Popis projektu

Predmetom projektu je zlepšenie dostupnosti obyvateľov MRK k verejným službám v obci Tibava (okres Sobrance, Košický samosprávny kraj) a tým zvýšenie kvality bývania prostredníctvom dobudovania základnej technickej infraštruktúry (výstavba a rekonštrukcia peších komunikácií). V súčasnosti žije v obci  z toho  , čo predstavuje 15,15ný . Z 81 príslušníkov MRK žijúcich na území obce ži je 72 (24 žien a 48 mužov) v lokalite, ktorá je predmetom projektu. 

Projekt je v súlade so Podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej situácie", Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Výstavbou chodníkov projekt prispeje k napĺňaniu Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

V súčasnosti segregovaná komunita o počte 72 obyvateľov nemá zabezpečený vhodný a kvalitný prístup k verejným službám denného kontaktu, ktoré sa nachádzajú v centre obce. Realizáciou projektu, vybudovaním a rekonštrukciou chodníkov, dosiahneme spojenie rómskeho osídlenia s infraštruktúrou obce.

Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii – 72 osôb

Viac
Subjekt
Obec Tibava
Miesta realizácie
Tibava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.12.2023
Celková suma
88,543 €
Vlastné zdroje
4,427 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora dobudovania základnej technicke…
Typ
Podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
29.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
72,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.