľného času a taktiež počas športových podujatí. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce.

umiestnené na obecnej budove. Pokrytie priestoru obecného športového areálu.  Ide o centrálnu športovo oddychovú zónu obce. Jedná sa o verejné priestranstvo využívané celoročne a prebieha tu komunitný život obyvateľov obce, hlavne detí a športovcov počas kultúrno-spoločenských a športových podujatí. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce.

umiestnené na obecnej budove miestneho športového klubu. Pokrytie verejného priestranstva  klubovne obecného športového klubu, kde sa obyvatelia obce stretávajú na dennej báze počas futbalových tréningov a majstrovských futbalových zápasov. Taktiež sa tento areál využíva na usporadúvanie spoločenských akcií ako je Medzinárodný deň detí, Deň Švošova a viaceré hasičské súťaže. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce.

umiestnené v obecnej budove Hasičskej zbrojnice DHZ Švošov. Pokrytie priestoru klubovej miestnosti  umiestnenej na prízemí v budove  hasičskej zbrojnice. V budove hasičskej zbrojnice sa stretávajú obyvatelia obce, členovia a nečlenovia DHZ Švošov pri vykonávaní svojich voľno-časových aktivít a členských schôdzí. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce.

umiestnené v obecnej budove Kultúrneho domu, umiestnenie v miestnosti Klubovňa. Je to verejný priestor, kde sa stretávajú občania obce pri svojich voľno-časových aktivitách a členských schôdzach. Budovu využíva a klub Jednoty dôchodcov Slovenska pre svoje stretnutia. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce.

umiestnené v obecnej budove Kultúrneho domu, umiestnenie v miestnosti Skúšobňa. Ide o verejný priestor, ktorý využívajú obyvatelia obce pri príprave kultúrno-spoločenských akcií. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce.

umiestnené v obecnej budove Kultúrneho domu, umiestnenie v miestnosti Záujmová miestnosť ochotníckeho divadla. Ide o verejný priestor, ktorý slúži na kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov obce. V tejto miestnosti sa obyvatelia stretávajú pri plánovaní spoločenských a športových akcií. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce.

umiestnené v obecnej budove Kultúrneho domu, umiestnenie v miestnosti Sála – 1 časť. Ide o verejný priestor, ktorý slúži na kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov obce. Obyvatelia a návštevníci obce Švošov využívajú tento priestor počas kultúrno-spoločenských akciách a predstaveniach ochotníckeho divadla vo Švošove. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce.

umiestnené v obecnej budove Kultúrneho domu, umiestnenie v miestnosti Sála – 2 časť. Ide o verejný priestor, ktorý slúži na kultúrne a spoločenské vyžitie obyvateľov obce. Obyvatelia a návštevníci obce Švošov využívajú tento priestor počas kultúrno-spoločenských akciách a predstaveniach ochotníckeho divadla vo Švošove. Nehnuteľnosť je vo vlastníctve obce.

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba  a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka obce Švošov. Novovybudované WiFi AP prístupové body sa budú inštalovať na miestach, kde sú vysporiadané majetko-právne vzťahy. Obec miesta inštalácie vlastní. Uvedený popis predpokladaného umiestnenia AP prístupových bodov je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa. Toto vyhlásenie žiadateľa je zároveň doplnené mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov.

Viac
Subjekt
Obec Švošov
Miesta realizácie
Švošov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.04.2021
Celková suma
14,000 €
Vlastné zdroje
700 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
30.11.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
20.01.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
23.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

EXTERNÝ AP

FAKTURA - SITYNET, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

INTERNÝ AP

FAKTURA - SITYNET, s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Švošov
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,874 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov IČO
Názov
SITYNET, s. r. o.
IČO
45862397
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.