Popis projektu

Jedným z dôležitých cieľov Slovenskej republiky je napojenie dopravnej siete na medzinárodný európsky ťah E58 v smere západ – východ, čím sa skvalitnia podmienky pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu a zvýši sa plynulosť, rýchlosť a zároveň bezpečnosť cestnej premávky. Rýchlostná cesta R2 v úseku Bátka - Figa bola definovaná vo vládou schválenom “Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II” – v decembri 2016. Vybudovanie rýchlostnej cesty R2 v úseku Bátka - Figa kategórie R 11,5/100 s navrhovanou dĺžkou 6 183 m, prispeje k zvýšeniu kapacity cestného ťahu v smere západ – východ, zabezpečeniu vyššej dopravnej funkcie a k vytvoreniu súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou.

Aktivity projektu sú zamerané na projektovú prípravu rýchlostnej cesty s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom prípravy (výstavby) nových úsekov rýchlostných ciest.

Miestom realizácie projektu je Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota. Rýchlostná cesta R2 je súčasťou TEN-T COMPREHENSIVE siete, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Rimavská Sobota
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2019 - 01.12.2023
Celková suma
1,489,219 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prípravná a projektová dokumentácia
Typ
B. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.02.2019
Skutočný začiatok
06.02.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 1. 20% DSP

Faktúra 1. 20% DSP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

Faktúra 2. 20% DSP

Faktúra 2. 20% DSP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Faktúra 60% DSP

Faktúra 60% DSP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488,415 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.01.2020
Názov

R2 Bátka - Figa, oznámenie 8a

R2 Bátka - Figa, oznámenie 8a

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,422 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov IČO
Názov
Alfa 04 a.s.
IČO
35889853
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.