Popis projektu

Primárnym cieľom projektu „Pozemné komunikácie v obci Šarišské Michaľany“ je prostredníctvom výstavby nových ciest a chodníkov zabezpečiť rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Hlavnou aktivitou projektu je Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry na ul. M.R Štefanika v obci Šarišské Michaľany v separovanej osade MRK. Výstupom realizovaných aktivít bude zabezpečenie spojenia osídlenia s infraštruktúrou obce (pozemnou komunikáciou) vedúcou k inštitúciám a službám, a to vzdelávacie inštitúcie (MŠ, ZŠ, Súkromná základná umelecká škola), obecný úrad, pošta, zdravotnícke zariadenie a zastávka SAD. Naplnenie merateľného ukazovateľa projektu „Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšia podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácií – 303“ bude zrealizované prostredníctvom vybudovania troch stavebných objektov: cesta, chodník a verejné osvetlenie. Predkladaný projekt je plne v súlade s globálnym cieľom OP ĽZ, prioritná os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, napĺňa zámery investičnej priority 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach prostredníctvom špecifického cieľa 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Zároveň je projekt plne v súlade s dlhodobými plánmi obce vytýčenými v dokumente Program rozvoja obce Šarišské Michaľany do roku 2020.

Viac
Subjekt
Obec Šarišské Michaľany
Miesta realizácie
Šarišské Michaľany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2019 - 01.12.2022
Celková suma
236,316 €
Vlastné zdroje
11,816 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora dobudovania základnej technicke…
Typ
Podpora dobudovania…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
11.07.2019
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
28.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
16.03.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
28.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet obyvateľov MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom vybudovania/dobudovania pozemných komunikácii
Hodnota
303,0 (osoby)
Cieľ
303,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra - PK stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
107,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - PK stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
107,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce - pozemné komunikácie

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
94,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce - pozemné komunikácie

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
94,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.02.2023
Názov

Realizácia verejného obstarávania 1

Faktúra - verejné obstarávanie 1

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Prípravná a projektová dokumentácia

Faktúra - projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.10.2019
Názov

Stavebný dozor 1

Faktúra - stavebný dozor 1

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Stavebný dozor 2

Faktúra - stavebný dozor 2

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.10.2022
Názov

Realizácia verejného obstarávania 2

Faktúra - verejné obstarávanie 2

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
20 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce naviac - pozemné komunikácie

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
2,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Externý manažment 03 2021

Faktúra - EM 03.2021

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Externý manažment 04 2021

Faktúra - EM 04.2021

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
62 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2021
Názov

Externý manažment 06 2021

Faktúra - EM 06.2021

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2021
Názov

Externý manažment 05 2021

Faktúra - EM 05.2021

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.06.2021
Názov

Externý manažment 07 2021

Faktúra - EM 07.2021

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
97 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Externý manažment 08 2021

Faktúra - EM 08.2021

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
55 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2021
Názov

Externý manažment 12 2021

Faktúra - EM 12.2021

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

Externý manažment 09 2021

Faktúra - EM 09.2021

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
90 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2021
Názov

Externý manažment 05 2022

Faktúra - EM 05.2022

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.06.2022
Názov

Externý manažment 10 2022

Faktúra - EM 10.2022

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Externý manažment 11 2022

Faktúra - EM 11.2022

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.12.2022
Názov

Externý manažment 12 2022

Faktúra - EM 12.2022

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

Externý manažment 01 2022

Faktúra - EM 01.2022

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

Externý manažment 03 2022

Faktúra - EM 03.2022

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2022
Názov

Externý manažment 09 2022

Faktúra - EM 09.2022

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2022
Názov

Externý manažment 04 2022

Faktúra - EM 04.2022

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
69 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Externý manažment 08 2022

Faktúra - EM 08.2022

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
186 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

Externý manažment 01 2023

Faktúra - EM 01.2023

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
166 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Externý manažment 06 2022

Faktúra - EM 06.2022

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.07.2022
Názov

Externý manažment 07 2022

Faktúra - EM 07.2022

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
117 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.08.2022
Názov

Externý manažment 02 2023

Faktúra - EM 02.2023

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
221 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Externý manažment 03 2023

Faktúra - EM 03.2023

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov IČO
Názov
Doprastav, a.s.
IČO
31333320
Názov
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
IČO
45483078
Názov
imvia - ENGINEERING s. r. o.
IČO
45248681
Názov
4road s. r. o.
IČO
45661111
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.