Popis projektu

Obec Palín sa nachádza v okrese Michalovce v Košickom kraji. V súčasnej dobe v obci žije cca 936 obyvateľov z toho 297 obyvateľov MRK čo predstavuje  31,7 %. Obec sa nachádza v Zozname oprávnených žiadateľov a oprávnených územiach. Hlavným cieľom projektu je zrealizovať rekonštrukciu miestnych chodníkov a výstavbu nového chodníka v celkovej dĺžke cca 200m v tých častiach obce kde sú separovaný obyvatelia z MRK. Obec Palín ma rozmiestnenie obydlí občanov z MRK v rámci celého katastra s určitými zoskupeniami čiže sú separovaný v určitých skupinách podľa mapky. Podľa rozmiestnenia prakticky všetci obyvatelia sú separovaný v skupinách od 14 osôb až po 103 osôb v časti obce kde sa bude realizovať výstavba nového chodníka. V prípade realizácie projektu sa podarí prepojiť separované oblasti obyvateľov s MRK so všetkými inštitúciami pôsobiacimi na území obce ako je obecný úrad, ZŠ s Materskou škôlkou, zdravotné stredisko s lekárňou, poštou ako aj pohodlný prístup na autobusovú zástavku. MŠ navštevuje celkovo 17 detí z toho 3 z MRK, ZŠ navštevuje 239 detí z toho 167 z MRK.

Odstránením a prekonaním uvedených bariér sa zlepší prístup  k príležitostiam zúčastňovať sa na živote spoločnosti. Uplatňovanie princípov  degetoizácie a destigmatizácie  považujeme za jeden z  MRK o čo nám ide v tomto projekte. Okrem toho sa sleduje aj bezpečnosť občanov z MRK a hlavne ich detí pri návšteve MŠ a ZŠ, aby vždy mohli prísť do škôlky suchou nohou aby nemali pocit menej cennosti., čo umožní rekonštrukcia miestnych chodníkov  až ku štátnej ceste a následne výstavba  chodníka v oblasti kde sa chodí po krajnici miestnej komunikácie.

Obec sleduje a snaží sa naplniť merateľný ukazovateľ: počet osôb z MRK ktorým sa   dosiahne vyššia kvalita bývania pre obyvateľov separovaných rómskych komunít a vytvoria sa podmienky pre plnohodnotnú participáciu v spoločnosti a uplatnenie sa na trhu práce.

Cieľom je zvýšiť počet rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj dobudovanie základnej technickej infraštruktúry. Podporou budovania pozemných komunikácií sa zlepší prístup k občianskej vybavenosti.

Súčasný stav miestnych chodníkov je v alarmujúcom stave nakoľko v minulosti sa v rámci obce budovali inžinierske siete čo sa podpísalo na ich kvalite. Chodníky sú prepadnuté čím sa na nich tvoria kaluže vody a blata. V zime naopak ľad a spôsobuje to problém pri zimnej údržbe. Tiež môže dôjsť k spôsobeniu úrazu nakoľko hrozí pád pri zakopnutí do nerovnosti na chodníku.

Viac
Subjekt
Obec Palín
Miesta realizácie
Palín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2019 - 01.10.2022
Celková suma
204,003 €
Vlastné zdroje
10,200 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rekonštrukcia a výstavba miestnych chod…
Typ
Podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
21.02.2019
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
14.10.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
21.03.2022
Plánovaný koniec
01.11.2022
Skutočný koniec
30.11.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
224,0 (osoby)
Cieľ
224,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
29.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Palín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2022
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Palín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,284 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,538 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.10.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.11.2022
Názov

Externý manažment

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,167 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.08.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Prípravná a projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Palín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.03.2019
Názov IČO
Názov
Ing.Štefan Pucko
IČO
46336206
Názov
ICL s.r.o.
IČO
51670364
Názov
Drahoslava Dankaninová
IČO
42099161
Názov
MIDEY, s.r.o.
IČO
44716664
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.