Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je efektívne napĺňanie a dosiahnutie cieľov zadefinovaných schválenou Stratégiou CLLD MAS Dolné Považie. Cieľom stratégie CLLD MAS, ktorá vytyčuje základné smery budúceho vývoja územia je zvýšiť kvalitu života ľudí, uspokojovať potreby vidieckeho obyvateľstva žijúceho na území MAS, zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast založený na miestnych potrebách. Cieľom projektu je zabezpečiť realizáciu rozvojových aktivít potrebných k účinnej implementácii Stratégie, realizovať plánované výzvy a vytvoriť podmienky na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov pre žiadateľov v spolupráci s ústrednými implementačnými agentúrami.

Viac
Subjekt
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Miesta realizácie
Neded, Kráľová nad Váhom, Dlhá nad Váhom, Selice, Tvrdošovce, Diakovce, Tešedíkovo, Žihárec, Vlčany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2021 - 01.12.2023
Celková suma
389,210 €
Vlastné zdroje
19,460 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozvoj dopravnej infraštruktúry
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
16.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.10.2023
Názov
Podpora rozvoja služieb pre obyvateľov
Typ
Sociálne služby a k…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
16.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.11.2023
Názov
Podpora podnikania
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
16.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Infraštruktúra vzdelávania
Typ
Infraštruktúra vzde…
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
16.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
30.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
5,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
0,0 (FTE)
Cieľ
5,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
3,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
0,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
13,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽoP č.1/C2/001 - Obec Diakovce

ŽoP č.1/C2/001 - Obec Diakovce

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,737 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

ŽoP č.3/D2/001-301 - Obec Tvrdošovce

ŽoP č.3/D2/001 - Obec Tvrdošovce

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Obec Tvrdošovce
Žiadaná suma
6,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2023
Názov

ŽoP č. 1/D1/001-301 – Obec Vlčany

ŽoP č.1/D1/001-Obec Vlčany

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Obec Vlčany
Žiadaná suma
6,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2023
Názov

ŽoP č.2/D2/002-301 - Obec Diakovce

ŽoP č.2/D2/001 - Obec Diakovce

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2022
Názov

ŽoP č.1/C1/001-301 - Obec Tešedíkovo

ŽoP č.1/C1/001 - Obec Tešedíkovo

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Obec Tešedíkovo
Žiadaná suma
10,527 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

ŽoP č.5/D2/001 - Obec Selice

ŽoP č.5/D2/001 - Obec Selice

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Obec Selice
Žiadaná suma
2,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov

ŽoP č.4/D2/001 - Obec Žihárec

ŽoP č.4/D2/001 - Obec Žihárec

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
OBEC Žihárec
Žiadaná suma
4,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

ŽoP č.6/D2/001 - Obec Selice

ŽoP č.6/D2/001 - Obec Selice

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Obec Selice
Žiadaná suma
3,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.07.2023
Názov

ŽoP č.1/B2/001 - Obec Neded

ŽoP č.1/B2/001 - Obec Neded

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2023
Názov

ŽoP č.7/D2/001 - Obec Kráľová nad Váhom

ŽoP č.7/D2/001 - Obec Kráľová nad Váhom

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
Obec Kráľová nad Váhom
Žiadaná suma
6,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

ŽoP č.2/A1/001- Zilizi Imrich s.r.o.

ŽoP č.2/A1/001- Zilizi Imrich s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

ŽoP č.1/A1/001-301 - Micropix, s.r.o.

ŽoP č.1/A1/001-micropix s.r.o.

Vlastník dokladu
Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
Dodávateľ
micropix, s.r.o.
Žiadaná suma
46,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2022
Názov IČO
Názov
Obec Tvrdošovce
IČO
00309338
Názov
Obec Selice
IČO
00306151
Názov
Obec Tešedíkovo
IČO
00306215
Názov
OBEC Žihárec
IČO
00306347
Názov
micropix, s.r.o.
IČO
36774936
Názov
Obec Neded
IČO
00306100
Názov
Obec Kráľová nad Váhom
IČO
00306070
Názov
Obec Vlčany
IČO
00306312
Názov
Obec Diakovce
IČO
00305898
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.