Popis projektu

Projekt bude realizovať žiadateľ - MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. (miesto realizácie – Nitra) v rámci medzinárodnej spolupráce so špičkovým tímom Univerzity Karlovej v Prahe. Výskumno-vývojová aktivita predkladaného projektu (nezávislý výskum a vývoj) je zadefinovaná, ako dodatočný spoločný „pracovný balík“ zvyšujúci potenciál medzinárodného projektu prispieť k boji proti pandémii ochorenia COVID-19. Tematicky pôjde o skúmanie vzájomného vzťahu medzi modelovými závažnými civilizačnými ochoreniami (diabetes mellitus a zápalové črevné ochorenia) a ochorením COVID-19, pričom k výskumu vzťahu týchto dvoch ochorení budú prispievať aj nové poznatky, ktoré budú vznikať v pôvodných pracovných balíkoch projektu ,  (https://cordis.europa.eu/project/id/810224 ), najmä nové poznatky z oblasti výskumu RNA vírusov.  

Okrem klasických výstupov, ako je 10 publikačných výstupov počas doby riešenia projektu (tento počet publikačných výstupov je daný kratšou dobou riešenia projektu do 06/2023, avšak žiadateľ plánuje publikačné výstupy realizovať aj v období udržateľnosti projektu po roku 2023), v rámci projektu vzniknú aj reálne hodnotené výstupy využiteľné v praxi.

Viac
Subjekt
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2020 - 01.06.2023
Celková suma
2,096,913 €
Vlastné zdroje
104,846 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nezávislý výskum a vývoj vzťahu závažný…
Typ
Podpora účasti v os…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
01.10.2020
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov
Podporné aktivity mimo oprávneného územ…
Typ
Podporná aktivita m…
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
05.02.2021
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
30.06.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
1,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených výskumných inštitúcií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet publikácií vytvorených v rámci projektu
Hodnota
12,7 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov
Finančná podpora poskytnutá na podporu a registráciu práv duševného vlastníctva
Hodnota
-
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet subjektov, ktorým bola poskytnutá podpora v rámci boja s pandémiou COVID-19 alebo v rámci zmierňovania jej následkov
Hodnota
1,0 (subjekty)
Cieľ
1,0 (subjekty)
Naposledy aktualizované
30.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Paušálna sadzba_3-6_20222_Diacovid

Paušálna sadzba_3-6_2022_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba Diacovid 7-9.2022

Paušálna sadzba_Diacovid_07-09/2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
6,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P29_Plastový materiál

Faktúrač.: F-20220076

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
ProScience Tech s. r. o.
Žiadaná suma
9,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.05.2022
Názov

Mzdy 10/2020

Účtovný doklad_ MZD 6020010

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
13,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 10/2020

Účtovný doklad_ MZD 6020010

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020

Účtovný doklad_ MZD 6020010

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020

Účtovný doklad_ MZD 6020010

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdy 10/2020

Účtovný doklad_ MZD 6020010

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

MZD/6020010_BIO2_Cibula

Účtovný doklad_ MZD 6020010

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2020
Názov

Mzdy 11/2020

Účtovný doklad_ MZD 6020011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Mzdy 11/2020 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD 6020011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Mzdy 11/2020 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD 6020011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Účtovný doklad 6020012

Účtovný doklad_ MZD 6020012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2020

Účtovný doklad_ MZD 6020012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

Účtovný doklad 6020012

Účtovný doklad_ MZD 6020012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020

Účtovný doklad_ MZD 6020012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

Účtovný doklad 6020012

Účtovný doklad_ MZD 6020012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD 6020012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

MZD/6020012_BIO2_Cibula

Účtovný doklad_ MZD 6020012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

Mzdy 12/2020 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD 6020012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2021
Názov

Účtovný doklad 6021002

Účtovný doklad_ MZD 6021002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Účtovný doklad 6021002

Účtovný doklad_ MZD 6021002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,822 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdy 2/2021

Účtovný doklad_ MZD 6021002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Účtovný doklad 6021002

Účtovný doklad_ MZD 6021002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD 6021002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD 6021002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
13,760 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

MZD/602102_BIO2_Cibula

Účtovný doklad_ MZD 6021002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Mzdy 02/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD 6021002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2021
Názov

