Popis projektu

Vybudovanie WiFi prístupových bodov v území Žiadateľa na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s, ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti

Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:

  • Bod 1    Stĺp pri dome č. 49         externý 48.2979463, 19.1787171
  • Bod 2    Pri kostole                      externý 48.2989837, 19.1814007
  • Bod 3    Materská škola               externý 48.2996691, 19.1811401
  • Bod 4    Materská škola 2            externý 48.2996660, 19.1813138
  • Bod 5    Obecný úrad                   externý 48.2985398, 19.1792861
  • Bod 6    Pošta                               externý 48.3013813, 19.1778952
  • Bod 7    Obecný úrad 2                externý 48.2986175, 19.1790316
  • Bod 8    Cesta na kalváriu            externý 48.2989837, 19.1814007
  • Bod 9    Hasičská zbrojnica         externý 48.3011744, 19.1779072
  • Bod 10  Pri dome č. 44                externý 48.2974476, 19.1788050

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako "WiFi pre Teba" a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka tzv. landing page. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať na všetky miesta, ktoré sú uvedené v zozname vyššie a taktiež sú zakreslené v mapovom podklade, ktorý zobrazuje priestorový priemet prístupových bodov v území.

Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupového bodu (resp. prístupových bodov) je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa.  

Čestné vyhlásenie žiadateľa je zároveň podporené:
a)    Mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia Prístupových bodov / AP (prostredníctvom voľne dostupných nástrojov pre určenie GPS súradníc
 
Mapový podklad, v ktorom sú zakreslené jednotlivé prístupové body sú súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
-    Dokument zobrazujúci orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov.

Viac
Subjekt
Obec Litava
Miesta realizácie
Litava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2023 - 01.12.2023
Celková suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.01.2023
Skutočný začiatok
04.09.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
25.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý Access Point

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý Access Point

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov IČO
Názov
NITRANET, s.r.o.
IČO
36534633
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.