Popis projektu

Predmetom projektu je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Slavošovce, a to prostredníctvom rekonštrukcie a výstavby miestnych komunikácií resp. chodníkov s cieľom zabezpečiť bezpečný  prístup obyvateľov MRK k základným  službám v obci, a dostupnosť z týchto lokalít MRK k obecnému úradu, základnej škole, zdravotnému stredisku, lekárni, pošte a pod.

V dôsledku realizácie aktivít projektu budú naplnené merateľné ukazovatele:

P0262 - Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii - 490

Viac
Subjekt
Obec Slavošovce
Miesta realizácie
Slavošovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2022 - 01.10.2023
Celková suma
357,761 €
Vlastné zdroje
17,888 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavby
Typ
Podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.12.2022
Skutočný začiatok
30.12.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
01.04.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
490,0 (osoby)
Cieľ
490,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra VO cesty - 1

Faktúra VO cesty-1

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Externý manažment cesty

Faktúra externý manažment cesty

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Faktúra VO cesty-3

Faktúra VO cesty-3

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.03.2022
Názov

Faktúra VO cesty-1

Faktúra VO cesty-2

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Faktúra dozor cesty

Faktúra dozor cesty

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.10.2023
Názov

Faktúra stavebné práce- dobudovanie tech. infraštruktúry

Faktúra stavebné práce- dobudovanie tech. infraštruktúry

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,237 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce- dobudovanie tech. infraštruktúry

Faktúra stavebné práce- dobudovanie tech. infraštruktúry

Vlastník dokladu
Obec Slavošovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2023
Názov IČO
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
COLAS Slovakia, a.s.
IČO
31651402
Názov
ALL PROF Slovakia s.r.o.
IČO
35792353
Názov
Ondrej Tomášik stavitel
IČO
10745611
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.