Popis projektu

Predmetom realizácie projektu je zvýšenie využívania asistenčných technológií s cieľom inklúzie znevýhodnených skupín, čím sa projekt zaraďuje do typu aktivity I - Zavedenie nástrojov pre podporu asistovaného života a telemedicíny. Výsledkom realizácie projektu budú dosiahnuté efekty:

a) zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí;

b) skorší návrat do domáceho prostredia po hospitalizácii, resp. poskytnutí sociálnej služby.

Navrhované riešenie má oporu v § 52 zákona 448/2008 v znení neskorších predpisov Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci

Priamy výstup projektu je elektronická služba „Poskytovanie nástroja pre podporu asistovaného života“. Prevádzku služby bude zabezpečovať príjemca, čo umožní poskytovateľom sociálnych služieb odbúrať starostlivosť o relevantné informačné technológie. Predmetom projektu nie je vytvorenie a poskytovanie samotných sociálnych služieb, VUC takúto kompetenciu nemá.

Využitie nástroja, ktorý bude pre občana odkázaného na pomoc inej osoby alebo občana so slabšou zdravotnou alebo fyzickou kondíciou monitorovať domáce prostredie a signalizovať neštandardné situácie dohliadajúcej osobe je nevyhnutná podmienka pre oddialenie nástupu občana do pobytového zariadenia.

Predpokladom služby pre klienta je, že klient je spôsobilý pre osamelý život, ale okrem pomoci s vybranými úkonmi v zmysle jednotlivých stupňov odkázanosti v určených termínoch a intervaloch hrozí pri osamelom živote riziko vzniku neštandardnej situácie, kedy si klient sám nedokáže privolať pomoc alebo si neuvedomuje, že by pomoc privolať mal.

Navrhované riešenie je založené na monitorovaní domáceho prostredia a pohybu monitorovanej osoby formou detekcie pomocou relevantných senzorov ale aj monitorovania osoby mimo domáceho prostredia.  Zaznamenané signály sa spracujú pomocou rôznych algoritmov, pričom sa do úvahy musí zobrať aj ich história v relevantnom čase. To umožní identifikáciu neštandardnej situácie, nakoľko samotné zaznamenanie pohybu nie je možné pokladať na neštandardnú situáciu.

Ak systém vyhodnotí, že nastala neštandardná situácia, vyšle alarm dohliadajúcej osobe. Signalizácia problému upozorní dohliadajúcu osobu, ktorá môže okamžite podniknúť spätné overenie volaním klientovi a v prípade problému zabezpečí vyslanie pomoci.

Systém umožní vytváranie štatistík, ktoré môžu poslúžiť k zlepšeniu cielenej starostlivosti o klienta.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Trenčiansky kraj
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2022 - 01.12.2023
Celková suma
3,747,341 €
Vlastné zdroje
187,367 €
Vyčerpané z projektu
14,022 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nasadenie
Typ
J. Zavedenie nástro…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
05.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
15.12.2023
Názov
Testovanie
Typ
J. Zavedenie nástro…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
05.08.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Implementácia
Typ
J. Zavedenie nástro…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
05.08.2022
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
31.07.2023
Názov
Nákup HW a krabicového softvéru
Typ
J. Zavedenie nástro…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
05.08.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
16.11.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
J. Zavedenie nástro…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
29.03.2022
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
04.08.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2021
Skutočný začiatok
01.02.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet nových alebo modifikovaných elektronických služieb eGovernmentu pre potreby identifikovaných znevýhodnených skupín
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu
Hodnota
519,0 (počet)
Cieľ
800,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet nástrojov asistovaného života a/alebo telemedicíny zavedených do reálneho využívania.
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzda MMP - 12/2021

Mzdy - December 2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Mzda IT PM - 12/2021

Mzdy - December 2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
202 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Mzda PM - 12/2021

Mzdy - December 2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2022
Názov

Mzda IT PM - 1/2022

Mzdy - Január 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Mzda PM - 1/2022

Mzdy - Január 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Mzda MMP - 1/2022

