Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v spoločnosti ECO-PACK a.s. II

Eco-Pack a.s.

Popis projektu

Eco-Pack a.s. je úspešne etablovanou spoločnosťou na trhu papierenských výrobkov so sídlom v Prešove. Produkuje veľko i maloformátové obaly s flexografickou potlačou z vlnitej lepenky, pričom časť vlnitej lepenky si aj vyrába. Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 1999.  

Hlavným cieľom predkladaného projektu je zateplenie strechy výrobnej haly a inštalácia vykurovania. Realizácia uvedených cieľov umožní úsporu energie a palív zvýšením účinnosti výroby a rozvodu tepla na vykurovanie, chladenie a vetranie výrobnej haly a znížením energetických strát priemyselnej budovy. Uvedené zníženie spotreby energie (zemného plynu) bude znamenať signifikantné zníženie emisií produkovaných žiadateľom pri výrobnom procese.

Predmetný objekt výrobnej haly je situovaný v areáli spoločnosti Eco-Pack a.s. na Budovateľskej ulici v priemyselnej zóne mesta Prešov. Hala bola postavená v roku 1979 a pôvodne slúžila na skladovanie stavebného materiálu PSV pre stavebnú firmu. Objekt je v zachovalom stave a prešiel čiastočnými opravami, ktoré si vyžiadala zmena účelu využitia, ktoré realizoval žiadateľ postupne. Pôdorysne je stavba obdĺžniková, pozostávajúceho z troch lodí so sedlovými strechami. Obvodové steny boli zateplené kontaktným systémom ETICS s hrúbkou polystyrénového jadra 50 mm.

Zastavaná plocha (SO-01): 6 995,55 m2

Celková plocha strechy: 7 171,40 m2

Plocha svetlíkov: 1 616,40 m2

Zatepľovaná plocha strechy: 5 555,00 m2

Opatrenia realizované v rámci predkladaného projektu:

Projekt rieši náhradu dnešného systému vykurovania, chladenia a vetrania výrobnej haly modernizáciou systému inštalovaním moderného zariadenia na súčasné vykurovanie, chladenie a vetranie priestorov výrobnej haly. Inštalované budú dva Rooftopy. Pre obidva moduly budú použité rooftopy so vzduchovým výkonom 35000 m3/h. Umiestnené budú na streche pomocou oceľových konštrukcií. Ohrev vzduchu bude prebiehať pomocou integrovaného tepelného čerpadla vzduch-vzduch resp. teplovodným ohrievačom v čase nízkych exteriérových teplôt. Po úprave bude ventilátorom tlačený do potrubia, ktorým sa vzduch bude distribuovať do priestoru výrobnej haly.

Zateplenie strešného plášťa bude realizované sendvičovými panelmi s jadrom z PIR-peny hrúbky 140mm (súčiniteľ prestupu tepla U=0,15). Hrúbka vrchného plechu potrebná pre kotvenie hydroizolačnej fólie skrutkami je min.0,6mm. Predpokladaná úspora po realizácii navrhovaného opatrenia projektu predstavuje množstvo zemného plynu získaného znížením potreby tepla výrazným znížením tepelných strát výrobnej haly. Koeficient prestupu tepla strechou sa zníži o 76,92% a o takéto percento sa zníži aj množstvo tepla, ktoré uniká strechou.

Celková spotreba PEZ (primárnych elektrických zdrojov ) klesne na vstupe do podniku . Plánované zateplenie strechy a výmena vykurovania umožnia výrazne . Celkové plánované finančné úspory pri spotrebe PEZ sú po realizácii projektu na úrovni 27 600,-EUR ročne.

Znížením spotreby zemného plynu na výrobu tepla o 48 204 m3/rok dôjde aj k zníženiu emisií škodlivých látok do ovzdušia. Zníženie emisií sa prejaví hlavne pri , kde je predpoklad zníženia na úrovni 91,5 tony ročne, čo znamená .

Viac
Subjekt
Eco-Pack a.s.
Miesta realizácie
Prešov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2021 - 01.12.2021
Celková suma
495,149 €
Vlastné zdroje
247,574 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Implementácia opatrení z energetických …
Typ
B. Implementácia op…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
07.06.2021
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
21.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,3636 (MW)
Cieľ
0,358 (MW)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,3636 (MWt)
Cieľ
0,358 (MWt)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
146,52 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
91,577 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení energetickej efektívnosti realizovaných v podnikoch
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
-
Názov
Predpokladaná úspora PEZ v podniku podľa energetického auditu
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
303,975 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov s registrovaným EMAS a zavedeným systémom environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet registrácií EMAS
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov energetického manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov environmentálneho manažérstva
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených systémov merania a riadenia
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v podniku po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
2336,45 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v podniku pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
2733,36 (MWh/rok)
Cieľ
2733,36 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora PEZ v podniku
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
303,975 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.02.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra ROST

Faktúra ROST

Vlastník dokladu
Eco-Pack a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Faktúra EKOMOS

Faktúra EKOMOS

Vlastník dokladu
Eco-Pack a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2021
Názov IČO
Názov
EKOMOS s.r.o.
IČO
31662340
Názov
ROST Group s.r.o.
IČO
51018055
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.