Popis projektu

Vybudovanie WiFi prístupových bodov v území Žiadateľa na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s, ktorá bude garantovaná počas celej doby projektu a jeho udržateľnosti

Predpokladané umiestenie prístupového bodu (resp. prístupových bodov) bude na uvedených miestach:

  • Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.70739, 17.84542)
  • Bod 2 Futbalové ihrisko- Externý AP (48.70503, 17.84323)
  • Bod 3 Multifunkčné ihrisko- Externý AP (48.7052, 17.84461)
  • Bod 4 Základná škola- Externý AP (48.70304, 17.84797)
  • Bod 5 Vieska, námestie- Externý AP (48.69914, 17.85464)
  • Bod 6 Mošovce-/Pažiť- Externý AP (48.71457, 17.84922)
  • Bod 7 Nový bytový dom- Externý AP (48.71443, 17.85162)
  • Bod 8 Kultúrny dom- Externý AP (48.71123, 17.84387)
  • Bod 9 Bytový dom- Externý AP (48.70752, 17.84748)
  • Bod 10 Autobusová zastávka- Externý AP (48.7064, 17.84561)

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako "WiFi pre Teba" a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka tzv. landing page. Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať na všetky miesta, ktoré sú uvedené v zozname vyššie a taktiež sú zakreslené v mapovom podklade, ktorý zobrazuje priestorový priemet prístupových bodov v území.

Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupového bodu (resp. prístupových bodov) je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa.  

Čestné vyhlásenie žiadateľa je zároveň podporené:
a)    Mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia Prístupových bodov / AP (prostredníctvom voľne dostupných nástrojov pre určenie GPS súradníc
 
Mapový podklad, v ktorom sú zakreslené jednotlivé prístupové body sú súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
-    Dokument zobrazujúci orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov.

Viac
Subjekt
Obec Považany
Miesta realizácie
Považany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2020 - 01.11.2021
Celková suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
10.05.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
24.05.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
10,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
08.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ext. AP

Wifi pre Teba

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ext. AP

Wifi pre Teba

Vlastník dokladu
Obec Považany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov IČO
Názov
NITRANET, s.r.o.
IČO
36534633
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.