Popis projektu

Primárnym dôvodom realizácie projektu implementácie Komplexného interoperabilného systému ŽSR je naplnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadení Európskej Komisie o technickej špecifikácii interoperability (TSI) týkajúcej sa subsystémov „telematické aplikácie v osobnej doprave“ (TAP) a „telematické aplikácie v nákladnej doprave“(TAF) z pohľadu ŽSR (ako manažéra infraštruktúry), ako aj požiadaviek definovaných v Hlavnom pláne (Master Plan) ŽSR. Implementáciou uvedených nariadení sa zabezpečí prepojenie železničných národných sietí v rámci EÚ podľa TSI a dôjde k integrácii informačných a komunikačných systémov rôznych manažérov infraštruktúry a dopravcov. Zjednotenie telematických aplikácií v železničnej doprave je kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní kvality medzinárodných železničných služieb, predovšetkým v rastúcom segmente medzinárodnej nákladnej dopravy.

V ŽSR sa v rámci realizácie požadovaného projektu zabezpečí také nastavenie vnútropodnikových procesov, ktoré plne korešponduje s funkciami subsystémov TSI TAF/TAP. Tým sa predpokladá dosiahnutie celkovej interoperability slovenskej železničnej infraštruktúry a taktiež zjednodušenie prístupu ďalších európskych dopravcov na slovenský dopravný trh, čo sa následne odrazí vo zvýšení dopravných výkonov železničnej dopravy. Z pohľadu celkovej implementácie interoperability sa požaduje:

  •          Technické a prevádzkové zabezpečenie TSI TAF/TAP procesov (v súčasnosti chýbajú jednoznačné identifikácie TSI TAF/TAP a časť dátových správ),
  •          Monitorovanie a prognózovanie vývoja dopravy, objednávanie kapacity a trás,
  •          Podpora samotnej prevádzky – operatívne i základné plánovanie dopravy, prideľovanie kapacity železničnej dopravnej cesty a trás vlakov, sledovanie jazdy vlakov v reálnom čase, vypracovávanie elektronických podkladov,
  •          Štandardizovaná výmena dát medzi prevádzkovateľmi infraštruktúry a dopravcami v rámci celej EÚ.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Trnava, Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Púchov, Žilina, Čadca, Kúty, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Vrútky, Kraľovany, Nitra, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice - mestská časť Staré Mesto, Prešov, Rožňava, Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nové Zámky, Komárno, Galanta, Štúrovo, Vranov nad Topľou, Trebišov, Šurany, Humenné, Čierna nad Tisou, Trenčianska Teplá, Prievidza, Vysoké Tatry
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2020 - 01.12.2023
Celková suma
12,776,203 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vývoj a dodanie softvéru a súvisiacej i…
Typ
A. Implementácia TS…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
15.07.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
25.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T Orient/východné Stredomorie (úsek št. hr. ČR/SR - Kúty – Bratislava)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (vlkm)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.08.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO220215

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO220215

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO220414

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO220414

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokumenty: Testovacie scenáre pre KIS, Akceptačné scenáre pre KIS, Implementačné scenáre pre KIS (bez zádržného)

Faktúra FO220537

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
332,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Dokumenty: Testovacie scenáre pre KIS, Akceptačné scenáre pre KIS, Implementačné scenáre pre KIS (bez zádržného)

Faktúra FO220537

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
332,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO220607

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO220607

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Implementačný plán (bez zádržného)

Faktúra FO200544

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
144,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Dokumenty FŠ, DFŠ, Špecifikácia TSI dát (bez zádržného)

Faktúra FO210015

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
412,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO200557

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210202

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210202

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210404

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210404

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210582

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210582

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

IT infraštruktúra a systémový SW (bez zádržného)

Faktúra FO210718

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
744,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT infraštruktúra a systémový SW (bez zádržného)

Faktúra FO210718

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
744,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO220031

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO220031

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO230037

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul TSI procesného manažmentu (bez zádržného)

Faktúra FO230060

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
384,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Modul TSI procesného manažmentu (bez zádržného)

Faktúra FO230060

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
384,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul Práca s objektami TSI (bez zádržného)

Faktúra FO230061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
152,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Modul Práca s objektami TSI (bez zádržného)

Faktúra FO230061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
152,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul Komunikácia so Spoločným rozhraním / Commom Interface (bez zádržného)

Faktúra FO230062

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
336,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Modul Komunikácia so Spoločným rozhraním / Commom Interface (bez zádržného)

Faktúra FO230062

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
336,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul Komunikácia bez Lokálnej Inštancie Common Interface (bez zádržného)

Faktúra FO230063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
248,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Modul Komunikácia bez Lokálnej Inštancie Common Interface (bez zádržného)

Faktúra FO230063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
248,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Prevádzkové intervaly (bez zádržného)

Faktúra FO230068

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
169,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Prevádzkové intervaly (bez zádržného)

Faktúra FO230068

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
169,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Manažment objednávok (bez zádržného)

Faktúra FO230064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
59,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Manažment objednávok (bez zádržného)

Faktúra FO230064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
59,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Výpočet dynamiky jazdy vlaku (bez zádržného)

Faktúra FO230067

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
193,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Výpočet dynamiky jazdy vlaku (bez zádržného)

Faktúra FO230067

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
193,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Manažment trás vlakov (bez zádržného)

Faktúra FO230065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
187,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Manažment trás vlakov (bez zádržného)

Faktúra FO230065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
187,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Príprava vlaku - Integrácia na PIS (bez zádržného)

