Popis projektu

Projekt bude realizovaný v Strednej odbornej škole, Športová 675, Stará Turá a bude zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania v strednej odbornej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy.

Stavebné úpravy pozostávajú z výmeny okien, opravy strechy a opravy dlažby v dielenskom krídle budovy, montáže vnútorných dátových rozvodov školy, zriadení nových učební (priečky a vybudovanie infraštruktúry nových učební – elektrické rozvody, podlahy, nátery stien, radiátory...) a rekonštrukcie chodby  a príslušenstva v dielenskej časti školy (WC, šatne,...) – výmena okien a dverí, elektroinštalácie, sanity, dlažby a pod. Týmito úpravami sa dosiahne rozšírenie priestorov pre praktické vyučovanie a vylepšenie estetických, bezpečnostných, hygienických a teplotných podmienok.

Modernizácia vybavenia školy pozostáva najmä z nákupu dvoch priemyselných robotov, vybavenia učebne automatizácie, vybavenia elektrolaboratória a pracoviska na výučbu plošných spojov, nevyhnutných na zriadenie štyroch odborných učební zameraných na elektrotechnické odbory na vyššej kvalitatívnej úrovni.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Stará Turá
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.09.2023
Celková suma
729,979 €
Vlastné zdroje
36,499 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebné úpravy priestorov školy
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
24.01.2022
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
22.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
24.01.2022
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno-te…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
23.03.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
14.09.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1276,0 (m2)
Cieľ
1276,0 (m2)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
120,0 (osoby)
Cieľ
120,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.09.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra č.2022017

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,367 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č.2022033

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
313,811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

stavebný dozor

Faktúra 2022009

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

stavebný dozor

Faktúra 2022015

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,806 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

pásový schodolez

Faktúra č. FV02200088

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

kolaboratívny priemyselný robot s príslušenstvom

Faktúra 0833010804

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

priemyselný robot s príslušenstvom

Faktúra 0833010804

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

kolaboratívny priemyselný robot s príslušenstvom

Faktúra 0833010804

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

priemyselný robot s príslušenstvom

Faktúra 0833010804

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2023
Názov

obojstranný laboratórny stôl s profilovou platňou a s výučbovým príslušenstvom

Faktúra č.20230168

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
70,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

obojstranný laboratórny stôl s profilovou platňou a s výučbovým príslušenstvom

Faktúra č.20230168

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
39,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

obojstranný laboratórny stôl s profilovou platňou a s výučbovým príslušenstvom

Faktúra č.20230168

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
70,464 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

obojstranný laboratórny stôl s profilovou platňou a s výučbovým príslušenstvom

Faktúra č.20230168

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
39,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.08.2023
Názov

učiteľské demonštračné pracovisko-laboratórny stôl s nadstavbou a výučbovým príslušenstvom

Faktúra č.2023302

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

žiacke pracovisko typ A-laboratórny stôl s nadstavbou a výučbovým príslušenstvom

Faktúra č.2023302

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

žiacke pracovisko typ B-laboratórny stôl s nadstavbou a výučbovým príslušenstvom

Faktúra č.2023302

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

žiacke pracovisko typ A-laboratórny stôl s nadstavbou a výučbovým príslušenstvom

Faktúra č.2023302

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

učiteľské demonštračné pracovisko-laboratórny stôl s nadstavbou a výučbovým príslušenstvom

Faktúra č.2023302

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,974 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

žiacke pracovisko typ B-laboratórny stôl s nadstavbou a výučbovým príslušenstvom

Faktúra č.2023302

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,396 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

frézka na výrobu plošných spojov s príslušenstvom

Fakrúra č. 20230029

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
IZOTECH Group, spol. s r.o.
IČO
36301311
Názov
Ing. Ivan Matejka
IČO
33167915
Názov
ABB, s.r.o.
IČO
31389325
Názov
Liftega s.r.o.
IČO
51668718
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.