Účtovný doklad 6021003

Účtovný doklad_ MZD 6021003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Účtovný doklad 6021003

Účtovný doklad_ MZD 6021003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 3/2021

Účtovný doklad_ MZD 6021003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Účtovný doklad 6021003

Účtovný doklad_ MZD 6021003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD 6021003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

MZD/602103_BIO2_Cibula

Účtovný doklad_ MZD 6021003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Mzdy 03/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD 6021003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Účtovný doklad 6021001

Účtovný doklad_ MZD 6021001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Účtovný doklad 6021001

Účtovný doklad_ MZD 6021001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 1/2021

Účtovný doklad_ MZD 6021001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
924 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Účtovný doklad 6021001

Účtovný doklad_ MZD 6021001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD 6021001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD 6021001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

MZD/602101_BIO2_Cibula

Účtovný doklad_ MZD 6021001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Mzdy 01/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD 6021001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,584 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

Paušálna sadzba 10/2020-03/2021_Diacovid

Paušálna sadzba 10/2020-03/2021_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba 04/2021-06/2021_Diacovid

Paušálna sadzba 04/2021-06/2021_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdy 06/2021 Biomedires II.

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy_062021_Diacovid

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,797 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy_062021_Promedicov-19

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 Biomedires II._Cibula

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy_062021_PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy_062021_Drony

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,214 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy_062021_Diacovid_české

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy 06/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021006

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Mzdy 05/2021 Biomedires II.

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy_052021_Diacovid

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,392 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 05/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 Promedicov-19

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
6,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 Biomedires II._Cibula

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 05/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Mzdy 04/2021 Biomedires II.

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 Diacovid

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
3,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 PreveLynch

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,887 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 Promedicov-19

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
5,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 Biomedires II._Cibula

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

Mzdy 04/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad MZD/6021004

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2021
Názov

0H1P3 Sekvenačný kit kompatibilný s prístrojom Illumina NextSeq 500

Faktúra vystavená č.50210027

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

Mzdy_072021_Diacovid

Účtovný doklad_ MZD/6021007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,821 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy_072021_Promedicov-19

Účtovný doklad_ MZD/6021007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,844 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy_072021_Biomedires II._Cibula

Účtovný doklad_ MZD/6021007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy_072021_PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD/6021007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,442 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy_072021_Biomedires

Účtovný doklad_ MZD/6021007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy_072021_Drony

Účtovný doklad_ MZD/6021007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy_072021_Diacovid_české

Účtovný doklad_ MZD/6021007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy 07/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021007

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2021
Názov

Mzdy 08/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,716 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Diacovid

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 PROMEDICOV-19

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy 08/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Biomedires II._Cibula

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,094 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Biomedires

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Drony

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Mzdy_082021_Diacovid_české

Účtovný doklad_ MZD/6021008

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Mzdy 09/2021 PreveLynch

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy_092021_Diacovid

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,718 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 PROMEDICOV-19

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 09/2021 PreveLynch CZ

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy_092021_Biomedires

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy_092021_Drony

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy_092021_Diacovid_české

Účtovný doklad_ MZD/6021009

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Paušálna sadzba 07/2021-09/2021_Diacovid

Paušálna sadzba 07/2021-09/2021_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
4,852 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P3 High Sensitivity DNA Kit

Faktúra BIOTECH s.r.o. F-50210200

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

0H1P3 NovaSeq6000 S2 Reagnent Kit ( 100 cycles)

Faktúra BIOTECH s.r.o. F-50210200

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

0H1P3 DNA/RNA Shield ( 250 mn)

Faktúra BIOTECH s.r.o. F-50210200

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

0H1P3 TruSeq Nano DNA High Throughput Library Prep Kit ( 96 samples)

Faktúra BIOTECH s.r.o. F-50210200

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

0H1P3 Quibit dsDNA HS Assay Kit

Faktúra BIOTECH s.r.o. F-50210200

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

0H1P3 Agencourt AMPure XP Kit( 450 ml)

Faktúra BIOTECH s.r.o. F-50210200

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

0H1P3 Dneasy Blood and Tissue Kit (250)

