Popis projektu

Primárnym dôvodom realizácie projektu implementácie Komplexného interoperabilného systému ŽSR je naplnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadení Európskej Komisie o technickej špecifikácii interoperability (TSI) týkajúcej sa subsystémov „telematické aplikácie v osobnej doprave“ (TAP) a „telematické aplikácie v nákladnej doprave“(TAF) z pohľadu ŽSR (ako manažéra infraštruktúry), ako aj požiadaviek definovaných v Hlavnom pláne (Master Plan) ŽSR. Implementáciou uvedených nariadení sa zabezpečí prepojenie železničných národných sietí v rámci EÚ podľa TSI a dôjde k integrácii informačných a komunikačných systémov rôznych manažérov infraštruktúry a dopravcov. Zjednotenie telematických aplikácií v železničnej doprave je kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní kvality medzinárodných železničných služieb, predovšetkým v rastúcom segmente medzinárodnej nákladnej dopravy.

V ŽSR sa v rámci realizácie požadovaného projektu zabezpečí také nastavenie vnútropodnikových procesov, ktoré plne korešponduje s funkciami subsystémov TSI TAF/TAP. Tým sa predpokladá dosiahnutie celkovej interoperability slovenskej železničnej infraštruktúry a taktiež zjednodušenie prístupu ďalších európskych dopravcov na slovenský dopravný trh, čo sa následne odrazí vo zvýšení dopravných výkonov železničnej dopravy. Z pohľadu celkovej implementácie interoperability sa požaduje:

  •          Technické a prevádzkové zabezpečenie TSI TAF/TAP procesov (v súčasnosti chýbajú jednoznačné identifikácie TSI TAF/TAP a časť dátových správ),
  •          Monitorovanie a prognózovanie vývoja dopravy, objednávanie kapacity a trás,
  •          Podpora samotnej prevádzky – operatívne i základné plánovanie dopravy, prideľovanie kapacity železničnej dopravnej cesty a trás vlakov, sledovanie jazdy vlakov v reálnom čase, vypracovávanie elektronických podkladov,
  •          Štandardizovaná výmena dát medzi prevádzkovateľmi infraštruktúry a dopravcami v rámci celej EÚ.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Trnava, Leopoldov, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Púchov, Žilina, Čadca, Kúty, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, Vrútky, Kraľovany, Nitra, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad, Spišská Nová Ves, Margecany, Kysak, Košice - mestská časť Staré Mesto, Prešov, Rožňava, Lučenec, Zvolen, Banská Bystrica, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nové Zámky, Komárno, Galanta, Štúrovo, Vranov nad Topľou, Trebišov, Šurany, Humenné, Čierna nad Tisou, Trenčianska Teplá, Prievidza, Vysoké Tatry
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.12.2023
Celková suma
12,776,203 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vývoj a dodanie softvéru a súvisiacej i…
Typ
A. Implementácia TS…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
15.07.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
25.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T Orient/východné Stredomorie (úsek št. hr. ČR/SR - Kúty – Bratislava)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (vlkm)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO220215

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO220215

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2022
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO220414

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO220414

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokumenty: Testovacie scenáre pre KIS, Akceptačné scenáre pre KIS, Implementačné scenáre pre KIS (bez zádržného)

Faktúra FO220537

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
332,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2022
Názov

Dokumenty: Testovacie scenáre pre KIS, Akceptačné scenáre pre KIS, Implementačné scenáre pre KIS (bez zádržného)

Faktúra FO220537

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
332,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO220607

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO220607

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Implementačný plán (bez zádržného)

Faktúra FO200544

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
144,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Dokumenty FŠ, DFŠ, Špecifikácia TSI dát (bez zádržného)

Faktúra FO210015

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
412,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2021
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO200557

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210202

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210202

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2021
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210404

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210404

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210582

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO210582

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

IT infraštruktúra a systémový SW (bez zádržného)

Faktúra FO210718

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
744,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT infraštruktúra a systémový SW (bez zádržného)

Faktúra FO210718

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
744,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2022
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO220031

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra FO220031

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO230037

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul TSI procesného manažmentu (bez zádržného)

Faktúra FO230060

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
384,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Modul TSI procesného manažmentu (bez zádržného)

Faktúra FO230060

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
384,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul Práca s objektami TSI (bez zádržného)

Faktúra FO230061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
152,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Modul Práca s objektami TSI (bez zádržného)

Faktúra FO230061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
152,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul Komunikácia so Spoločným rozhraním / Commom Interface (bez zádržného)

Faktúra FO230062

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
336,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Modul Komunikácia so Spoločným rozhraním / Commom Interface (bez zádržného)

