Popis projektu

Cieľom projektu je vytvoriť p a . (ďalej len „KC KK“) bude pôsobiť v najbližších rokoch. Vzniknú priestory pre podnietenie spolupráce, zdieľania vedomostí a inšpirácií, pre vznik a testovanie inovatívnych riešení. Vzniknú aj lepšie možnosti pre prezentáciu kreatívnych riešení  a tvorcov pre odbornú ale aj širokú verejnosť. Prepojením rôznych skupín odborníkov môžu vzniknúť nové podnikateľské nápady ale aj vylepšenia, nové produkty a služby aj pre verejný sektor a obyvateľov kraja. Víziou je, aby sa, v ktorom kultúrny a kreatívny priemysel zohráva jednu z kľúčových úloh.

KC KK bude vybudované v areáli na Strojárenskej 3 v Košiciach. Značná časť tohto areálu je už v súčasnosti využívaná subjektmi aktívnymi v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu vzhľadom na unikátnosť tohto priestoru ale i blízkosť Tabačky Kulturfabrik ako i samotného centra mesta Košice.

Projekt pozostáva z troch hlavných aktivít, ktorých realizácia na seba nadväzuje resp. sa vzájomne dopĺňajú. zahŕňa stavebné práce a dodávky súvisiace s rekonštrukciou priestorov KC KK a nákup a inštaláciu technologického vybavenia. Projekt zahŕňa aj – realizáciu programov a služieb pre cieľovú skupinu. Súčasťou projektu je aj aktivita   – podpora dopytu po kreatívnej tvorbe.

Viac
Subjekt
Košický samosprávny kraj
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2021 - 01.12.2023
Celková suma
18,939,606 €
Vlastné zdroje
946,980 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Emerging talents
Typ
UMR_Podpora dopytu …
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Poskytovanie služieb kreatívneho centra
Typ
UMR_Rozvoj kreatívn…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Budovanie kreatívneho centra
Typ
UMR_Rozvoj kreatívn…
Plánovaný začiatok
01.07.2021
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
-
Cieľ
10,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet aktivít na podporu dopytu
Hodnota
-
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov inkubačnej a akceleračnej schémy
Hodnota
-
Cieľ
15,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet vybudovaných kreatívnych centier
Hodnota
-
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
8445,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
8445,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených nových podnikov
Hodnota
-
Cieľ
30,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu
Hodnota
-
Cieľ
80,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet služieb poskytovaných kreatívnym centrom v rámci podporných programov
Hodnota
-
Cieľ
17,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet účastníkov služieb podporných programov kreatívneho centra
Hodnota
-
Cieľ
300,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.