Faktúra BIOTECH s.r.o. F-50210200

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

0H1P3 NovaSeq 6000 S Reagent Kit

Faktúra BIOTECH s.r.o. F-50210255

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2021
Názov

MZD/6021011_Drony

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Prevelynch

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Diacovid_AVH7

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_BIO2_Cibula

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Promedicov

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
8,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_Diacovid_AVH7_české

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

MZD/6021011_BIO2

MZD/6021011

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2022
Názov

Paušálna sadzba_Diacovid_AVH7_10-12.2021

Paušálna sadzba 10/2020-12/2021_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
4,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MZD/6021012_Drony

MZD/6021012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

MZD/6021012_Prevelynch

MZD/6021012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

MZD/6021012_Diacovid_AVH7

MZD/6021012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
11,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

MZD/6021012_BIO2_Cibula

MZD/6021012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

MZD/6021012_Promedicov

MZD/6021012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

MZD/6021012_Diacovid_AVH7_české

MZD/6021012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

MZD/6021012_

MZD/6021012

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
21,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2022
Názov

Paušálna sadzba 10/2020-12/2021_Diacovid_české mzdy

Paušálna sadzba 10/2020-12/2021_Diacovid_české mzdy

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba Diacovid_ 1-2.2022

Paušálna sadzba Diacovid_ 1-2.2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

0H1P3 Sekvenačný kit kompatibilný s prístrojom Illumina NextSeq 500

Faktúra BIOTECH 50220041

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2022
Názov

MZD/6022001_Drony

MZD/6022001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

MZD/6022001 Diacovid

MZD/6022001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
12,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

MZD/6022001_Promedicov

MZD/6022001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

MZD/6022001 Prevelynch

MZD/6022001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

MZD/6022001_Bio2

MZD/6022001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

MZD/6022001_Bio2_České mzdy

MZD/6022001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
4,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

MZD/6022002 _Drony

MZD/6022002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,481 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

MZD/6022002

MZD/6022002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
11,807 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

MZD/6022002_Promedicov

MZD/6022002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,660 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

MZD/6022002_Prevelynch

MZD/6022002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

MZD/6022002 _Bio2

MZD/6022002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

MZD/6022002 _Bio2_České mzdy

MZD/6022002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
2,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

0H1P1_Skupina1_DM+IBD-

FA_IBD_centrum_228320

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

0H1P1 Zmluvný výskum Skupina 3 DM+/ IBD+

FA_IBD_centrum_228320

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 2 IBD+DM-

FA_IBD_centrum_228320

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

0H1P1 Zmluvný výskum Skupina 4 DM-/IBD-

FA_IBD_centrum_228320

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

0H1P1 Zmluvný výskum Skupina 4 DM-/IBD-

FA_IBD_centrum_228320

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Skupina1_DM+IBD-

FA_IBD_centrum_228320

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1 Zmluvný výskum Skupina 3 DM+/ IBD+

FA_IBD_centrum_228320

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 2 IBD+DM-

FA_IBD_centrum_228320

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Diacovid_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Biomedires_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,713 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Promedicov_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
21,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Diacovid_Škrha_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Biomedires_10/2022_České mzdy

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,092 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Prevelynch_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Drony_Zima_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Drony_10/2022

MZD_6022010_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,061 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2022
Názov

Diacovid_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Biomedires_MZD/11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Promedicov_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
21,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2022
Názov

Diacovid_Škrha_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Biomedires_MZD/11/2022_České mzdy

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Prevelynch_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Drony_Zima_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Drony_11/2022

MZD_6022011_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,639 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Diacovid_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
15,443 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Biomedires_12/2022_

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Drony_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Promedicov_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Diacovid_Škrha_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Biomedires_12/2022_České mzdy

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Prevelynch_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,781 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Drony_Zima_12/2022

MZD_6022012_2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 2 IBD+DM- 12_2022