Mzdy - Január 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.02.2022
Názov

Mzda PM - 2/2022

Mzdy - Február 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Mzda MMP - 2/2022

Mzdy - Február 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
482 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Mzda IT PM - 2/2022

Mzdy - Február 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2022
Názov

Mzda MMP - 3/2022

Mzdy - Marec 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Mzda IT PM - 3/2022

Mzdy - Marec 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,829 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Mzda PM - 3/2022

Mzdy - Marec 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
576 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov

Mzda MMP - 5/2022

Mzdy - Máj 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Mzda IT PM - 5/2022

Mzdy - Máj 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Mzda PM - 5/2022

Mzdy - Máj 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2022
Názov

Mzda PM - 4/2022

Mzdy - Apríl 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
502 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzda IT PM - 4/2022

Mzdy - Apríl 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Mzda MMP - 4/2022

Mzdy - Apríl 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
474 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2022
Názov

Zdravotné poistenie 5/2021 - MMP

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Nemocenské poistenie 5/2021 - IT PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Úrazové poistenie 5/2021 - IT PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 5/2021 - IT PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Úrazové poistenie 5/2021 - PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Nemocenské poistenie 5/2021 - PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Osobný príplatok 5/2021 - PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Tarifný plat 5/2021 - PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Starobné poistenie 5/2021 - PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Invalidné poistenie 5/2021 - PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu 5/2021- PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Starobné poistenie 5/2021 - MMP

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Osobný príplatok 5/2021 - MMP

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
48 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Nemocenské poistenie 5/2021 - MMP

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Úrazové poistenie 5/2021 - MMP

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 5/2021 - MMP

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu 5/2021 - IT PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 5/2021- PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu 5/2021 - MMP

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Invalidné poistenie 5/2021 - MMP

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Tarifný plat 5/2021 - MMP

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Zdravotné poistenie 5/2021 - PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Starobné poistenie 5/2021 - IT PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Tarifný plat 5/2021 - IT PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Zdravotné poistenie 5/2021 - IT PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Invalidné poistenie 5/2021 - IT PM

mzdy 5/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2021
Názov

Úrazové poistenie 2/2021 - PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 2/2021 - PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Starobné poistenie 2/2021- PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 2/2021 - IT PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Invalidné poistenie 2/2021 - PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu 2/2021- PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Osobný príplatok 2/2021 - PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
51 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Nemocenské poistenie 2/2021- PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu 2/2021 - IT PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
42 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Zdravotné poistenie 2/2021 - IT PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Starobné poistenie 2/2021-ITPM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Tarifný plat 2/2021 - IT PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Osobný príplatok 2/2021 - MMP

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
33 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Tarifný plat 2/2021 - MMP

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Nemocenské poistenie 2/2021 - MMP

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Úrazové poistenie 2/2021 - MMP

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 2/2021 - MMP

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Starobné poistenie 2/2021 - MMP

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Invalidné poistenie 2/2021 - MMP

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
4 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu 2/2021 - MMP

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Zdravotné poistenie 2/2021 - PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
21 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Zdravotné poistenie 2/2021 - MMP

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
15 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Tarifný plat 2/2021 - PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Nemocenské poistenie 2/2021 - IT PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
12 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Úrazové poistenie 2/2021 - IT PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
7 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Invalidné poistenie 2/2021 - IT PM

mzdy 2/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
27 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Nemocenské poistenie 4/2021 - IT PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Úrazové poistenie 4/2021 - IT PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 4/2021 - IT PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu 4/2021 - PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Invalidné poistenie 4/2021 - PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Starobné poistenie 4/2021 - PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
24 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Zdravotné poistenie 4/2021 - PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
17 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Tarifný plat 4/2021 - PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
113 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Osobný príplatok 4/2021 - PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
56 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Nemocenské poistenie 4/2021- PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Úrazové poistenie 4/2021 - PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 4/2021 - PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Starobné poistenie 4/2021 - MMP

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Nemocenské poistenie 4/2021 - MMP

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Osobný príplatok 4/2021 - MMP

