Popis projektu

Integrácia marginalizovanej rómskej komunity (MRK) v obci Parchovany do sociálneho, ekonomického a kultúrneho života obce a celkové zlepšenie životných podmienok tejto skupiny obyvateľstva.
Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania
 Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode


- vodovodné potrubie (stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia)

- výdajné miesto (stavebné práce, vrátane všetkého technologického a strojného zariadenia, vybavenia)

je časť obce Parchovany obývaná marginalizovanou rómskou komunitou na ulici Poľnej.

sú príslušníci MRK žijúci v projektom podporenej lokalite. Uvedené spôsoby realizácie projektu umožnia zlepšenie prístupu 308 príslušníkov MRK k pitnej a úžitkovej vode.

P0156 – Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu - 308

Viac
Subjekt
Obec Parchovany
Miesta realizácie
Parchovany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.07.2023
Celková suma
86,943 €
Vlastné zdroje
4,347 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode
Typ
Podpora prístupu k …
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
30.03.2023
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
13.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
05.01.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
13.07.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet osôb MRK s prístupom k pitnej vode v dôsledku realizácie projektu
Hodnota
308,0 (osoby)
Cieľ
308,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
01.08.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za stavebné práce

RAVOZA s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce

RAVOZA s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Faktúra za stavebný dozor

TDOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebný dozor

TDOZ s. r. o.

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2023
Názov

Faktúra za externý manažment

Ing. Michal Dvorjak

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za externý manažment

Ing. Michal Dvorjak

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,839 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov

Faktúra za projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovania

Ing. Milan Uhorščák

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovania

Ing. Milan Uhorščák

Vlastník dokladu
Obec Parchovany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2023
Názov IČO
Názov
Ing. Michal Dvorjak
IČO
33271887
Názov
TDOZ s.r.o.
IČO
50911791
Názov
RAVOZA s.r.o.
IČO
50310810
Názov
Ing. Milan Uhorščák
IČO
34327312
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.