Popis projektu

Jedným z dôležitých cieľov Slovenskej republiky je napojenie dopravnej siete na medzinárodný európsky ťah E58 v smere západ – východ. Rýchlostná cesta R2 v úseku Zacharovce - Bátka bola definovaná vo vládou schválenom “Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II”. Vybudovanie rýchlostnej cesty  R2 v úseku Zacharovce - Batka, kategória R11,5/100 s navrhovanou dĺžkou 8 323,86 m prispeje k celkovému zvýšeniu kapacity cestného ťahu v smere západ - vychod. Projekt taktiež zabezpečí vyššiu dopravnú funkciu a vytvorí súvislejšiu sieť diaľníc a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopranvou funkciou.

Aktivity projektu sú zamerané na prípravu diaľnic a rýchlostných ciest s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom prípravy (výstavby) nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Miestom realizácie projektu je Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota. Rýchlostná cesta R2 je súčasťou TEN-T COMPREHENSIVE siete, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Rimavská Sobota
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2019 - 01.06.2022
Celková suma
1,698,070 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prípravná a projektová dokumentácia
Typ
B. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.