Popis projektu

Cieľom projektu je vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre územie mesta Sereď v rámci Operačného programu Kvalita Životného prostredia. Táto stratégia bude slúžiť ako podklad pre ďalšiu implementáciu enviromentálnych riešení v regióne, pričom jej cieľom je zníženie uhlíkového zaťaženia v meste Sereď a tým pádom eliminovanie nepriaznivých vplyvov na jej obyvateľov a okolité životné prostredie. Významným merateľným ukazovateľom úspešnosti projektu bude zníženie spotreby skleníkových plynov pri vykurovaní budov napojených na centrálny zdroj tepla.

Hlavnou aktivitou projektu je v rámci špecifického cieľa 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území. Oprávnený typ aktivity:

  1. Vypracovanie a implementácia nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti vrátane aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky

Úlohou spracovania koncepcie je vytvorenie podmienok pre systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území obce s cieľom:

  • zabezpečenia spoľahlivosti a bezpečnosti v dodávke tepla,
  • zabezpečenia hospodárnosti pri výrobe, rozvode a spotrebe tepla,
  • zabezpečenia súladu s ochranou životného prostredia,
  • zabezpečenia súladu so zámerom energetickej politiky Slovenskej republiky,
  • zabezpečiť súlad so závažnými legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky.

Viac
Subjekt
Mesto Sereď
Miesta realizácie
Sereď
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2021 - 01.11.2021
Celková suma
15,480 €
Vlastné zdroje
774 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie …
Typ
A. Vypracovanie a i…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
17.06.2021
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
04.11.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet regionálnych a lokálnych nízkouhlíkových stratégií
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet aktualizovaných koncepcií rozvoja obcí v tepelnej energetike
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sereď

Faktúra č. 20210064

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov IČO
Názov
PROMA ENERGY, s.r.o.
IČO
50326350
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.