FA_IBD_centrum_228342

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

0H1P1 Zmluvný výskum Skupina 3 DM+/ IBD+ - 4Q/2022

FA_IBD_centrum_228342

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

0H1P1 Zmluvný výskum Skupina 4 DM-/IBD- 12/2022

FA_IBD_centrum_228342

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

0H1P1 Zmluvný výskum Skupina 4 DM-/IBD- 4Q/2022

FA_IBD_centrum_228342

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

0H1P1_Skupina1_DM+IBD- 4Q/2022

FA_IBD_centrum_228342

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

0H1P1_Skupina1_DM+IBD-

FA_IBD_centrum_228342

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

0H1P1_Skupina1_DM+IBD- 4Q/2022

FA_IBD_centrum_228342

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 2 IBD+DM- 12_2022

FA_IBD_centrum_228342

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Skupina1_DM+IBD-

FA_IBD_centrum_228342

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1 Zmluvný výskum Skupina 3 DM+/ IBD+ - 4Q/2022

FA_IBD_centrum_228342

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1 Zmluvný výskum Skupina 4 DM-/IBD- 12/2022

FA_IBD_centrum_228342

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1 Zmluvný výskum Skupina 4 DM-/IBD- 4Q/2022

FA_IBD_centrum_228342

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_AVH7_Škrha_4-12.2022

Paušálna sadzba_AVH7_Škrha_ 4-12.2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Paušálna sadzba_Diacovid_10-12.2022

Paušálna sadzba_Diacovid_10-12.2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
6,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1 Zmluvný výskum Skupina 4 DM-/IBD- 01/2023

FA_IBD_centrum_zmluvný_výskum_AVH7_2023015

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 2 IBD+DM- 01_2023

FA_IBD_centrum_zmluvný_výskum_AVH7_2023015

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 2 IBD+DM- 01_2023

FA_IBD_centrum_zmluvný_výskum_AVH7_2023015

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1 Zmluvný výskum Skupina 4 DM-/IBD- 01/2023

FA_IBD_centrum_zmluvný_výskum_AVH7_2023015

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 1 DM+/IBD- 02_2023

FA_IBD_2023030_DIACOVID

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Skupina 4 DM-/ IBD- 02_2023

FA_IBD_2023030_DIACOVID

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 1 DM+/IBD- 02_2023

FA_IBD_2023030_DIACOVID

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

0H1P1_Skupina 4 DM-/ IBD- 02_2023

FA_IBD_2023030_DIACOVID

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.04.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 4 DM-/IBD- 1Q_2023

FA_2023054_DIACOVID_1Q_2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 2 IBD+/DM- 1Q_2023

FA_2023054_DIACOVID_1Q_2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 1 DM+/IBD- 1Q_2023

FA_2023054_DIACOVID_1Q_2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 4 DM-/IBD- 1Q_2023

FA_2023054_DIACOVID_1Q_2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 2 IBD+/DM- 1Q_2023

FA_2023054_DIACOVID_1Q_2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 1 DM+/IBD- 1Q_2023

FA_2023054_DIACOVID_1Q_2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 1 DM+/IBD- 03_2023

FA_2023053_DIACOVID_k_31.3.2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum_ Skupina 4 DM-/ IBD-_03_2023

FA_2023053_DIACOVID_k_31.3.2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 1 DM+/IBD- 03_2023

FA_2023053_DIACOVID_k_31.3.2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum_ Skupina 4 DM-/ IBD-_03_2023

FA_2023053_DIACOVID_k_31.3.2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P3_Špeciálna chémia

BIOTECH_Fa_50230018_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
164,499 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

0H1P3_Špeciálna chémia

BIOTECH_Fa_50230018_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
310,239 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2023
Názov

Promedicov_MZD_01_2023

MZD/6023001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
20,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2023
Názov

Biomedires2_MZD_01_2023

MZD/6023001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Diacovid_MZD_01_2023

MZD/6023001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
16,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2023
Názov

PREVELYNCH_MZD_01_2023

MZD/6023001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2023
Názov

Drony_MZD_01_2023

MZD/6023001

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.02.2023
Názov

Promedicov_MZD_2_2023

MZD/6023002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Biomedires2_MZD_2_2023

MZD/6023002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
12,823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2023
Názov

Diacovid_MZD_2_2023

MZD/6023002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
10,864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

PREVELYNCH_MZD_2_2023

MZD/6023002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
18,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Drony_MZD_2_2023

MZD/6023002

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,273 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.03.2023
Názov

