Popis projektu

Projekt je zameraný na  rekonštrukciu priestorov a modernizáciu vybavenia budovy školského zariadenia Gastrocentrum, ktorú Stredná  odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne využíva ako stredisko praktického vyučovania pre žiakov gastronomických profesií.

Cieľom projektu je prostredníctvom rekonštrukcie budovy a modernizácie vybavenia pracovísk praktického vyučovania zvýšiť kvalitu odborného výcviku žiakov, zlepšiť prepojenie teórie s praxou a zabezpečiť lepšiu uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce. Využitie moderných technológií v odbornom vzdelávaní žiakov gastronomických odborov  prispeje k zvýšeniu záujmu zamestnávateľov o ich využitie v rámci odbornej praxe. V rámci projektu bude realizovaná komplexná rekonštrukcia priestorov Gastrocentra za účelom  zlepšenia technického stavu budovy a zníženia energetickej náročnosti prevádzky zariadenia. Súčasťou stavebných prác bude zateplenie obvodového plášťa budovy, výmena okien, rekonštrukcia kotolne a zabezpečenie bezbariérového prístupu do objektu novým osobným výťahom, Zatraktívnenie priestorov praktického vyučovania a obstaranie nového technologického vybavenia odborných pracovísk a učební prispeje  aj k zvýšeniu záujmu žiakov o štúdium podporovaných študijných a učebných odborov na škole.

Cieľom projektu je zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Hlavné aktivity projektu: Rekonštrukcia školského zariadenia GASTROCENTRUM - pracoviska praktického vyučovania pre gastronomické odbory, zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školského zaradenia GASTROCENTRUM a obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk odborného výcviku a praxe v školskom zariadení GASTROCENTRUM.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčín
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2022 - 01.08.2023
Celková suma
3,577,362 €
Vlastné zdroje
178,868 €
Vyčerpané z projektu
254,460 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno-te…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
31.05.2023
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
25.08.2023
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Zvý…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
04.04.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
12.06.2023
Názov
Rekonštrukcia školského zariadenia GAST…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
04.04.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
12.06.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
04.04.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
71,1 (t ekviv. CO2)
Cieľ
71,1 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
2251,22 (m2)
Cieľ
2251,22 (m2)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
714,0 (osoby)
Cieľ
714,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
3037,06 (m2)
Cieľ
3037,06 (m2)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
343267,0 (kWh/rok)
Cieľ
343267,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
02.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA č.2 - stavebné práce

FA č. 2 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č.2 - stavebné práce

FA č. 2 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č.2 - stavebné práce

FA č. 2 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

FA č.2 - stavebné práce

FA č. 2 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,672 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2022
Názov

FA č. 4 - stavebné práce

FA č. 4 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

FA č. 4 - stavebné práce

FA č. 4 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2022
Názov

FA č. 4 - stavebné práce

FA č. 4 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,791 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 4 - stavebné práce

FA č. 4 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,196 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 5 - stavebné práce

FA č. 5 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 5 - stavebné práce

FA č. 5 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 5 - stavebné práce

FA č. 5 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

FA č. 5 - stavebné práce

FA č. 5 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,554 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2022
Názov

FA č. 6 - stavebné práce

FA č. 6 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
637,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 6 - stavebné práce

FA č. 6 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 6 - stavebné práce

FA č. 6 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
637,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

FA č. 6 - stavebné práce

FA č. 6 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
389,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

FA č. 1_stavebné práce

FA č. 1_stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1_stavebné práce

FA č. 1_stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 1_stavebné práce

FA č. 1_stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

FA č. 1_stavebné práce

FA č. 1_stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
56,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Faktúra č. 7 - stavebné práce

Faktúra č. 7 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
5,088 €
Schválené na preplatenie
5,088 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 7 - stavebné práce

Faktúra č. 7 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
156,478 €
Schválené na preplatenie
156,478 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 7 - stavebné práce

Faktúra č. 7 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
5,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Faktúra č. 7 - stavebné práce

Faktúra č. 7 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
156,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Faktúra č. 8 - stavebné práce

Faktúra č. 8 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,945 €
Schválené na preplatenie
57,945 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8 - stavebné práce

Faktúra č. 8 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,949 €
Schválené na preplatenie
34,949 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 8 - stavebné práce

Faktúra č. 8 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,945 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Faktúra č. 8 - stavebné práce

Faktúra č. 8 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2023
Názov

Faktúra č. 9 - stavebné práce

Faktúra č. 9 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Faktúra č. 9 - stavebné práce

Faktúra č. 9 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Faktúra č. 9 - stavebné práce

Faktúra č. 9 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 9 - stavebné práce

Faktúra č. 9 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,075 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 10 - stavebné práce

Faktúra č. 10 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
67,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 10 - stavebné práce

Faktúra č. 10 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
38,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 10 - stavebné práce

Faktúra č. 10 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
67,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Faktúra č. 10 - stavebné práce

Faktúra č. 10 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
38,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

Faktúra č. 11 - stavebné práce

Faktúra č. 11 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
86,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Faktúra č. 11 - stavebné práce

Faktúra č. 11 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
103,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Faktúra č. 11 - stavebné práce

Faktúra č. 11 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
103,609 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 11 - stavebné práce

Faktúra č. 11 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
86,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 12 - stavebné práce

FA č.12 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
87,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 12 - stavebné práce

FA č.12 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
155,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 12 - stavebné práce

FA č.12 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
87,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

Fa č. 12 - stavebné práce

FA č.12 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
155,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

FA č. 12 - stavebné práce

FA č. 12 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
138,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 12 - stavebné práce

FA č. 12 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
694,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 12 - stavebné práce

FA č. 12 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
138,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

FA č. 12 - stavebné práce

FA č. 12 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
694,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2023
Názov

FA č. 3 - refundačná

FA č. 3 refundačná

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
12,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

FA č. 3 - refundačná

FA č. 3 refundačná

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Keraming a.s.
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

gastrotechnológia kuchynských prevádzok

faktúra č. 12306566

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

gastrotechnológia kuchynských prevádzok

faktúra č. 12306566

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
202,026 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov IČO
Názov
RM Gastro - JAZ s.r.o.
IČO
34153004
Názov
Keraming a.s.
IČO
31431968
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.