Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry prostredníctvom realizácie výstavby a rekonštrukcie pozemných komunikácií v obci Skároš

Obec Skároš

Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je dobudovanie základnej technickej infraštruktúry prostredníctvom realizácie výstavby a rekonštrukcie miestnych komunikácií v obci Skároš. Realizáciou projektu sa dosiahne vyššia kvalita bývania pre obyvateľov segregovaných rómskych komunít a vytvoria sa podmienky pre plnohodnotnú participáciu v spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce. Taktiež sa zvýši počet rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj dobudovanie základnej technickej infraštruktúry. Podporou budovania pozemných komunikácií sa zlepší prístup k občianskej vybavenosti. Tento cieľ projektu bude realizovaný prostredníctvom aktivity Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry. Uvedené je plne súlade s Prioritnou osou 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, taktiež s Investičnou prioritou 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach a v neposlednom rade so Špecifickým cieľom 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Stanovený merateľný ukazovateľ Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii je 112 obyvateľov. Miesto realizácie projektu obec Skároš. Cieľová skupina MRK obce Skároš.

Viac
Subjekt
Obec Skároš
Miesta realizácie
Skároš
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2021 - 01.05.2023
Celková suma
201,628 €
Vlastné zdroje
10,081 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora dobudovania základnej technicke…
Typ
Podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
18.08.2021
Plánovaný koniec
01.05.2023
Skutočný koniec
16.05.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
15.03.2021
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
25.07.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
112,0 (osoby)
Cieľ
112,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
26.07.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,165 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,323 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
ORIENS s.r.o.
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2023
Názov

Externý manažment projektu

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Skároš
Dodávateľ
ORIENS s.r.o.
Žiadaná suma
5,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Skároš

Suma celkom
137,836 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Netransparentnosť a…
Stav
Bez finančného dopa…
Názov IČO
Názov
ORIENS s.r.o.
IČO
31686303
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
TENDERTEAM, s.r.o.
IČO
46964819
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.