Popis projektu

Cieľom projektu je dosiahnuť dosiahnuť komplexné riešenie energetickej hospodárnosti administratívnej budovy zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zároveň zníženie energetickej náročnosti (skutočná spotreba energie) a zároveň vyriešiť aj bezbariérový prístup do objektu. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou zlepšenia kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody, efektívnej výmeny vzduchu, výmeny sytému vykurovania, prípravy teplej vody a osvetlenia.

Subjekt
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Miesta realizácie
Ružomberok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2017 - 01.08.2023
Celková suma
562,781 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia administratívnej budovy ÚV…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
23.02.2017
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
21.08.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
28.01.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
21.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
51,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0448 (MW)
Cieľ
0,0475 (MW)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0448 (MWt)
Cieľ
0,0475 (MWt)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
69,5018 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
9,0 (počet)
Cieľ
9,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
51,1266 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
5,4 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
267,8602 (MWh/rok)
Cieľ
267,8602 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
230201,43 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1768,63 (m2)
Cieľ
1768,63 (m2)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
96,8906 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
170969,5427 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
255060,2515 (kWh/rok)
Cieľ
231661,2766 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
21.11.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

FA stavebný dozor

Fa stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA stavebný dozor

Fa stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

vypracovanie energetického auditu

vypracovanie energetického auditu

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2017
Názov

dočasný pútač

dočasný pútač

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
967 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

FA - stavebné práce

FA - stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA - stavebné práce

FA - stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
57,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

FA - stavebné práce

FA - stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA - stavebné práce

FA - stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,430 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

FA - stavebný dozor

FA - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA - stavebný dozor

FA - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.11.2022
Názov

FA - stavebné práce

FA - stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA - stavebné práce

FA - stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

FA - stavebné práce

FA - stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA - stavebné práce

FA - stavebné práce

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

FA - stavebný dozor

FA - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA - stavebný dozor

FA - stavebný dozor

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,015 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

stavebné práce

EBC group s.r.o.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

EBC group s.r.o.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

EBC group s.r.o.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

stavebné práce

EBC group s.r.o.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

stavebné práce

EBC group s.r.o.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

EBC group s.r.o.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

EBC group s.r.o.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,654 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

stavebné práce

EBC group s.r.o.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

stavebný dozor

MCH dozoring s. r. o.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

MCH dozoring s. r. o.

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2023
Názov

FA stavebné práce EBC

EBC group - faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA stavebné práce EBC

EBC group - faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA stavebné práce EBC

EBC group - faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

FA stavebné práce EBC

EBC group - faktúra

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov

Tarifný plat

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
7,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Odvody - úrazové zabezpečenie prísl.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
76 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Príspevok na bývanie

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
491 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Odvody nemocenské zabezpečenie prísl.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
133 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Osobný príplatok

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Ostatné príplatky

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Odvody - výsluhový príspevok prísl.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
95 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Odvody - zdravotná poisťovňa

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Odvody - výsluhový dôchodok prísl.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
1,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Odvody - invalidný výsluhový dôchodok prísl.

Účtovný doklad 4.3.4

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Žiadaná suma
285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2023
Názov

Projektová dokumentácia

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2017
Názov

FA EBC group - stavebné práce

FA - EBC group

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA EBC group - stavebné práce

FA - EBC group

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.11.2023
Názov

FA EBC group - stavebné práce

FA - EBC group

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,466 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA EBC group - stavebné práce

FA - EBC group

Vlastník dokladu
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2023
Názov IČO
Názov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
IČO
00738379
Názov
MCH dozoring s.r.o.
IČO
50662279
Názov
EBC group s.r.o.
IČO
36716235
Názov
Ing. arch. Mikuláš Hladký
IČO
34557971
Názov
Patros Roll s.r.o.
IČO
46553479
Názov
Juráš-sieťotlač, s. r. o.
IČO
53104561
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.