Promedicov_MZD_3_2023

MZD/6023003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
29,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Biomedires2_MZD_01_2023

MZD/6023003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
14,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2023
Názov

Diacovid_MZD_3_2023

MZD/6023003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
7,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

PREVELYNCH_MZD_3_2023

MZD/6023003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,909 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.04.2023
Názov

Drony_MZD_3_2023

MZD/6023003

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
17,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 1 DM+/IBD- 04_2023

FA_2023073_DIACOVID_k_30.4.2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum_ Skupina 4 DM-/ IBD-_04_2023

FA_2023073_DIACOVID_k_30.4.2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 1 DM+/IBD- 04_2023

FA_2023073_DIACOVID_k_30.4.2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum_ Skupina 4 DM-/ IBD-_04_2023

FA_2023073_DIACOVID_k_30.4.2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P2_Vývoj softvérového nástroja pre správu používateľov, vzoriek a vyhodnocovanie analýz (Bioarchív)

Faktúra-daňový doklad č. FO04-1/2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
504,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P2_Vývoj softvérového nástroja pre správu používateľov, vzoriek a vyhodnocovanie analýz (Bioarchív)

Faktúra-daňový doklad č. FO04-1/2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
Plaut Slovensko, s.r.o.
Žiadaná suma
504,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2023
Názov

0H1P3_Špeciálna chémia

50220253_Biotech_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2023
Názov

Paušálna sadzba_Diacovid_ 4.2023

Paušálna sadzba_Diacovid_ 4.2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 1 DM+/IBD- 05_2023

FA_IBD_centrum_2023099_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum_ Skupina 4 DM-/ IBD-_05_2023

FA_IBD_centrum_2023099_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum_ Skupina 3 DM+/ IBD+_05_2023

FA_IBD_centrum_2023099_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 2 IBD+/DM- 05_2023

FA_IBD_centrum_2023099_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum_ Skupina 3 DM+/ IBD+_05_2023

FA_IBD_centrum_2023099_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 1 DM+/IBD- 05_2023

FA_IBD_centrum_2023099_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum_ Skupina 4 DM-/ IBD-_05_2023

FA_IBD_centrum_2023099_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,456 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 2 IBD+/DM- 05_2023

FA_IBD_centrum_2023099_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2023
Názov

0H1P3_Špeciálna chémia

FA_BIOTECH_50230041_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2023
Názov

Paušálna sadzba_Diacovid_ 5/2023

Paušálna sadzba_Diacovid_ 5/2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Diacovid_MZD_5_2023

MZD/6023005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
6,247 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Prevelynch_MZD_5_2023

MZD/6023005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
19,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Biomedires2_MZD_5_2023

MZD/6023005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
6,808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Promedicov_MZD_5_2023

MZD/6023005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
28,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Drony_MZD_5_2023

MZD/6023005

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
11,727 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2023
Názov

Doplatenie paušálne sadzby Diacovid 2022

Doplatenie paušálnej sadzby Diacovid - 2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
9,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Doplatenie paušálne sadzby Diacovid 2022

Doplatenie paušálnej sadzby Diacovid - 2022

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
11,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum_ Skupina 4 DM-/ IBD-_2Q_2023

FA_IBD_centrum_2023105_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum_ Skupina 3 DM+/ IBD+_2Q_2023

FA_IBD_centrum_2023105_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
327 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 2 IBD+/DM- 2Q_2023

FA_IBD_centrum_2023105_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

0H1P1_Zmluvný výskum Skupina 1 DM+/IBD- 2Q_2023

FA_IBD_centrum_2023105_Diacovid

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

Paušálna sadzba_Diacovid_1-3-2023

Paušálna sadzba_Diacovid_1-3-2023

Vlastník dokladu
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Dodávateľ
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
Žiadaná suma
5,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MEDIREX GROUP ACADEMY n. o.
IČO
37986805
Názov
ProScience Tech s. r. o.
IČO
45868212
Názov
Plaut Slovensko, s.r.o.
IČO
35785284
Názov
LABO - SK, s. r. o.
IČO
36365556
Názov
BIOTECH s.r.o.
IČO
35768444
Názov
IBDcentrum s. r. o.
IČO
47816821
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.