Popis projektu

Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní WIFI externých a interných prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce Nová Bošáca k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s. Predpokladané umiestnenie externých a interných prístupových bodov bude na uvedených miestach:

Access point AP1out           autobusová zastávka, časť Predpoloma parcela č. 14826/1

Access point AP1out           Školská jedáleň a budova kuchyne parcela č.8035/2

Access point AP2in             Kultúrny Dom, časť Predpoloma parcela č. 6962/1, č. 526

Access point AP3out           Kultúrny Dom, časť Predpoloma parcela č. 6962/1, č. 526

Access point AP4out           Dom smútku  parcela č. 8026/7

Access point AP5in             Kultúrny Dom, parcela č. 8035/3, č.79             

Access point AP6in             Kultúrny Dom, parcela č. 8035/3, č.79 -

Access point AP6in             Obecný úrad, parcela č.8035/3,

Access point AP7out           námestie pred Kultúrny Dom, parcela č. 8035/3, č.79

Access point AP8out           námestie pred Kultúrny Dom, parcela č. 8035/3, č.79   

Access point AP9in             Dobrovoľná Hasičská zbrojnica parcela č. 13050/3, č.59

Access point AP10out         Dobrovoľná Hasičská zbrojnica parcela č.13050/3, č.59

Access point AP11out         Multifunkčné ihrisko parcela č. 8035/11

Access point AP12out         ihrisko parcela č. 13050/10 -

Access point AP12out          Základná škola parcela č.8035/2

Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka stránka obce https://www.novabosaca.sk/. Budované wifi prístupové body sa budú inštalovať na budove v majetku obce Nová Bošáca. Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupových bodov je podporený Čestným vyhlásením obce Nová Bošáca. Čestné vyhlásenie je zároveň podporené mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov prostredníctvom https://www.google. com/maps.

Viac
Subjekt
Obec Nová Bošáca
Miesta realizácie
Nová Bošáca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2021 - 01.12.2021
Celková suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
B. Budovanie široko…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
08.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
30.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet prístupových bodov pre bezplatné WiFi pripojenie na verejných miestach
Hodnota
12,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
12.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Externý Access Point

Montáž projektu Wifi pre Teba

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
VJ control, s.r.o.
Žiadaná suma
11,011 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interný Access Point

Montáž projektu Wifi pre Teba

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
VJ control, s.r.o.
Žiadaná suma
3,669 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Externý Access Point

Montáž projektu Wifi pre Teba

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
VJ control, s.r.o.
Žiadaná suma
8,258 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov

Interný Access Point

Montáž projektu Wifi pre Teba

Vlastník dokladu
Obec Nová Bošáca
Dodávateľ
VJ control, s.r.o.
Žiadaná suma
2,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.06.2022
Názov IČO
Názov
VJ control, s.r.o.
IČO
47225432
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.