Faktúra FO230062

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
336,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul Komunikácia bez Lokálnej Inštancie Common Interface (bez zádržného)

Faktúra FO230063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
248,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Modul Komunikácia bez Lokálnej Inštancie Common Interface (bez zádržného)

Faktúra FO230063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
248,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Prevádzkové intervaly (bez zádržného)

Faktúra FO230068

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
169,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Prevádzkové intervaly (bez zádržného)

Faktúra FO230068

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
169,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Manažment objednávok (bez zádržného)

Faktúra FO230064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
59,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Manažment objednávok (bez zádržného)

Faktúra FO230064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
59,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Výpočet dynamiky jazdy vlaku (bez zádržného)

Faktúra FO230067

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
193,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Výpočet dynamiky jazdy vlaku (bez zádržného)

Faktúra FO230067

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
193,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Manažment trás vlakov (bez zádržného)

Faktúra FO230065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
187,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Manažment trás vlakov (bez zádržného)

Faktúra FO230065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
187,213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Príprava vlaku - Integrácia na PIS (bez zádržného)

Faktúra FO230066

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
749,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Príprava vlaku - Integrácia na PIS (bez zádržného)

Faktúra FO230066

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
749,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Jazda vlaku - Integrácia na VDS, EDD, SGVD, GTN (bez zádržného)

Faktúra FO230069

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
946,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Jazda vlaku - Integrácia na VDS, EDD, SGVD, GTN (bez zádržného)

Faktúra FO230069

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
946,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Algoritmické vkladanie trás (bez zádržného)

Faktúra FO230070

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
151,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Algoritmické vkladanie trás (bez zádržného)

Faktúra FO230070

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
151,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Dátová distribúcia GVD (bez zádržného)

Faktúra FO230071

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
108,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Dátová distribúcia GVD (bez zádržného)

Faktúra FO230071

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
108,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Tvorba pomôcok GVD (bez zádržného)

Faktúra FO230072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
229,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Tvorba pomôcok GVD (bez zádržného)

Faktúra FO230072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
229,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Priepustnosť (bez zádržného)

Faktúra FO230073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
127,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Priepustnosť (bez zádržného)

Faktúra FO230073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
127,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Výpočet úhrad za použitie železničnej infraštruktúry (bez zádržného)

Faktúra FO230077

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
300,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Výpočet úhrad za použitie železničnej infraštruktúry (bez zádržného)

Faktúra FO230077

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
300,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Štatistika (bez zádržného)

Faktúra FO230074

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
163,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Štatistika (bez zádržného)

Faktúra FO230074

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
163,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Plán obsadenia koľají (POK) (bez zádržného)

Faktúra FO230075

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
189,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Plán obsadenia koľají (POK) (bez zádržného)

Faktúra FO230075

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
189,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Poskytovanie elektronických cestovných podkladov (bez zádržného)

Faktúra FO230076

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
244,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Poskytovanie elektronických cestovných podkladov (bez zádržného)

Faktúra FO230076

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
244,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza lokalít a štátov (bez zádržného)

Faktúra FO230078

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
193,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Databáza lokalít a štátov (bez zádržného)

Faktúra FO230078

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
193,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza spoločností (bez zádržného)

Faktúra FO230079

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
183,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Databáza spoločností (bez zádržného)

Faktúra FO230079

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
183,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza obmedzení na železničnej infraštruktúre (bez zádržného)

Faktúra FO230082

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
224,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Databáza obmedzení na železničnej infraštruktúre (bez zádržného)

Faktúra FO230082

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
224,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Ostatné číselníky a registre (bez zádržného)

Faktúra FO230080

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
305,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Ostatné číselníky a registre (bez zádržného)

Faktúra FO230080

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
305,223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza komplexnej správy dát infraštruktúry (bez zádržného)

Faktúra FO230081

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
684,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Databáza komplexnej správy dát infraštruktúry (bez zádržného)

Faktúra FO230081

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
684,330 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Register infraštruktúry (bez zádržného)

Faktúra FO230083

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
724,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: Register infraštruktúry (bez zádržného)

Faktúra FO230083

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
724,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: IS Centrálnych informačných tabúľ (bez zádržného)

Faktúra FO230084

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
520,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2023
Názov

Modul: IS Centrálnych informačných tabúľ (bez zádržného)

Faktúra FO230084

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
520,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hodnotiace správy, reporting

Faktúra FO230787

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Záverečná hodnotiaca správa

Faktúra FO230788

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
49,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO230265

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO230265

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.06.2023
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO230466

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Konzultačná a metodická podpora, poradenstvo

Faktúra č. FO230466

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
12,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Modul: Konštrukcia polohy vlaku (bez zádržného)

Faktúra FO230628

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
118,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Modul: Konštrukcia polohy vlaku (bez zádržného)