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Tarifný plat 4/2021 - MMP

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Úrazové poistenie 4/2021 - MMP

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 4/2021 - MMP

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu 4/2021 - MMP

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Invalidné poistenie 4/2021 - MMP

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Zdravotné poistenie 4/2021 - IT PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu 4/2021 - IT PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Starobné poistenie 4/2021 - IT PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
140 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Invalidné poistenie 4/2021 - IT PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
30 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Tarifný plat 4/2021 - IT PM

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Zdravotné poistenie 4/2021 - MP

mzdy 4/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

Invalidné poistenie 3/2021 - IT PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
29 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 3/2021 - IT PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Úrazové poistenie 3/2021 - IT PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
8 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Nemocenské poistenie 3/2021 - IT PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
14 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Tarifný plat 3/2021 - PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
121 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Osobný príplatok 3/2021 - PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
61 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Nemocenské poistenie 3/2021 - PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Úrazové poistenie 3/2021 - PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 3/2021 - PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu 3/2021 - PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Invalidné poistenie 3/2021 - PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
5 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Starobné poistenie 3/2021 - PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
26 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Tarifný plat 3/2021 - MMP

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
126 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Starobné poistenie 3/2021 - MMP

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
28 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Invalidné poistenie 3/2021 - MMP

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
6 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu 3/2021 - MMP

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
9 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Poistenie v nezamestnanosti 3/2021 - MMP

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Úrazové poistenie 3/2021 - MMP

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
2 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Nemocenské poistenie 3/2021 - MMP

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
3 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Osobný príplatok 3/2021 - MMP

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Starobné oistenie 3/2021 - IT PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Zdravotné poistenie 3/2021 - IT PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
98 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Zdravotné poistenie 3/2021 - PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
19 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Tarifný plat 3/2021 - IT PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Zdravotné poistenie 3/2021 - MMP

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Poistenie do rezervného fondu 3/2021 - IT PM

mzdy 3/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
47 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

Mzdy 6/2021_IT PM

mzdy 6/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdy 6/2021_MMP

mzdy 6/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdy 6/2021_PM

mzdy 6/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2021
Názov

Mzdy 7/2021_IT PM

mzdy 7/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Mzda 7/2021_MMP

mzdy 7/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
175 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Mzdy 7/2021_PM

mzdy 7/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

mzdy 8/2021_IT PM

Mzdy 8/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

mzdy 8/2021_MMP

Mzdy 8/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

mzda 8/2021_PM

Mzdy 8/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2021
Názov

Mzdy 9/2021_IT PM

mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021_MMP

mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Mzdy 9/2021_PM

mzdy 9/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
345 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

mzdy 11/2021_IT PM

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
334 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

mzdy 11/2021_MMP

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
146 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

mzdy 11/2021_PM

mzdy 11/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2021
Názov

Mzdy 10/2021_MMP

mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
136 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021_PM

mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
318 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Mzdy 10/2021_IT PM

mzdy 10/2021

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Mzda IT PM 10/2022

Mzdy - Október 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
676 €
Schválené na preplatenie
676 €
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzda MMP 10/2022

Mzdy - Október 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
361 €
Realizácia
10.11.2022
Názov

Mzda PM 10/2022

Mzdy - Október 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
613 €
Schválené na preplatenie
613 €
Realizácia
10.11.2022
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./Odborník pre IT dohľad

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Postgre DB

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
8,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/PM IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn - špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
16,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn - Projektový manažér IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn - IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
191,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn - odborník pre IT dohľad/QA

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
8,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Záloha VM +diskový priestor pre zálohu produkcie

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/Špecialista pre databázy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
143,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - inštrukt. video fáza 1/PM IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - inštrukt. video fáza 1/IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./IT architekt

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/PM IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - inštrukt. video fáza 1/Odborník pre IT dohľad

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./Špecialista pre databázy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie infraštruktúry IS/IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/Odborník pre IT dohľad

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie infraštruktúry IS/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
18,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/IT programátor/vývojár

