Popis projektu

Jedným z dôležitých cieľov Slovenskej republiky je napojenie dopravnej siete na medzinárodný európsky ťah E58 v smere západ – východ. Rýchlostná cesta R2 v úseku Zacharovce - Bátka bola definovaná vo vládou schválenom “Strategickom pláne rozvoja dopravy SR do roku 2030 – Fáza II”. Vybudovanie rýchlostnej cesty  R2 v úseku Zacharovce - Batka, kategória R11,5/100 s navrhovanou dĺžkou 8 323,86 m prispeje k celkovému zvýšeniu kapacity cestného ťahu v smere západ - vychod. Projekt taktiež zabezpečí vyššiu dopravnú funkciu a vytvorí súvislejšiu sieť diaľníc a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopranvou funkciou.

Aktivity projektu sú zamerané na prípravu diaľnic a rýchlostných ciest s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom prípravy (výstavby) nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest.

Miestom realizácie projektu je Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota. Rýchlostná cesta R2 je súčasťou TEN-T COMPREHENSIVE siete, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Rimavská Sobota
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2019 - 01.12.2023
Celková suma
1,698,070 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prípravná a projektová dokumentácia
Typ
B. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2019
Skutočný začiatok
11.03.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
01.03.2018
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
30.06.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

20% z ceny DSP č. 1

20% z ceny DSP č. 1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.09.2019
Názov

20% z ceny DSP č. 2

20% z ceny DSP č. 2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
178,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

60% z ceny DSP

60% z ceny DSP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
535,986 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2020
Názov

R2 Zacharovce - Bátka, oznámenie 8a

R2 Zacharovce - Bátka, oznámenie 8a

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov IČO
Názov
Alfa 04 a.s.
IČO
35889853
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.