Faktúra FO230628

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
118,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Vyhľadávanie a riešenie konfliktov (bez zádržného)

Faktúra FO230629

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
161,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2023
Názov

Modul: Vyhľadávanie a riešenie konfliktov (bez zádržného)

Faktúra FO230629

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
161,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul TSI procesného manažmentu (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230060

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
96,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul TSI procesného manažmentu (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230060

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
96,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Modul Práca s objektami TSI (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
38,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul Práca s objektami TSI (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230061

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
38,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Modul Komunikácia so Spoločným rozhraním/Commom Interface (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230062

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul Komunikácia so Spoločným rozhraním/Commom Interface (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230062

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
84,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Modul Komunikácia bez Lokálnej Inštancie Common Interface (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
62,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Modul Komunikácia bez Lokálnej Inštancie Common Interface (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
62,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Manažment objednávok (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
14,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Manažment objednávok (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230064

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
14,768 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Manažment trás vlakov (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
46,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Manažment trás vlakov (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230065

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
46,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Konštrukcia polohy vlaku (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230628

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
29,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Konštrukcia polohy vlaku (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230628

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
29,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Výpočet dynamiky jazdy vlaku (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230067

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
48,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Výpočet dynamiky jazdy vlaku (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230067

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
48,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Prevádzkové intervaly (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230068

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
42,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Prevádzkové intervaly (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230068

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
42,259 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Vyhľadávanie a riešenie konfliktov (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230629

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
40,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Vyhľadávanie a riešenie konfliktov (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230629

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
40,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Algoritmické vkladanie trás (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230070

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
37,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Algoritmické vkladanie trás (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230070

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
37,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Dátová distribúcia GVD (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230071

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
27,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Dátová distribúcia GVD (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230071

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
27,037 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Tvorba pomôcok GVD (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
57,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Tvorba pomôcok GVD (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
57,368 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Priepustnosť (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
31,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Priepustnosť (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
31,922 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Štatistika (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230074

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
40,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Štatistika (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230074

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
40,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Plán obsadenia koľají (POK) (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230075

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
47,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Plán obsadenia koľají (POK) (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230075

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
47,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Poskytovanie elektronických cestovných podkladov (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230076

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
61,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Poskytovanie elektronických cestovných podkladov (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230076

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
61,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Výpočet úhrad za použitie železničnej infraštruktúry (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230077

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
75,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Výpočet úhrad za použitie železničnej infraštruktúry (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230077

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
75,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Databáza lokalít a štátov (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230078

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
48,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza lokalít a štátov (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230078

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
48,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Databáza spoločností (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230079

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
45,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza spoločností (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230079

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
45,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Ostatné číselníky a registre (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230080

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
76,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Ostatné číselníky a registre (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230080

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
76,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Databáza komplexnej správy dát infraštruktúry (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230081

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
171,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza komplexnej správy dát infraštruktúry (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230081

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
171,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Databáza obmedzení na železničnej infraštruktúre (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230082

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
56,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Databáza obmedzení na železničnej infraštruktúre (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230082

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
56,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Register infraštruktúry (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230083

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
181,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Register infraštruktúry (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230083

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
181,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: IS Centrálnych informačných tabúľ (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230084

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
130,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: IS Centrálnych informačných tabúľ (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230084

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
130,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Príprava vlaku - Integrácia na PIS (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230066

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
187,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Príprava vlaku - Integrácia na PIS (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230066

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
187,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Modul: Jazda vlaku - Integrácia na VDS, EDD, SGVD, GTN (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230069

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
236,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modul: Jazda vlaku - Integrácia na VDS, EDD, SGVD, GTN (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO230069

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
236,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

IT infraštruktúra a systémový SW (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO210718

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
186,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IT infraštruktúra a systémový SW (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO210718

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
186,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Dokumenty FŠ, DFŠ, Špecifikácia TSI dát (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO210015

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
103,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokumenty FŠ, DFŠ, Špecifikácia TSI dát (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO210015

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
103,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Dokumenty: Testovacie scenáre pre KIS, Akceptačné scenáre pre KIS, Implementačné scenáre pre KIS (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO220537

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
83,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokumenty: Testovacie scenáre pre KIS, Akceptačné scenáre pre KIS, Implementačné scenáre pre KIS (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO220537

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
83,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Implementačný plán (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO200544

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementačný plán (uvoľnenie zádržného)

Faktúra FO200544

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Integračné testovanie KIS

Faktúra FO230705

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
465,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Integračné testovanie KIS

Faktúra FO230705

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
DITEC, a.s.
Žiadaná suma
465,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2023
Názov IČO
Názov
DITEC, a.s.
IČO
31385401
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.