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/Odborník pre IT dohľad

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/IT architekt

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/PM IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn - IT architekt

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
63,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn - IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
10,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/Špecialista pre batabázy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/IT architekt

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
86,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FW pravidiel

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/Školiteľ pre IT systémy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/PM IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/IT architekt

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
11,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/IT programátor/vývojár

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
213,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./PM IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./IT programátor/vývojár

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/Špecialista pre databázy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/Špecialista pre IT bezpečnosť

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/Špecialista pre databázy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/Odborník pre IT dohľad

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/IT programátor/vývojár

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn - špecialita pre bezpečnosť IT

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
16,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - inštrukt. video fáza 1/IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie infraštruktúry IS/IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
24,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/Odborník pre IT dohľad

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - inštrukt. video fáza 1/IT programátor/vývojár

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Analýza a dizajn - špecialista pre databázy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mapy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
13,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

SMS Gate

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
26,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DB produkcia, test, replikácia, záloha, úložisko

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

API Gateway, 2 nody pre produkciu, 2 nody pre test

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Server 8 inštancii produkcia, test, diskový priestor

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
13,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

LB inštancii

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - inštrukt. video fáza 1/Odborník pre IT dohľad

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Testovanie infraštruktúry IS/IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
5,940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/PM IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - inštrukt. video fáza 1/IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/Odborník pre IT dohľad

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - inštrukt. video fáza 1/IT programátor/vývojár

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/PM IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/IT programátor/vývojár

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
213,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./Odborník pre IT dohľad

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/Špecialista pre databázy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
143,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./IT architekt

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - inštrukt. video fáza 1/PM IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - inštrukt. video fáza 1/IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/IT architekt

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
11,220 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - vl. vývoj - fáza 1/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./PM IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./IT programátor/vývojár

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Implementácia - kustomizácia SW komp./Špecialista pre databázy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Postgre DB

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
8,889 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

LB inštancii

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
346 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

FW pravidiel

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Mapy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
13,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

SMS Gate

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
26,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

DB produkcia, test, replikácia, záloha, úložisko

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,208 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

API Gateway, 2 nody pre produkciu, 2 nody pre test

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Záloha VM +diskový priestor pre zálohu produkcie

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Server 8 inštancii produkcia, test, diskový priestor

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
13,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/PM IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Testovanie infraštruktúry IS/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
18,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/IT programátor/vývojár

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/Špecialista pre databázy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/Špecialista pre IT bezpečnosť

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Testovanie infraštruktúry IS/IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
24,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza 1/Odborník pre IT dohľad

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/Odborník pre IT dohľad

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/IT architekt

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/Špecialista pre batabázy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/IT architekt

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/Školiteľ pre IT systémy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/PM IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/Špecialista pre databázy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/Odborník pre IT dohľad

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/IT programátor/vývojár

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie infraštruktúry IS v cloude/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
4,620 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza 1/Špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
86,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Analýza a dizajn - odborník pre IT dohľad/QA

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
8,580 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Analýza a dizajn - IT architekt

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
63,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Analýza a dizajn - IT tester

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
10,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Analýza a dizajn - špecialista pre infraštruktúru

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
16,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Analýza a dizajn - špecialita pre bezpečnosť IT

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
16,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Analýza a dizajn - špecialista pre databázy

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Analýza a dizajn - Projektový manažér IT projektu

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
12,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Analýza a dizajn - IT analytik

Faktúra - 1. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
191,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.03.2023
Názov

Mzda MMP 7/2022

Mzdy - Júl 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
494 €
Realizácia
15.08.2022
Názov

Mzda PM 7/2022

Mzdy - Júl 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
465 €
Schválené na preplatenie
465 €
Realizácia
15.08.2022
Názov

Mzda IT PM 7/2022

Mzdy - Júl 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,165 €
Schválené na preplatenie
1,165 €
Realizácia
15.08.2022
Názov

Mzda IT PM 11/2022

Mzdy - November 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,821 €
Schválené na preplatenie
1,821 €
Realizácia
15.12.2022
Názov

