Popis projektu

Projekt je zameraný na zlepšenie dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK v Meste Modrý Kameň. Hlavným cieľom projektu je

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity , ktorá bude pozostávať z nasledovných podaktivít/ činností:

  • výstavba nových pozemných komunikácií (chodníky)
  • rekonštrukcia pozemných komunikácií (cesty) – výmena podkladnej a obrusnej vrstvy
  • výstavba verejného osvetlenia, ako súčasť vyššie uvedených podporených objektov

mesto Modrý Kameň - ulica Zámocká, Školská, Ďurička

Úspešnosť realizácie projektu bude možné sledovať prostredníctvom merateľného ukazovateľa s plánovanou cieľovou hodnotou

Viac
Subjekt
Mesto Modrý Kameň
Miesta realizácie
Modrý Kameň
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2020 - 01.01.2023
Celková suma
343,122 €
Vlastné zdroje
17,156 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora dobudovania základnej technicke…
Typ
Podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
22.12.2020
Plánovaný koniec
01.01.2023
Skutočný koniec
30.01.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
27.08.2019
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
28.04.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
262,0 (osoby)
Cieľ
262,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
19.05.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Realizačná projektová dokumentácia

Faktúra č. 01/2021

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2021
Názov

Príprava žiadosti o NFP

Faktúra č. 2019614

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
314,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
314,166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2023
Názov

Externý manažment - riadenie projektu - 3/2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.04.2021
Názov

Externý manažment - riadenie projektu - 12/2022

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Realizácia verejného obstarávania

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
Ing. Martina Kukučková ZAR-KON
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2022
Názov

Externý manažment - riadenie projektu - 2/2021

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

Externý manažment - riadenie projektu - 1/2022

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2022
Názov

Externý manažment - riadenie projektu - 2/2022

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2022
Názov

Externý manažment - riadenie projektu - 8/2022

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Externý manažment - riadenie projektu - 1/2023

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
918 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Externý manažment - riadenie projektu - 2/2023

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

Externý manažment - riadenie projektu - 3/2023

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.04.2023
Názov

Externý manažment - riadenie projektu - 4/2023

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Modrý Kameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2023
Názov IČO
Názov
KOLEK, s.r.o.
IČO
36001465
Názov
Ing. Viktória Končoková
IČO
41246438
Názov
Ing. Martina Kukučková ZAR-KON
IČO
34921460
Názov
A.M.G. s.r.o.
IČO
44520361
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.