Faktúra FO230066

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
749,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Príprava vlaku - Integrácia na PIS (bez zádržného)

Faktúra FO230066

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
749,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Jazda vlaku - Integrácia na VDS, EDD, SGVD, GTN (bez zádržného)

Faktúra FO230069

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
946,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Jazda vlaku - Integrácia na VDS, EDD, SGVD, GTN (bez zádržného)

Faktúra FO230069

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
946,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Algoritmické vkladanie trás (bez zádržného)

Faktúra FO230070

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
151,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Algoritmické vkladanie trás (bez zádržného)

Faktúra FO230070

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
151,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Dátová distribúcia GVD (bez zádržného)

Faktúra FO230071

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
108,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Dátová distribúcia GVD (bez zádržného)

Faktúra FO230071

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
108,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Tvorba pomôcok GVD (bez zádržného)

Faktúra FO230072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
229,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Tvorba pomôcok GVD (bez zádržného)

Faktúra FO230072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
229,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Priepustnosť (bez zádržného)

Faktúra FO230073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
127,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Priepustnosť (bez zádržného)

Faktúra FO230073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
127,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Výpočet úhrad za použitie železničnej infraštruktúry (bez zádržného)

Faktúra FO230077

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
300,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Výpočet úhrad za použitie železničnej infraštruktúry (bez zádržného)

Faktúra FO230077

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
300,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Štatistika (bez zádržného)

Faktúra FO230074

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
163,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Štatistika (bez zádržného)

Faktúra FO230074

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
163,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Plán obsadenia koľají (POK) (bez zádržného)

Faktúra FO230075

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
189,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Plán obsadenia koľají (POK) (bez zádržného)

Faktúra FO230075

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
189,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Poskytovanie elektronických cestovných podkladov (bez zádržného)

Faktúra FO230076

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
244,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Poskytovanie elektronických cestovných podkladov (bez zádržného)

Faktúra FO230076

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
244,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza lokalít a štátov (bez zádržného)

Faktúra FO230078

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
193,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Databáza lokalít a štátov (bez zádržného)

Faktúra FO230078

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
193,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza spoločností (bez zádržného)

Faktúra FO230079

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
183,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Databáza spoločností (bez zádržného)

Faktúra FO230079

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
183,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza obmedzení na železničnej infraštruktúre (bez zádržného)

Faktúra FO230082

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
224,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Databáza obmedzení na železničnej infraštruktúre (bez zádržného)

Faktúra FO230082

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
224,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Ostatné číselníky a registre (bez zádržného)

Faktúra FO230080

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
305,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Ostatné číselníky a registre (bez zádržného)

Faktúra FO230080

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
305,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza komplexnej správy dát infraštruktúry (bez zádržného)

Faktúra FO230081

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
684,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Databáza komplexnej správy dát infraštruktúry (bez zádržného)

Faktúra FO230081

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
684,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Register infraštruktúry (bez zádržného)

Faktúra FO230083

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
724,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Register infraštruktúry (bez zádržného)

Faktúra FO230083

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
724,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: IS Centrálnych informačných tabúľ (bez zádržného)

Faktúra FO230084

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
520,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: IS Centrálnych informačných tabúľ (bez zádržného)

Faktúra FO230084

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
520,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO230265

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO230265

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO230466

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO230466

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Modul: Konštrukcia polohy vlaku (bez zádržného)

Faktúra FO230628

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
118,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Vyhľadávanie a riešenie konfliktov (bez zádržného)

Faktúra FO230629

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
161,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul TSI procesného manažmentu (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230060

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
96,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul Práca s objektami TSI (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
38,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul Komunikácia so Spoločným rozhraním/Commom Interface (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230062

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul Komunikácia bez Lokálnej Inštancie Common Interface (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
62,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Manažment objednávok (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
14,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Manažment trás vlakov (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
46,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Konštrukcia polohy vlaku (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230628

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
29,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Výpočet dynamiky jazdy vlaku (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230067

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
48,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Prevádzkové intervaly (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230068

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
42,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Vyhľadávanie a riešenie konfliktov (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230629

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
40,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Algoritmické vkladanie trás (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230070

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
37,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Dátová distribúcia GVD (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230071

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
27,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Tvorba pomôcok GVD (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
57,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Priepustnosť (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
31,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Štatistika (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230074

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
40,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Plán obsadenia koľají (POK) (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230075

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
47,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Poskytovanie elektronických cestovných podkladov (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230076

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
61,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Výpočet úhrad za použitie železničnej infraštruktúry (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230077

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
75,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza lokalít a štátov (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230078

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
48,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza spoločností (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230079

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
45,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Ostatné číselníky a registre (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230080

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
76,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza komplexnej správy dát infraštruktúry (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230081

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
171,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza obmedzení na železničnej infraštruktúre (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230082

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
56,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Register infraštruktúry (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230083

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
181,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: IS Centrálnych informačných tabúľ (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230084

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
130,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Príprava vlaku - Integrácia na PIS (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230066

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
187,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Jazda vlaku - Integrácia na VDS, EDD, SGVD, GTN (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230069

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
236,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT infraštruktúra a systémový SW (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO210718

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
186,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokumenty FŠ, DFŠ, Špecifikácia TSI dát (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO210015

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
103,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokumenty: Testovacie scenáre pre KIS, Akceptačné scenáre pre KIS, Implementačné scenáre pre KIS (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO220537

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
83,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementačný plán (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO200544

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Integračné testovanie KIS

Faktúra FO230705

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
465,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
DITEC, a.s.
IČO
31385401
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.