Mzda MMP 11/2022

Mzdy - November 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
456 €
Schválené na preplatenie
456 €
Realizácia
15.12.2022
Názov

Mzda PM 11/2022

Mzdy - November 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
566 €
Schválené na preplatenie
566 €
Realizácia
15.12.2022
Názov

Mzda PM 8/2022

Mzdy - August 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
309 €
Schválené na preplatenie
309 €
Realizácia
13.09.2022
Názov

Mzda MMP 8/2022

Mzdy - August 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
458 €
Schválené na preplatenie
458 €
Realizácia
13.09.2022
Názov

Mzda IT PM 8/2022

Mzdy - August 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,682 €
Schválené na preplatenie
1,682 €
Realizácia
13.09.2022
Názov

Mzda MMP 9/2022

Mzdy - September 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
263 €
Schválené na preplatenie
263 €
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzda PM 9/2022

Mzdy - September 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
448 €
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzda IT PM 9/2022

Mzdy - September 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,460 €
Schválené na preplatenie
1,460 €
Realizácia
12.10.2022
Názov

Mzda MMP 6/2022

Mzdy - Jún 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
472 €
Schválené na preplatenie
472 €
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzda PM 6/2022

Mzdy - Jún 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
561 €
Schválené na preplatenie
561 €
Realizácia
12.07.2022
Názov

Mzda IT PM 6/2022

Mzdy - Jún 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,752 €
Schválené na preplatenie
1,752 €
Realizácia
12.07.2022
Názov

inštalácie monitorovacích sád - 4. fakturačný míľnik

Faktúra - 4. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
8,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

inštalácie monitorovacích sád - 4. fakturačný míľnik

Faktúra - 4. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzda MMP - 12/2022

Mzdy - December 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzda IT PM - 12/2022

Mzdy - December 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzda PM - 12/2022

Mzdy - December 2022

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2023
Názov

Mzda IT PM - 1/2023

Mzdy - Január 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,641 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Mzda MMP - 1/2023

Mzdy - Január 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Mzda PM - 1/2023

Mzdy - Január 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.02.2023
Názov

Mzda MMP - 2/2023

Mzdy - Február 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzda IT PM - 2/2023

Mzdy - Február 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzda PM - 2/2023

Mzdy - Február 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.03.2023
Názov

Mzda MMP - 3/2023

Mzdy - Marec 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Mzda PM - 3/2023

Mzdy - Marec 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
149 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Mzda IT PM - 3/2023

Mzdy - Marec 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,729 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Občerstvenie na úvodnú konferenciu k systému IDA

Občerstvenie na Úvodnú konferenciu - projekt AAL

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2023
Názov

Občerstvenie na 2. konferenciu k systému IDA

Občerstvenie na 2. konferenciu k systému IDA

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Mzda MMP - 4/2023

Mzdy - Apríl 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
311 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzda IT PM - 4/2023

Mzdy - Apríl 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,606 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Mzdy MMP - 5/2023

Mzdy - Máj 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Mzda IT PM - 5/2023

Mzdy - Máj 2023

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
Trenčiansky samosprávny kraj
Žiadaná suma
1,563 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/Špecialista pre databázy

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/Odborník pre IT dohľad/QA

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/IT analytik

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/Odborník pre IT dohľad/QA

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/Špecialista infrašreuktúrny/HW špecialista

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - inštruktážne video - fáza2/PM IT projektu

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - inštruktážne video - fáza2/IT analytik

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - inštruktážne video - fáza2/Odborník pre IT dohľad/QA

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/Špecialista pre bezpečnosť IT

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/špecialista pre databázy

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/IT architekt

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/IT analytik

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - inštruktážne video - fáza2/IT tester

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/IT programátor/vývojár

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/IT tester

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
36,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/PM ITprojektu

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/Špecialista pre bezpečnosť IT

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/IT tester

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
129,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/PM IT projektu

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/IT programátor/vývojár

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
229,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - inštruktážne video - fáza2/IT programátor/vývojár

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/IT tester

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/IT programátor/vývojár

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/PM IT projektu

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/IT analytik

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/IT architekt

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/Špecialista pre bezpečnosť IT

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/Špecialista pre databázy

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/Školiteľ pre IT systémy

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/Odborník pre IT dohľad/QA

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/Odborník pre IT dohľad/QA

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/Špecialista infrašreuktúrny/HW špecialista

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - inštruktážne video - fáza2/PM IT projektu

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/IT analytik

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - inštruktážne video - fáza2/IT analytik

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - inštruktážne video - fáza2/Odborník pre IT dohľad/QA

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/Odborník pre IT dohľad/QA

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/IT tester

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/IT programátor/vývojár

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/PM IT projektu

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/IT analytik

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/Špecialista pre databázy

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/IT architekt

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/Špecialista pre bezpečnosť IT

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/Špecialista pre databázy

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Testovanie aplikačných modulov - fáza2/Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/IT programátor/vývojár

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/IT tester

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
36,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/PM ITprojektu

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/Špecialista pre bezpečnosť IT

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
3,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/Školiteľ pre IT systémy

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/IT analytik

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/IT tester

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
129,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/PM IT projektu

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/IT programátor/vývojár

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
229,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/IT architekt

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/špecialista pre databázy

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - inštruktážne video - fáza2/IT programátor/vývojár

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
18,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - inštruktážne video - fáza2/IT tester

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Implementácia - vlastný vývoj - fáza2/Špecialista pre bezpečnosť IT

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie aplikačných modulov - fáza2/Odborník pre IT dohľad/QA

FAKTÚRA - 2. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov – míľnik 4

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
6,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov – míľnik 3

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov – míľnik 1

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov – míľnik 2

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/Špeccialista pre infraštruktúry/HW špecialista

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
114,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 1 / IT analytik

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
21,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/IT analytik

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
60,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 2 /IT analytik

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 4 / Projektový manažér IT projektu

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 3 / Projektový manažér IT projektu

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 3 /IT analytik

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 2 / Projektový manažér IT projektu

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 1 / Projektový manažér IT projektu

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/Školiteľ pre IT systémy

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/Špecialista pre databázy

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 4 /IT analytik

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/IT architekt

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/IT tester

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/IT programátor/vývojár

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/Projektový manažér IT projektu

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/Odborník pre IT dohľad/QA

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Riadiaca jednotka

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
139,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Dverový senzor

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
39,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Tracker

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
47,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

SOS signalizačné zariadenie

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
49,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

PIR senzor

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
149,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

SOS signalizačné zariadenie

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
49,992 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/IT tester

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
57,420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 4 / Projektový manažér IT projektu

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 3 / Projektový manažér IT projektu

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

PIR senzor

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
149,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov – míľnik 2

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov – míľnik 3

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 1 / IT analytik

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dverový senzor

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
39,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/IT architekt

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
7,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/IT programátor/vývojár

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 1 / Projektový manažér IT projektu

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/Školiteľ pre IT systémy

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Riadiaca jednotka

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
139,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tracker

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
47,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/Špecialista pre databázy

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/Projektový manažér IT projektu

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/IT analytik

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
60,720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/Odborník pre IT dohľad/QA

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
14,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/Špecialista pre bezpečnosť IT

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
21,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nasadenie aplikačných modulov – fáza 3/Špeccialista pre infraštruktúry/HW špecialista

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
114,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov – míľnik 1

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
15,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - inštalácia monitorovacích sád u klientov – míľnik 4

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
6,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 2 / Projektový manažér IT projektu

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
2,640 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 2 /IT analytik

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 3 /IT analytik

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nasadenie - monitorovanie odozvy systému a ladenie prahových hodnôt – míľnik 4 /IT analytik

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
43,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dverový senzor

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Tracker

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

SOS signalizačné zariadenie

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
1,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Riadiaca jednotka

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
5,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

PIR senzor

Faktúra - 3. fakturačný míľnik

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
ICZ Slovakia a. s.
Žiadaná suma
5,699 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.